De Algemene Kerkenraad (AK) is het centrale bestuur van de gehele Protestantse Gemeente Driebergen.

PGDriebergen kent drie wijkgemeenten:
      *de wijkgemeente Catharijne
      *de wijkgemeente ImmanuĂ«l
     * de wijkgemeente Traject 24

Daarnaast kent zij als kerkenraadscommissies de Wijkraad De Brug.
Deze commissie verzorgt de kerkdiensten en het pastoraat voor de bewoners van de tehuizen.

Verder zijn er:
      *het College van Kerkrentmeesters
      *het College van Diakenen.

De AK faciliteert de wijkgemeenten en de kerkenraadscommissie. De AK ziet toe op het functioneren van de wijkgemeenten, de commissie en beide colleges en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking.