PGDriebergenKerknieuws

 

Jaargang 9, nummer 5, 2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 14 april

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Mevrouw J. de Zwaan

 

Grote Kerk

19.30

Ds. A. de Hoog

Kerkkoor Passie Uitvoering

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Dr. ds. D. Grutter

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Bartimeus 

10.30

Hanneke Willems

Kapeldienst 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Jacob Wietsma

 

 

Grote Kerk

 

Maandag 15 april

19.30

Vesper

Gezamenlijke dienst met wijkgemeente Immanuel

Dinsdag 16 april

19.30

Vesper

Woensdag 17 april

19.30

Vesper

 

18 april Witte Donderdag

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

19.30

Ds. A. de Hoog

Heilig Avondmaal

Gezamenlijke dienst wg Immanuel met Cantorij

Parklaankerk

10.15

Ds. M. van Schaik-Laan

Brood en wijn

Sparrenheide

16.00

Ds. W. Timmerman

Viering Heilig Avondmaal

Bartimeus

19.30

Hanneke Willems

 

 

19 april Goede Vrijdag

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

19.30

Ds. A. de Hoog en Ds. Henk Reinders

Gez. dienst wg Immanuël

’t Hoge Licht

10.00

Zie Grote Kerk

 

Bartimeus Kapel

19.30

Liturgie Commissie

Goede Vrijdag viering

’t Hoge Licht, Traject24

19.30

 

Goede Vrijdag viering

 

20 april Zaterdag

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

22.00

Ds. Henk Reinders

Gez. dienst wg Immanuël

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

Viering Heilig Avondmaal

Bartimeus

21.00

Jaap van Eekelen & Huguette Jurriaanse

Kapeldienst Paaswake

 

ZONDAG 21 april Pasen

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. A. de Hoog

Familiedienst met Cantorij

Begraafplaats

08.30

Ds. M. van Giezen

Verlengde Traaij

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Greven

Paasviering

Nassau Odijckhof

10.30

Coby van den Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Mevrouw E. van Deventer

 

Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

Kapeldienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariët Tarpeh

 

 

ZONDAG 28 april

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. A. Groeneveld

 

’t Hoge Licht

10.00

De heer A. van Heusden

 

Parklaankerk

10.15

Dr. W. van der Meiden

Themaviering

Nassau Odijckhof

10.30

Bart van Empel

 

Sparrenheide

10.30

Mevrouw C. Roolvink

 

Bartimeus Kapel

10.30

Peter Koper

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Herman van Wijngaarden

 

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 14 april, Stille week: 40 dagentijd en 21 april (Pasen)

ZWO project: Bouwen aan een beter bestaan. Bangladesh

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: "Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!".

Uw steun is onontbeerlijk voor dit werk.

 

Zondag 28 april: Stichting Timon

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in de zorgvisie. Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is in het bijzonder werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ze richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. De motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

Van harte aanbevolen!

Wijkgemeente Catharijne

Het voorjaar komt, de knoppen breken en bloesems geven taal en teken.

De vogels zingen. God wat is dit mooi. Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

Maar kan niet. Deze dagen staat tussen de takken uw bebloed gelaat.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit rond uw verminkte, naakte huid.

Spijkers die hand en hout doorboren, de aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat gaande is, naar opbloei, naar verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan, eerst moet de Heer zijn opgestaan.

Jaap Zijlstra

Het gedicht zegt het. Het is voorjaar, alles loopt uit. We voelen de warmte van de zon en genieten ervan. Elk voorjaar gaat al dat moois gepaard met het belangrijkste van waar het in de gemeente om gaat: Het blijde bericht van de opwekking van Jezus, ofwel het Evangelie. Zo teergroen als het blad aan de bomen, zo is het ook als het gaat over het leven van die mens, die de minste wilde zijn. De reikwijdte, de diepte, we zullen het nooit helemaal kunnen bevatten. Elk jaar weer beleven we er iets van. Zo zet de week voor Pasen ons aan tot bezinning, het is met recht de Stille Week.

Ook dit jaar weer zijn er van maandag t/m woensdag vespers die daartoe in staat stellen, iedere keer om 19.30 uur. Voorafgaand daaraan is er in Nieuw Salem om 18.00 uur een eenvoudige maaltijd. Zowel deze vespers als de diensten in de Stille Week zijn in de gezamenlijkheid met de wijkgemeente Immanuël bedacht en georganiseerd. Steeds opnieuw worden we met een ander beeld van Jezus geconfronteerd in deze week.

Zondag 14 april. Op deze zondag wordt de toon van de Stille Week gezet. Het is een dienst met twee kanten, Palm- en Passie –zondag: opgetogen en ingetogen. De intocht van Jezus in Jeruzalem, koning op een ezel. Kinderen die met hun Palmpasenstokken terug komen in de dienst en ons uitnodigen mee te zingen en te lopen, mee op weg te gaan. Maar ook zullen we in de teksten, de liederen en de uitleg een begin maken met de komende dagen van de Passieweek.

De lezingen zijn: Jesaja 50: 4-7 en Lucas 19: 29-40. Voorganger is mevrouw Joke de Zwaan, organist is Paul van Oosten en Esther Geitenbeek is de lector.

Op Witte Donderdag (18 april) vieren we de Maaltijd van de Heer. De bestaande maaltijd, de hoge traditie van de viering van de uittocht, het was het belangrijkste feest. Door Jezus werd die maaltijd omgevormd. En daarbij koos Hij ervoor zelf de geringste te zijn. We merken het op deze avond vanuit Lucas 22 uit de gesprekken aan tafel. Voorganger is ds. Aleida de Hoog, Paul van Oosten bespeelt het orgel en ook de cantorij werkt aan deze dienst mee.

Op Goede Vrijdag (19 april) staan we stil bij het kruis. Hoe kwam het zover dat een onschuldig mens dat immense leed moest lijden. Het is onzegbaar en daarom lezen we de ‘woorden die opgeschreven staan’, we zingen en luisteren naar een enkel gedicht. Voorgangers zijn ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders. Walter van den Brom bespeelt het orgel.

De dienst op Stille Zaterdag (20 april) vormt de overgang naar Pasen. De doortocht door de dood. Het licht van de nieuwe Dag wordt binnengebracht. Het beleven en vernieuwen van de doop. Dat alles mag ons die avond al met vreugde vervullen. Als voorbereidingscommissie hebben we besloten het avondmaal niet te vieren in deze dienst. Voorganger in deze dienst is ds. Henk Reinders. Walter van den Brom bespeelt het orgel.

Met Pasen (21 april) vieren we het leven met een hoofdletter. Met de dood is afgerekend. Dat is door Jezus bewerkstelligd. We vieren het als gemeente met alles wat in de achterliggende tijd gebeurd is. Zo kunnen we boven onze macht zingen op deze ochtend; toch mogen we elkaar aanzien en het weten: De Heer is echt opgestaan! Voorganger is ds. Aleida de Hoog, de cantorij gaat ons voor in de zang en Paul van Oosten en trompettist Dick Hunnersen begeleiden ons.

Ik wens u allen, mede namens collega’s Marian van Giezen en Kamiel van der Laan een zinrijke Stille Week en een opgewekt Pasen toe!

Ds. Aleida de Hoog

P.S. Nog even iets van geheel andere aard. Mevrouw Tiny Liebeek ontving bij een bezoek € 50 voor de kerk. Bij een eigen bezoek werd mij een potje met munten, voor de diaconie overhandigd. Dat bleek € 2,80 te bevatten. Waarvan acte! 

 

 

Premezzo

Premezzo, de tienernevendienst in de Catharijnegemeente, gaat een soort doorstart maken. Er zijn een paar nieuwe begeleiders gevonden en daarmee is de mogelijkheid om weer wat meer regelmaat in Premezzo te brengen. Vanaf nu is er elke 2e zondag van de maand Premezzo tijdens de kerkdienst in de Grote Kerk. Om de beurt zullen Edwin Wolswinkel, Jan Sinke en Ben Schut de leiding hebben. Maar zij zullen zeker rekening houden met wat de deelnemers aan Premezzo zélf belangrijk vinden: een gesprek naar aanleiding van een actueel onderwerp, of juist iets waar je normaal niet zo snel over praat, of iets dat je dwars zit, of…

Premezzo is er voor iedereen die op de middelbare school zit. Tot de zomer is er Premezzo op 14 april, 12 mei en 9 juni. We hopen dat veel tieners mee komen doen!

Namens Edwin, Jan en Ben,

Marian van Giezen

Uit de kerkenraad

De wijkkerkenraad vergaderde op 12 maart jl. Belangrijkste bespreekpunten waren de diensten naar Pasen, de voortgang in het beroepingswerk, de invulling van de tijdelijke vacature ouderling voor mensen met een beperking Thea Jelier, de privacywetgeving en onze website, vacatures kerkenraad, overleg moderamina Catharijne, Immanuël en Traject24 en we werden bijgepraat over jeugd- en jongerenwerk, diaconie en ZWO.

De kleine kerkenraad vergadert weer op 9 april. Op de agenda staan de voortgang van het beroepingswerk, de vacatures, veranderingen op de website, planning in invulling kerkdiensten voor de komende maanden, diverse zaken m.b.t. gebruik en onderhoud van de kerk, de taakgroep Pastoraat en gemeenteopbouw, de taakgroep Jeugd, jongeren en gezinnen en het pastoraat voor mensen met een beperking.

 

Oproep ondersteuning pastoraat voor mensen met een beperking

Heel blij zijn wij dat drie gemeenteleden positief hebben gereageerd op onze oproep dit pastoraat tijdelijk te ondersteunen. Anne Aangeenbrug, Marieke Schut en Cees van der Meer zullen zich gedurende het herstel van Thea Jelier hiervoor gaan inzetten.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beroep
De beroepingscommissie van wijkgemeente Catharijne is volop bezig met de zoektocht naar nieuwe voorgangers. We hebben na de briefselectie een aantal kandidaten gesproken en hierna een aantal kandidaten gehoord. We hopen nu goede vervolgstappen te kunnen nemen in het beroepingsproces en houden u hiervan op de hoogte.

Beroepingscommissie Catharijne

 

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op Palmzondag 14 april gedenken we de intocht van Jezus te Jeruzalem. Ook dit jaar gaan de kinderen en leiding weer aan de slag met Palmpasenstokken en zullen ze ook feestelijk de kerk binnenkomen. De kinderen gaan daarom aan het begin van de dienst meteen naar de kindernevendienst – we begroeten hen dan later in de kerkzaal. In de verkondiging sluit ik aan bij het project van de KND – locatie Jeruzalem -  we lezen Lucas 23:1-7 en 23:13-25, Jezus voor Pilatus.

Op zondag 21 april vieren wij het hoogtijfeest van Pasen. Hét feest in de kerk waarin de diepste kern van het christelijk geloof gevierd en beleden wordt: Christus is opgestaan uit de dood en wij mogen met Hem leven! Een hoopvol feest! ’s Ochtends bent u, ben jij, eerst van harte welkom bij het paasontbijt vanaf 8.30 uur in ’t Hoge Licht. Om 9.50 uur begint dan de samenzang in de kerkzaal. In aansluiting op het project van de kindernevendienst lezen we Lucas 24: 1- 12. Uiteraard is er ook na afloop weer volop gelegenheid elkaar te ontmoeten rond koffie en thee.

Op zondag 28 april is de voorganger ons gemeentelid Arnold van Heusden.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! En bij alles: vergeet de gastvrijheid niet.

Stille Week

Na Palmzondag 14 april, gaan we als gemeente op maandagavond 15 april de Stille Week in. De vespers en diensten die gezamenlijk met wijkgemeente Catharijne zijn, verdiepen ons geloof en vormen een voorbereiding op Pasen. Het centrale thema deze week is Beelden van Jezus. De Bijbel reikt ons vele verschillende beelden aan en brengt ons zo op het spoor van wie Jezus Christus was en is.

Elke avond zal er een vesper of dienst zijn in de Grote Kerk die begint om 19.30 uur, behalve zaterdag: dan beginnen we om 22.00 uur. Op donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. Zaterdagavond maken we de overgang naar Pasen, steken de nieuwe Paaskaars aan, is er gelegenheid tot doopgedachtenis en gaan we als lichtdragers naar huis.

Van maandag t/m woensdag is er voorafgaande aan de vespers de gelegenheid om met elkaar te eten vanaf 18.00 uur in Nieuw-Salem. Het menu ziet er veelbelovendheid uit.

Maandag 15 april: 19.30 uur  – thema ‘Jezus mijn Heer’, voorganger: Ida van Duuren;

pianist: Frits de Zwaan

Dinsdag 16 april: 19.30 uur – thema ‘De goede Herder’, voorganger: Job Krijgsman;

pianist: Liesbeth van de Kwast. 

Woensdag 17 april: 19.30 uur – thema ‘Jezus, brood van het leven’, voorganger: Marina Roelofsen; pianist: Ans Reinders

Witte Donderdag 18 april: 19.30 uur –  viering Heilig Avondmaal, voorganger ds. Aleida de Hoog

Goede Vrijdag 19 april: 19.30 uur – voorgangers ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders.

Stille Zaterdag 20 april:  – voorganger ds. Henk Reinders,  stille Zaterdag – Paaswake – Paaslicht en doopgedachtenis

 

De God die heeft gezegd: Uit de duisternis zal licht schijnen,’

Heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten

met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus.

2 Korintiërs 4: 6

 

Namens de wijkkerkenraad, voorgangers en musici iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd een of meerdere vieringen mee te beleven!

Chrismamis

Door het Aartsbisdom van de Oud-Katholieke Kerk te Utrecht ben ik uitgenodigd deel te nemen aan de zgn. Chrismamis in de Getrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, Utrecht. In deze mis wordt o.a. de olie gewijd die gebruikt wordt voor de dienst van de ziekenzalving. Als voorzitter van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland neem ik die olie in ontvangst voor de dienst van ziekenzalving tijdens conventies, maar evenzeer als predikant van wijkgemeente Immanuel voor wanneer er onder ons verlangen is naar herstel van lichaam en/of ziel.

De Oud-Katholieke Kerk kent een nauwe verbondenheid met de CWN en is gericht op oecumene. De eucharistieviering staat dan ook open voor ieder die gelooft in Jezus Christus. Bent u geïnteresseerd om deze Chrismamis bij te wonen, van harte welkom op woensdag 17 april om 19.30 uur in de Geertrudiskathedraal.

 

Paasontbijt

Op Paasmorgen zal er in ’t Hoge Licht een paasontbijt klaargemaakt worden. Om 8.30 uur bent u/zijn jullie van harte welkom om gezellig aan het paasontbijt deel te nemen. Met het oog op de inkoop van het eten is het fijn als u, jij intekent op het deelnamebord in de hal. Uw/jouw deelname doormailen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als er rekening gehouden dient te worden met dieetwensen, horen we dat graag. We kijken uit naar een gezellig paasontbijt! Inschrijven kan tot en met uiterlijk 17 april a.s.

Hartelijke groet namens de Paasontbijt-commissie

 

Afwezigheid predikant: pastoraat en wijkberichten

Van maandag 22 april tot en met zondag 5 mei ben ik afwezig en niet beschikbaar voor werkzaamheden. Voor waarneming is inmiddels gezorgd en op de wekelijkse nieuwsbrief kunt u het telefoonnummer vinden voor dringende pastorale situaties. Wat de kopij voor de wijkberichten van dit blad betreft kunt u zich wenden tot onze scriba Arie Stans, bij hem dient de kopij voor 25 april binnen te zijn.

 

Tenslotte

Een bijzondere maand, april. Vorig jaar nam ik op 8 april in een bijzondere dienst afscheid van Lisse en verhuisden Ans en ik die week daarop naar Oranjelaan 49 waar door zoveel vrijwilligers binnen én buiten hard gewerkt was om er voor ons een thuis van te maken. En dan op zondag 22 april een feestelijke bevestiging- en intrededienst in een vol ’t Hoge Licht, een warm welkom. Inmiddels zijn we een jaar in Driebergen. Waar blijft de tijd? Bij alle veranderingen die energie en aandacht gevraagd hebben en vragen, overheerst de dankbaarheid. Het Licht van Pasen trekt mee.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden

 1. Henk Reinders

 

Parklaankerk

 

Agenda

13-04-2019 (za):     Tuin- en klussendag*, 09.30 – 12.30 uur

16-04-2019 (di):     Huiskamerlunch, 12.30 – 14.00 uur

19-04-2019 (vr):     Filmhuis Parklaan, ‘Le tout nouveau testament’, 20.00 uur

02-05-2019 (do) :   Stilteontmoeting, 14.00 – 14.45 uur

Uitgelicht

Tuin- en klussendag, 13 april

Zaterdag 13 april is iedereen welkom om mee te klussen in de tuin en het gebouw van de Parklaankerk. Samen heel praktisch de handen uit de mouwen steken, ieder op de manier die bij hem of haar past. Het zijn altijd inspirerende en bevredigende momenten vol gezelligheid en warmte. Er wordt gezorgd voor koffie en thee met wat lekkers. Iedereen is welkom! We richten ons op 9.30 – 12.30 uur. Wilt u niet op vaste momenten, maar wel af en toe eens helpen in de kerktuin, dan bent u ook daarvoor van harte uitgenodigd. Aanmelden bij Jetty Heuckelbach, tel. 0343411363.

Themaviering, zondag 28 april

Het jaarthema van de Parklaankerk is Communicatie & Ontmoeting. Op eerdere themazondagen hielden we ons bezig met het geheim van taal, met liturgie en vormen van geloofstaal, met oude en nieuwe media en uitvoerig met muziek. Deze zondag gaat het over bezette taal, alternatieve feiten en framing. Met theologisch inspirator Willem van der Meiden en organist Rogier van der Wal. Parklaankerk, 10.15 uur. Koffie na.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op 14 april staat Jacob Wietsma op het sprekersrooster. Jacob studeerde theologie en volgde de predikantenopleiding aan de VU Amsterdam. Daarvoor studeerde hij af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TU Delft. Hij combineert een docentschap Wis- en Natuurkunde met het voorganger schap van TheChurch (Bunnik).

Vrijdag 12 april vieren we Goede Vrijdag; de jongerenkring heeft de bijeenkomst voorbereid. Het belooft een indringende viering te worden.

Zondag 21 vieren we samen Pasen, het opstandingsfeest. Hariët Tarpeh verzorgt de overdenking en er worden extra feestelijke elementen aan de bijeenkomst toegevoegd. Het belooft een ‘feest’ te worden… en terecht natuurlijk.

Zondag 28 april spreekt Herman van Wijngaarden weer; hij is lid van onze gemeente en als schrijver/redacteur werkzaam bij de Hervormd-Gereformeerde jeugdbond (HGJB). Hij is – met anderen samen – de samensteller van het studiemateriaal voor de Traject24-gesprekskringen (over de brief van Jakobus).

Hans Eschbach overleden

Op 26 maart is Hans Eschbach overleden. Hij was al maanden ernstig ziek en gebruikte die tijd om ook via FaceBook het evangelie te verkondigen.

Zo’n 20 tot 25 Traject24-leden bezochten de dank- en afscheidsdienst op maandag 1 april in Amersfoort. Het was een indrukwekkende bijeenkomst, waarin - hoe kan het anders - God en Jezus centraal stonden.

Twee opvallende citaten uit het overlijdensbericht:

- ”Een fantastisch leven gehad. Een heerlijk evangelie verkondigd: Jezus Christus geeft kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst!”

- ”Nieuwsgierig als altijd: ’Hoe zal het zijn…?’ is hij op reis gegaan naar het huis van de Vader…’

Een uitgebreid ’in memoriam’ - en dan met name over de tijd van Hans bij Traject24 - is te vinden op de website: www.traject24.nl/actueel

   

Toespraak over Jezus

Zondag 31 maart sprak Jan-Bart bij de Vate over Marcus 8:14-30. Hij zei onder meer:

 • Als wij smeken, luistert Jezus altijd. Als wij vragen om een aanraking, dan raakt Hij aan.
 • Wij vragen en denken op onze manier; bij de God van de hemel en aarde zijn de oplossingen vaak heel anders.
 • Wij willen vaak de kortste weg, maar we worden door Jezus bij de hand genomen, net zo lang tot Hij stilstaat. Het enige wat wij moeten doen is: vertrouwen.
 • Soms geneest Jezus (nog) niet, maar geeft Hij wel een nieuw, een ander perspectief.
 • Het scharnierpunt in het evangelie van Marcus is dit vers in hoofdstuk 8: ’U bent de Messias’.

De toespraak is in zijn geheel nog te beluisteren via: www.traject24.nl/toespraken

Liedjestrein Afscheidsfeest

Zaterdag 13 april is er weer Liedjestrein, om 10.30 uur in ’t Hoge Licht. Een ‘speciale’ dit keer: het slotfeest als afsluiting van het seizoen. Maar het betekent ook afscheid nemen van Nelleke en Anita. Zij hebben – na 18 jaar Liedjestrein – besloten ermee te stoppen. En of de Liedjestrein een vervolg krijgt, is nu nog niet bekend. Maar wie weet… Er wordt nog druk overlegd.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

 

In één week tijd zijn er drie bewoonsters overleden die regelmatig onze zondagsdiensten resp. zingend geloven bezochten. Het zijn Mevrouw Godijn, Mevrouw Stinnissen en Mevrouw van Bemmel. Wij denken aan de families die hun dierbaren moeten missen.

Mevrouw Moolenaar is na een lelijke val opgenomen op de Revalidatie. In huis is komen wonen mevrouw M. Spee-Romijn. We hopen dat ze een goede tijd in Sparrenheide zal hebben. We zijn op weg naar Pasen. A.s. zondag is het Palmzondag waarin we de intocht van Jezus in Jeruzalem gedenken. Daarna de Stille week met op Witte donderdag om 16.00 uur een Heilig Avondmaalsviering in de Vierhoutzaal geleid door Ds. W. Timmerman. Ik heb zelf eens op Goede Vrijdag een Kruiswegviering meegemaakt. Jezus wordt over de Via Dolorosa naar Golgotha geleid met het kruis op zijn rug. Hij sterft om 15.00 uur. Tijdens die kruisweg wordt stilgestaan bij de momenten van Jezus lijdensweg. Heel indrukwekkend. De meeste middeleeuwse kerken hebben een kruisvorm. De toren staat vaak aan de westkant en het koor aan de oostkant en is vrijwel altijd de afsluiting van twee zijbeuken. Als je de kerk rechtop zou zetten met de toren als voetstuk, dan zie je het kruis voor je. De toren aan de westkant omdat daar de zon ondergaat. Dat is het symbool van de dood. Het koor staat aan de oostkant, de kant waar de zon opkomt. Dat is ook de blikrichting van de kerkgangers, gericht op het licht, het Licht van Christus, het Paaslicht. Zo’n oude kerk geeft ook onze blikrichting aan: Geleden, gestorven, begraven………opgestaan! Op weg naar Pasen, ook op Sparrenheide.

Er zijn veel uitdrukkingen rond Pasen. De meeste zijn u wel bekend (Eén ei is geen ei, etc.), maar kent u deze: men moet geen paaseieren op Goede Vrijdag eten (alles op zijn tijd, het feest niet te vroeg vieren) en: Bij hem is het Pasen en Pinksteren (hij heeft goed verdiend) en dat zijn vijgen na Pasen (dat is niet op tijd). We gaan op weg naar Pasen. Jezus is opgestaan uit het graf, ons geloof dat er leven is na de dood. Dit is de nieuwe dag – de morgen van de Heer – De zon rijst met een lach – wij zien de toekomst weer.

Zingend Geloven

Op 13 mei a.s. is er weer Zingend Geloven en de volgende is op maandag 17 juni. Zet u de datum vast in uw agenda. Iedereen is van harte welkom. We komen u graag halen. Koffie/thee staat vanaf 14.30 uur voor u klaar en we beginnen om 15.00 uur.

Collectes

Op 17/3 € 110,06, op 24/3 € 127,45 en op 31/3 € 102,06. Hartelijk dank hiervoor. De pastorale Commissie Sparrenheide wenst u goede gezegende Paasdagen toe.

Elly Heek – van Doorn

 

Rehoboth

 

In gedachtenis

In het vorige nummer kon ik vermelden dat mevrouw B.E. van Velze-Braathen in Rehoboth is komen wonen, helaas moet ik nu melden dat mevrouw van Velze donderdag 4 april is overleden op de leeftijd van 91 jaar.

Maandopening

Dinsdag 7 mei om 10.30 uur is er weer een maandopening in de salon. Voorganger is Coby van de Boogaard, pianist Gerrit Pijper.

Namens de pastorale commissie , een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Kerkbalans

De toezeggingen voor kerkbalans die we tot nu toe binnen hebben gekregen, bedragen

€ 294.000. Dat is € 22.000 extra aan toezeggingen ná onze oproep van 10 februari. En nog steeds komen er toezeggingen binnen, deels omdat een aantal mensen per vergissing aanvankelijk geen envelop had ontvangen.

De toezeggingen voor de diaconie bedragen € 78.000, een mooie stijging van € 6.000 ten opzichte van 10 februari.

Mocht u per abuis nog steeds geen envelop hebben ontvangen, laat het dan graag even weten, bij voorkeur via een mailtje aan Jan Sinke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het totaalbedrag aan toezeggingen is 2,7% lager dan vorig jaar. Uw medewerking aan het dichten van dit gat wordt zeer op prijs gesteld!

Werkgroep én College van Kerkrentmeesters willen u hartelijk danken voor uw toezegging aan onze kerk. Dit maakt het mogelijk om samen verder te werken aan een levendige en vitale kerk.

The Passion 2019 in Dordrecht op Witte Donderdag 18 april

Het is weer bijna tijd voor The Passion! Het eeuwenoude paasverhaal gaan we dit jaar meemaken vanuit de prachtige historische binnenstad van Dordrecht. Zoals iedereen inmiddels wel weet is The Passion een moderne hervertelling van de laatste uren van Jezus’ leven, zijn lijden èn opstanding. Dit jaar met een bijzondere insteek over eenzaamheid en aan je lot overgelaten worden. Het thema luidt dan ook: ‘Je bent niet alleen.’

Er is een bus geregeld, dus vervoer is geen probleem. We verzamelen ons op donderdagmiddag 18 april om 17.00 uur bij ’t Hoge Licht. Vergeet niet om wat geld mee te nemen voor eten. Het gezelligste is om met een grote groep te gaan dus meld je snel aan! Het maakt niet uit of je een tiener of een volwassene bent. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 16 april bij ds. Marian van Giezen of bij mij, zodat we ongeveer weten hoe groot de bus moet zijn. Hopelijk tot dan!

Marina Roelofsen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-40048011)  

Marian van Giezen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-18419992)

Mededelingen ZWO

Het is weer zover!!!! De ZWO giftenronde 2019 gaat weer van start!

Als gemeentelid kunt u ook dit jaar een project op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk aan ons voorleggen. Bent u geraakt door, of betrokken bij het werk van een organisatie/stichting, die hulp projecten uitvoert in het buitenland, laat het ons weten. Het is belangrijk dat de werkwijze, de doelstellingen en de financieringsstromen van de organisatie/stichting en het ingediende project duidelijk zijn en gericht op de zwakkere groepen in kerk en samenleving.

Wij willen graag weten WAAROM u aandacht vraagt voor dit speciale project en wat u ondersteunt zou willen zien. Het alleen een website opsturen, is niet genoeg! Wilt u in uw verzoek ook de volgende gegevens van het project vermelden: naam, e-mail adres, website en (bank)gegevens van de organisatie/stichting; beschrijving van het specifieke doel van project; uw naam, e-mail, telefoonnummer. Indien nodig nemen wij contact met u op voor nadere informatie.

Uw aanvraag kunt per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Is dat niet mogelijk dan graag sturen naar: Commissie ZWO, De Lei 86, 3971, CA Driebergen. Wij zien uw voorstel graag tegemoet.

Graag indienen voor 28 april!

De criteria waaraan de projecten dienen te voldoen zijn als volgt (of via de website : https://www.pgdriebergen.nl/zwo onder kopje “Taken en werkwijze ZWO”):

 • De giftencommissie zorgt voor een juiste en evenwichtige verdeling van de giften. Zij houdt daarbij rekening met o.a. spreiding over de continenten, aard van de projecten (zoals zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking).
 • Het doel van het ingediende project moet duidelijk zijn en moet gericht zijn op zwakkere groepen in kerk en samenleving.
 • De organisatie moet duidelijk zijn t.a.v. haar werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen. Er moet sprake zijn van het maken van een verschil, met de Bijbelse gerechtigheid als leidraad.
 • Een aanvraag zal worden beoordeeld op noodzakelijkheid en doelmatigheid.
 • Betreft het een project dat niet via KiA wordt ingediend dan wordt gekeken of de organisatie een kwaliteitskeurmerk (cbf) heeft, en/of een stichting (met Anbi-status) is en gelden eveneens de hiervoor genoemde criteria. Is dit niet het geval, dan zal nadere informatie ingewonnen worden bij de indiener (bijvoorbeeld informatie die voorhanden is via een lid van de Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg).
  Het project kan niet bestaan uit ondersteuning van natuurlijke personen.

Goedenavondcafé

Op 15 maart kwam het Shantykoor bij ons optreden. Er werd volop meegezongen en gedanst. We hopen dat ze volgend jaar weer een keer zullen komen. Op 19 april is er i.v.m. Goede Vrijdag geen Goedenavondcafé. Op 3 mei zal er een spelletjesavond zijn. Thea Jelier heeft een zeer grote hartoperatie gehad en is voorlopig uitgeschakeld. Er zijn gelukkig mensen bereid gevonden dit waar te nemen. Laten we in ons gebed meenemen dat er spoedig een geestelijk verzorger gevonden mag worden. Ook jullie allen goede Paasdagen toegewenst. Namens de commissie SLSD, Elly Heek – van Doorn.

 

Iko lezing woensdag 17 april om 10.00 uur in ’t Hoge Licht.

”Een fotoreis langs de zuidkust van Engeland van Dover naar Land’s End” door Andrew Hypher

De kust van Zuid Engeland is verrassend mooi. Denk aan haar beroemde witte kliffen en keistranden in het oosten, overgaand in ruige grijze rotsen en zandbaaien in het westen, omgeven door exotische bloemen en palmbomen. Daar tussenin liggen talloze charmante dorpjes, steden, kastelen, natuurlijke havens, moerassen en de wereldberoemde Jurassic Coast. Langs deze route maken we natuurlijk ook kennis met de rijke geschiedenis van Engeland. Andrew Hypher is docent Engels.

Voor vervoer: Tiny Kingma 03438518799.

Herbergavond met Kees van Ekris

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is. Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven veel herkenning opriep. Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan. 

De avond is van 19.00 tot 21.00 uur. Er vanaf is om 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10,00 pp (incl. maaltijd € 15). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0263342225). Bankrekeningnummer: NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

 

 

Deadline KerkNieuws 6 > 26 april 2019

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (0630485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag

van 09.00 tot 9.30 uur, 0343476878 of06-21893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar.

0618419992 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343517685)

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkrentmeesters

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (0627430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: H.J. Reinders (0610730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter:

Secretaris: Ellen v Amerongen (0343514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343520986)

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (0610069330

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343518869

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal punt: Anje Leender (0343515190)

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.