pgdriebergen

Jaargang 9, nummer 8, 11-6-2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 16 juni

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Dhr. A. Brinkman

m.m.v. Cantorij

Grote Kerk

19.30

 

Taizé viering

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H. Reinders

m.m.v. CWN-jongerenband

Parklaankerk

10.15

Ds. A.F.R. van der Meiden

 

Nassau Odijckhof

10.30

Coby v.d. Boogaard     

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L Schoonderbeek

Gerrit Pijper: piano

Bartimeus

10.30

Geen dienst

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Jaap Haasnoot

 

 

ZONDAG 23 juni

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Dhr. A. Brinkman

 

’t Hoge Licht

10.00

J. Mulder

prop. Nijkerkerveen

Parklaankerk

10.15

Open ruimte

Geloofscommunicatie in tekst en beelden in kinderbijbels

Nassau Odijckhof

10.30

Mevr. L. van Deventer   

 

Sparrenheide

10.30

Ds. B. van Empel    

Johan Voet: organist

Kapel Bartimeus

10.30

Joke de Zwaan

Hagedienst

Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

Dienst in de Tuindorpkerk

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Robert Doornenbal

 

 

ZONDAG 30 juni

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Dhr. A. Brinkman

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

viering Heilig Avondmaal

Parklaankerk

10.15

Ds. B. Cozijnsen

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. Tia Braam                                                           

 

Sparrenheide

10.30

Mevr. L. van Deventer

Roel Valk: piano

Bartimeus Kapeldienst

10.30

Wija van der Kaaden

Maaltijd van de Heer

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Willem Jansen,  Open Doors

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 16 juni

Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug

Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land op grond van ras, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel van de vluchtelingen of asielzoekers komt naar Nederland, soms op eigen gelegenheid, maar ook op uitnodiging van de overheid. Van hen wordt een klein aantal gehuisvest in een van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen onze samenleving.

Wij vragen vandaag uw steun voor dit werk.

 

Zondag 23 juni

Werelddiaconaat: Wereldvluchtelingendag

20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in het eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Zondag 30 juni mei

De Herberg + De Hezenberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

Aan de rand van de Veluwe ligt een historisch landgoed, omgeven door een prachtig stukje natuur. Sinds 1946 huist hier Stichting de Hezenberg. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite. Zij voldoen aan het keurmerk Christelijke Zorg.

Wij vragen uw steun voor dit werk.

 

Wijkgemeente Catharijne

 

Diensten Grote Kerk

In verband met de invulling door veel gastpredikanten kan niet altijd alle informatie over de dienst worden gegeven. Volstaan wordt met het noemen van voorganger, organist en andere betrokkenen.

Weet u welkom in onderstaande diensten!

De diensten op 16, 23 en 30 juni zullen worden geleid door proponent Alex Brinkman, u inmiddels welbekend. In de diensten zal het gaan over het ontstaan en de explosieve groei van de eerste gemeente zoals dat in het boek Handelingen weergegeven wordt door de evangelist Lucas.

Op alle drie de zondagen zal het orgel worden bespeeld door Paul van Oosten.

Lectoren zijn op 16 juni de heer Barend Samsom, op 23 juni de heer Thijs van den Berg en op 30 juni de heer Gerard van Donselaar.

Tenslotte

Velen zullen met ons een blij gevoel hebben overgehouden aan de avond van 4 juni. De avond van de kennismaking met de mogelijke nieuwe dominees. We hopen op een gunstig vervolg!

Met een hartelijke groet en met de wens dat we als gemeente van de opgestane Heer vanuit de Geest samen mogen leven!

Marian van Giezen, Aleida de Hoog en Kamiel van der Laan

Bereikbaarheid predikanten

  1. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag veelal in Driebergen, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0343-476878 of 06-21893914
  2. Marian van Giezen (8 uur per week) variabel beschikbaar.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-18419992.

Belangrijk: als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bellen we zo spoedig mogelijk terug! Ook kunt u de scriba bellen, dhr. Ron Spruit: 06-30485346.

GedachteNis in de Grote Kerk opnieuw ingericht

Nog voordat Ds. Hans Baart zijn beroep naar Driebergen in de Grote Kerk had aanvaard, kreeg hij de ingeving om van het rommelhok achterin de kerk een soort stiltecentrum te maken.

Er kwam onder zijn leiding al snel een werkgroep en vele plannetjes werden gemaakt.

De ruimte werd alvast gecreëerd en op de vrijdagavond kwam een wekelijks avondgebed tot stand. Ook werd de kerk opengesteld op de woensdagmiddagen.

Vervolgens kwam natuurlijk de inrichting ter sprake. Vele mensen, vele ideeën!

Dit proces heeft wel even wat ‘jaren’ geduurd, hetgeen ook mede had te maken met de fusie van de 3 wijken tot wat nu de wijkgemeente Catharijne is geworden en vandaar dat de werkgroepjes steeds weer wisselden met verschillende leden uit de andere wijken.

Maar eind goed al goed! Uiteindelijk werd op 18 mei 2019 de GedachteNis overgedragen aan de kerkenraad.

Er is een tafel  waar de gedachtenissteentjes van pas overledenen opgelegd kunnen worden en waar men een lichtje bij kan branden. Op deze steentjes staat de naam met daarbij de geboorte- en sterfdatum.

Een foto in perspex geplaatst, met daarop te zien een zonsopgang of –ondergang tussen de takken door, hangt daarboven. De overige steentjes liggen in de kast eromheen op glazen plankjes. De Paaskaars staat in het midden.

Er is een door Hilde Geurkink ontworpen beeldje van Catharijne van Alexandrië, met daarnaast een toepasselijke spreuk op de muur. Verder staat er de oude avondmaalstafel en de oude doopvont uit de voorgaande kerk van 1840.

Op het witte tafeltje ligt een klein gastenboekje met geschilderde rozen op het kaft. Men kan hier eventueel een gedachte of een wens in schrijven.

In het voorbedenboek (op de avondmaalstafel) kan een voorbede in geschreven worden voor iemand. Tijdens de kerkdienst wordt dit dan voorgelezen.

Iedere keer als je de Nis betreedt, dan staan er altijd weer verse bloemen op de doopvont geschonken door twee trouwe gemeenteleden.

Een mooie uitgebreide flyer is gemaakt met uitleg over de heilige Catharijne. Neemt u deze rustig mee om thuis te kunnen lezen.

Wij hopen dat een ieder hier een rustig moment kan vertoeven en z’n gedachten kan laten gaan. En wie wil .... kan een lichtje aansteken zowel voor de overledenen als voor de levenden of voor iets anders wat u op dat moment fijn vindt.

Werkgroep Catharijne

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 16 juni is er gewoon weer een kerkdienst, maar de invulling ervan zal een beetje anders zijn dan we gewend zijn, dankzij de medewerking van de CWN-jongerenband. Die bestaat uit een groep enthousiaste jongeren die zorgen voor de goede toon bij vieringen binnen de Charismatische Werkgemeenschap. Is de dienst daarom een “jeugddienst”? Persoonlijk houd ik niet zo van dat woord. In principe hopen we dat alle generaties zich altijd thuis voelen in elke kerkdienst. Hoe dan ook: het wordt een dienst met veel muziek en een belangrijke boodschap: Safety First! Wat de muziek betreft: Opwekking, Taizé, Johannes de Heer en Psalmen leveren een prachtige mix op. Hartelijk welkom allemaal!

Op zondag 23 juni hoopt proponent J. Mulder uit Nijkerkerveen voor te gaan.

Op zondag 30 juni vieren wij het Heilig Avondmaal. Christus die ons uitnodigt om Zijn goedheid en vergevende liefde te proeven. Een Pinksterlied zingt over de Geest: “Bij ’s Heren liefdemaal zult Gij aanwezig zijn. Vorm ons naar Christus’ beeld, door woord en brood en wijn – Maak ons in Christus één, gelovig, blij en stil”. 

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe.

Kerkelijke Agenda

Zaterdag 15 juni:    Spiritueel reisje naar Dordrecht

Dinsdag 25 juni:      15.00 uur      Viering Heilig Avondmaal in Rehoboth

19.45 uur      Moderamenvergadering wijkkerkenraad

Dinsdag 2 juli:        20.00 uur      Vergadering wijkkerkenraad, vanaf 19.45 uur inloop

Gedicht met Pinksteren

Zeggen dat je gelooft,

dat is niet zomaar iets.

Want je geloof

drukt een stempel

op wat je denkt en voelt.

Het kleurt je blik,

de manier waarop

je naar de wereld kijkt.

 

Het geloof is geen jas

die je zomaar

aan en uit kunt trekken

en kunt afdanken

als hij uit de mode is.

Geloof zit van binnen

als een kracht die bezielt:

het dóet iets met jou.

 

Want als je gelooft in

een rechtvaardige wereld,

ben je boos over onrecht.

en als je een plek kent

waar je altijd uit kunt huilen,

geeft dat houvast.

Geloven is niet zomaar iets.

Het raakt je diepste wezen.

 

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden,

  1. Henk Reinders

 

Parklaankerk

 

Vieringen in de Parklaankerk

Zondag 16 juni: Ds. A.F.R. van der Meiden

Zondag 23 juni: Open ruimte: Geloofscommunicatie in tekst en beelden in kinderbijbels

Zondag 30 juni: Ds. B. Cozijnsen

 

Agenda

21-06-2019 (vr): Filmhuis ‘Hannah’, 20.00 uur

25-06-2019 (di): Huiskamerlunch, 12.30 – 14.00 uur

 

Open Ruimte

De laatste Open Ruimte van het seizoen wordt verzorgd door theologisch inspirator Willem van der Meiden. In het kader van het jaarthema ‘Communicatie & Ontmoeting’ laat hij horen en zien met welke woorden en beelden in de geschiedenis van de kinderbijbel het verhaal van Kaïn en Abel (Genesis 4) ‘geschikt’ gemaakt is voor kinderoren en -ogen. In die geloofscommunicatie krijgen Bijbelverhalen niet altijd een echte kans…

           

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 16 juni zal spreken Jaap Haasnoot. Op zondag 23 juni staat Robert Doornenbal weer als spreker genoteerd; Robert is predikant in de NGK te Houten en sprak al wat vaker bij ons. De zondag daarop, 30 juni wordt speciaal; de bijeenkomst staat helemaal in het teken van de Ondergrondse Kerk. Spreker is dan Willem Jansen van Open Doors. De achtergrond hiervan is dat Ruud van der Werf en Johan van Houwelingen in oktober via de 4e Musketier een ultieme sportieve uitdaging aangaan voor sponsoring van de vervolgde christenen in Noord-Korea. Hoe je Ruud en Johan kunt sponsoren, schrijf ik iets verder in dit bericht.

 

Te druk?

Een paar weken geleden hield Jonathan Westerkamp bij Traject24 een inspirerende toespraak over ‘Te druk‘. Hij begon met een boeiende schets van een congres van demonen waarin Satan hen toesprak met woorden van deze strekking: ’Het lukt niet om christenen zich te laten keren tegen God, maar we kunnen ze wel van God afleiden. Laten we hun tijd stelen zodat ze geen relatie met Jezus aangaan.’

Jonathan haalde het voorbeeld aan van Jezus uit Marcus 1:32-38, waarin duidelijk wordt dat Jezus niet zomaar alles doet, maar prioriteiten stelt. Jezus’ manier van leven was gericht op een duidelijk doel, langs een duidelijk pad. De vraag is: Weten wij waar we ’nee’ tegen moeten zeggen. Of: hebben we wel ’ja’ tegen iets gezegd?

Zijn hele toespraak duurde nog geen 20 minuten en is zeker de moeite waard om (nog eens) te beluisteren. En dat kan via: www.traject24.nl/toespraken.

Noord- en Zuid-Korea

Hierboven schreef ik al van de speciale zondagse bijeenkomst op 30 juni. Hoe we christenen daar kunnen helpen, leg ik hier uit. In oktober gaan Ruud en Johan een sportieve uitdaging aan gecombineerd met een reis naar de vervolgde kerk in Korea. Ruud gaat daar 120 kilometer fietsen en Johan 63 kilometer hardlopen.

Zij hebben buiten deze ultieme sportieve uitdaging ook een andere uitdaging; beiden € 10.000,- aan sponsorgeld bij elkaar krijgen! Met dit geld kunnen zij een significante steun bieden. En daarom hun vraag om hen te sponsoren. Dit kan via de website: www.muskathlon.com. Op deze site kun je hen als ’deelnemer’ vinden en kun je via een link ons sponsoren. Daarnaast kun je ook donateur worden van ’Open Doors’. Je schrijft dan een machtiging uit voor € 7,- per maand. En dit levert voor Ruud of Johan per machtiging (fictief) € 250,- op. Als je dit wilt, neem dan even contact met hen op; zij hebben daarvoor namelijk speciale machtigingskaarten.

Namens onze broeders en zusters in Noord-Korea: Bedankt!

- Ruud van der Werf - (06 27151105 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

- Johan van Houwelingen - (06 13673104 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Liedjestrein Brainstorm

Op woensdag 12 juni is er een ‘brainstormavond’ over een mogelijk vervolg voor de Liedjestrein. In ’t Hoge Licht om 20.00 uur (vanaf 19.45 uur koffie/thee). De bedoeling is om te horen waar ouders/ kinderen behoefte aan hebben. Samen willen we dan kijken hoe we dit vorm kunnen gaan geven na de zomer, nu de Liedjestrein kortgeleden is gestopt. Laat s.v.p. even weten aan Anita of Nelleke of je erbij wilt zijn (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

 

Mevr. Riet Kievit mocht weer naar huis terugkeren.

In flat nr. 24 zijn komen wonen De heer en mevrouw Van Barneveld en op kamer 101 de heer  en mevrouw Oskam. Hartelijk welkom!

Na een korte ziekenhuisopname is toch plotseling overleden mevrouw H.J. v.d. Lingen-v.d. Breul. Jarenlang woonde zij met haar man Gerrit op de Traay waar nu het gebouw van Bartimeus staat. Heel lang heeft zij haar man verzorgd die in 2017 overleden is. Ds. H. Reinders is voorgegaan in de afscheidsdienst in de Vierhoutzaal. Op zondag 2 juni jl. overleed na een kort ziekbed de heer Frans v.d. Broek. Hij was nog maar enkele maanden in huis. Vorig jaar op 3 juni overleed zijn vrouw. De afscheidsdienst vond op 7 juni plaats in de Vierhoutzaal. Wij allen leven in het vertrouwen dat de dood niet het laatste is, maar leidt naar Gods eeuwig licht. Dat dit zijn familie en een ieder bij wie hij een lege plaats achterlaat tot troost mag zijn. Vanuit Sparrenheide denken we in het bijzonder aan dochter Angelina en kleindochter Annika.

Ieder afscheid kost een stukje van je leven – Omdat ergens toch wat liefs verloren gaat – Alles wordt een mens maar tijdelijk gegeven – Je verliest iets als een geliefde je verlaat.

We leven nu in de tijd na Pinksteren. In een half jaar tijd hebben we alle grote kerkelijke feesten gehad. De liturgische kleur voor de “gewone zondagen” is groen en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) is de kleur wit. Het is toch het gevoel van “leegte”. De zomer is het seizoen van de leegte. Heel veel activiteiten hebben een zomerstop maar de wekelijkse kerkdiensten gaan gewoon door.

Zingend Geloven

Op maandag 17 juni a.s. hebben we de laatste Zingend Geloven voor de vakantie. Iedereen is van harte welkom en de koffie/thee staat vanaf 14.30 uur voor u klaar. We beginnen om 15.00 uur. We komen u graag halen en weer terug brengen.

De Zilversparren

Een aantal mensen hebben het initiatief genomen om een huiskoor op te richten. Het is de bedoeling dat dit een sprankelende combi wordt van bewoners, naasten en vrijwilligers. Iedereen die graag zingt is welkom. Op maandagmiddag 24 juni gaan we van start met een inloop en kennismaking van 14.30–16.00 uur in de Vierhoutzaal. Het is de bedoeling om twee  maal per maand te repeteren. In augustus is er geen repetitie.

De proef die we hadden op zondag 2 juni jl. om met elkaar koffie/thee te drinken na afloop van de kerkdienst in de Vierhoutzaal was een succes. We gaan als commissie met elkaar bespreken om dit vaker te doen.

U heeft het ongetwijfeld gemerkt. De zondagse kerkdiensten zijn niet meer te zien op de kabelkrant. Dit systeem is verouderd en men is op zoek naar een nieuw systeem. Dit kan nog wel enige maanden duren. Keek u regelmatig naar de kerkdiensten, dan zou ik u willen uitnodigen om naar de Vierhoutzaal te komen. De kosters komen u heel graag halen en weer terugbrengen. U bent van harte welkom want wat is het mooi dat het iedere week zondag is. We hebben deze dag zo nodig. Geestelijk gevoed te worden en samen te zingen en bovenal samen een gemeenschap vormen.

 

Collectes

Op 19/5 € 94,75, op 26/5 € 132,10 en op 2/6 € 103,05. Hartelijk dank.

Geef ons elkaar tot licht en liefde – waarmee het donker wordt weerstaan – en zingend gaan wij door het duister – tezamen op uw morgen aan. 

Namens de pastorale commissie Sparrenheide wens ik u een goede gezegende tijd toe.

Elly Heek–van Doorn

Rehoboth

Welkom
Op vrijdag 24 is de heer G.A. van Nieuwenhuizen komen wonen in kamer 1, en op vrijdag 7 juni mevrouw J. Leyerzapf–Schalks in kamer 108. We wensen hen een goede tijd toe in Rehoboth en hopen dat zij zich spoedig zullen gaan thuis voelen.
Verhuizing
Zaterdag 25 mei is mevrouw A.A. Vos–Geurts verhuisd naar verzorgingshuis de Amandelboom in Bilthoven.
Avondmaalsviering
Dinsdagmiddag 25 juni om 15.00 uur is er een avondmaalsviering in de kleine huiskamer. Voorganger ds. Henk Reinders, pianist Gerrit Pijper.


Activiteit met Marijke Zuilhof
Donderdag 20 juni om 10.45 uur is er weer een groepsactiviteit met Marijke Zuilhof, met elkaar zingen en met elkaar in gesprek.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet,

Tiny Liebeek

 

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Goedenavondcafé

Ieder eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé van 19.30 uur–22.15 uur geopend voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Het café wordt gehouden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

 

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur houden de predikanten (ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog, ds. Henk Reinders en ds. Hariët Tarpeh) inloopspreekuur in Koek en Ei, in het diaconale pand De Ontmoeting. Ook Bert de Goede is zo nu en dan van de partij. Voor wie een luisterend oor nodig heeft, staan zij klaar. U bent van harte welkom.

 

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

 

De Binnenkamer

De getijdengebeden in de kapel op Nieuw Hydepark worden gehouden van maandag t/m vrijdag, ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 21.30 uur. U bent van harte welkom een keer zo’n gebed mee te maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.bidindebinnenkamer.nl.

 

Interserve

De internationale organisatie Interserve zendt vakmensen uit naar landen in Azië en de Arabische wereld. In de meeste van deze landen vormen christenen een (onderdrukte) minderheid. Interserve fungeert als uitzendbureau voor professionals die bereid zijn voor kortere of langere tijd in zo’n land te werken. Ze laten in hun leven en werk zien wat geloof voor hen betekent en bemoedigen zo ook de weinige christenen en kerken in dat land. Interserve werkt met lokale teams die goed zicht hebben op de openstaande vacatures. Er zijn functies beschikbaar in gezondheidszorg, ontwikkelingshulp, onderwijs en in het bedrijfsleven.

Het nieuwe magazine “Shift” is een lifestylemagazine dat twee keer per jaar gaat verschijnen en vervangt de gebruikelijke nieuwsbrief die vier keer per jaar werd verspreid.

Meer informatie en verhalen staan op de eveneens vernieuwde website: www.interserve.nl.

Belangstellenden kunnen Shift gratis bestellen via www.interserve.nl/shift. Bel voor meer informatie of interviews: Arco de Leede, tel. 06–10518461.

Kerkuitzending gemist

Wilt u een kerkdienst thuis volgen of terugkijken, dan kan dat via de website www.kerkdienstgemist.nl. Hiervoor heeft u een inlog account nodig. In de hierna volgende pagina staat een handleiding hoe u dat kunt doen.

Deadline KerkNieuws 9 > 28 juni 2019

 


Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (0630485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, 0343476878 of 0621893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar, 0618419992 of

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkrentmeesters

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (0627430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: H.J. Reinders (0610730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter:

Secretaris: Ellen v Amerongen (0343514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara v.d. Weide-Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (0610069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal punt: Anje Leender (0343515190)

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.