kerknieuws

 

Jaargang 10, nummer 01, 08-01-2020, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 12 januari

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. G. van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Greven

 

Beukenstein

10.30

Coby v.d. Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

Heilig Avondmaal

Kapel Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

Tuindorp

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Edward de Kam

 

Grote Kerk

19.30

 

Taizéviering

 

ZONDAG 19 januari

Grote Kerk

10.00

Ds. E.Posthumus Meyjes

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. R.F. Philipp

 

Beukenstein

10.30

Pastor K. Maasland (RK)

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Kapel Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hariët Tarpeh

 

 

ZONDAG 26 januari

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Oecumenische zondag

Gez. Dienst St. Petrus Banden

’t Hoge Licht

10.00

Oecumenische zondag

Parklaankerk

10.15

Ds. A. Wieringa

 

Beukenstein

10.30

Ds. T. Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Janse

 

Kapel Bartimeus

10.00

Hagedienst, oecum. zondag

In St. Petrus Banden

’t Hoge Licht,Traject24

12.00

Jan Wolsheimer

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 12 januari 2020:

Plaatselijk gehandicaptenwerk/Café Goedenavond:

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. We organiseren om de twee jaar een uitje.

Iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend van

19.30-22.15 uur, in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

Uw steun voor dit werk is onmisbaar.

Zondag 19 januari 2020:

PKN: JOP Sirkelslag YOUNG:

Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar)

uit heel Nederland. Je speelt het spel op vrijdagavond 7 februari 2020 vanaf je eigen locatie en speelt online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland. Het thema van Sirkelslag YOUNG is 'Kom in beweging' en het gaat over het verhaal van Jona. De jongeren maken tijdens de avond hetzelfde mee als Jona. Het verhaal begint in het donker, in de vis. Door flashbacks begrijpen we hoe Jona er terecht is gekomen. Met de hulp van anderen (bijv. de zeelieden) komt Jona in beweging en trekt hij naar Nineve. Daar komen de mensen ook in beweging die het verhaal een nieuwe wending geven. Ook maken de deelnemers in het spel kennis met Jong in Actie, een diaconaal project waarbij jongeren gaan helpen om mensen in Nederland een nieuwe kans te geven. Sirkelslag YOUNG brengt bijbelse thema's op een laagdrempelige leuke manier bij kinderen, is goed voor de teambuilding, groepsopbouw en het vertrouwen binnen een groep, is een kant-en-klaar programma voor een leuke avond, spreekt kinderen niet alleen cognitief aan, maar juist ook op andere gebieden zoals creativiteit, kracht, inzicht & handigheid en het is gewoon erg leuk en spannend.

Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Zondag 26 januari 2020:

Oecumene – Raad van Kerken:

‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

De Raad van Kerken heeft 50.000 euro per jaar nodig vanuit de collecten die parochies en kerken plaatselijk houden. Materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. In Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen.

Wij vragen uw bijdrage.

 

Wijkgemeente Catharijne

 

Nieuwjaar

Een drukke periode in de kerk ligt achter ons, Advent en Kerst, vanouds een tijd van bezinning en viering. In de veelheid van diensten en activiteiten lukt het niet altijd om stil te staan wat het voor ons betekent dat God mens werd. Laat het begin van een nieuw jaar ook het goede voornemen er mogen zijn om ons opnieuw te laten raken door dat goede nieuws.

Korte terugblik op Kerst 2019

We slingerden met de kinderen in Advent langs een lint van namen die door Mattheüs in lijn met Jezus zijn gezet. En we volgden de ster tot aan Driekoningen.

Er was een kerk vol kinderen en ouders tijdens de kinderkerstnachtdienst, met een kinderkoortje dat onder begeleiding van Liesbeth van der Kwast de sterren van de hemel zong. Er was een mooie samenwerking tussen Immanuel en Catharijne. En tijdens de jaarlijkse wandeling naar de kerststal kwamen we een groep herders tegen die de wacht hielden bij een kudde exotische dieren.

Met harmonie Aurora buiten voor de deur en het kerkkoor binnen onder het orgel kreeg de kerstnachtdienst een mooi muzikaal karakter. Ook dit keer mochten we veel gasten verwelkomen die zich konden warmen aan het verhaal van het kind in de kribbe.

Kerstmorgen waren er opnieuw veel kinderen met hun ouders en grootouders en vierden we de hele dienst samen met bekende kerstliederen begeleidt door onze organist Paul van Oosten. En deze keer geen prekende dominee op de kansel, maar een dromerige Jozef op het podium.

Iedereen die zich in de afgelopen periode heeft ingespannen om de kerk te versieren, eten en drinken te verzorgen, te oefenen met kinderen, de diensten uit te werken, voor en achter de schermen: enorm bedankt voor jullie inzet!

Uit het predikantenteam

Hartelijk dank voor de goede wensen die wij vanuit uw midden rond Kerst en de jaarwisseling ontving. Wederzijds wensen wij u alle goeds en zegen voor het nieuwe jaar!

Na de eerste maanden van wennen aan het werk en elkaar in de nieuwe situatie willen we aan het begin van het nieuwe jaar concrete afspraken maken over de verdeling van het werk. Zodra daar meer over bekend is, volgt daar meer informatie over.

Vanwege een ontsteking bij haar oog was ds. Elisabeth Posthumus Meyjes genoodzaakt om zich ziek te melden eind december. Ze ondergaat behandelingen en zal ook in januari verminderd beschikbaar zijn. We wensen haar sterkte en beterschap toe!

Met hartelijke groet,

Elisabeth Posthumus Meyjes, Aleida de Hoog en Gerrit van Dijk

Giften

Via mevrouw Liebeek is € 20 ontvangen van N.N. voor de diaconie. Waarvoor hartelijk dank.

Kerkdiensten

Zondag 12 januari – Op deze eerste zondag na Epifanie horen we hoe Jezus gedoopt wordt door Johannes. Wat gebeurt er bij die ontmoeting en betekent deze doop? Ds. Gerrit van Dijk is voorganger, Paul van Oosten de organist en lector is Esther Geitenbeek.

Zondag 19 januari – deze zondag wordt Kana-zondag genoemd omdat traditiegetrouw het verhaal over de bruiloft te Kana uit Johannes 2 op het rooster staat. Voorganger is ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, organist is Paul van Oosten en Leen Terlouw is de lector.

Zondag 26 januari – dit is de afsluiting van de Week van Gebed die wereldwijd wordt gehouden. Er is in Driebergen op deze zondag een oecumenische dienst in de Petrus Bandenkerk. Met voorgangers uit verschillende kerken. Meer informatie over deze dienst en de Week van Gebed vindt u elders in dit KerkNieuws.

Agenda

9 januari: Economie en geloof, over het boek Economie van goed en kwaad van Tomas Sedlacek. Locatie: Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur.

16 januari: KIJKBIJBEL van Rembrandt. Veel van wat Rembrandt maakte, is gebaseerd op Bijbelse verhalen. Deze keer kijken we naar hoe Rembrandt de Heilige Familie verbeeldt. Locatie: Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur.

Uit de kerkenraad

Helaas kon eind vorig jaar onze wijkpredikant Elisabeth Posthumus Meyjes haar werkzaamheden tijdelijk niet verrichten. Een griep en een ontsteking achter haar oog hebben haar geveld. Gelukkig gaat het nu wat beter.

Afhankelijk van de resultaten van de behandeling zal zij in de loop van januari haar taken gedeeltelijk hervatten.

Wij wensen haar en haar man veel sterkte in de komende periode en bidden voor een spoedig herstel in dit nieuwe jaar.

U allen ook een gezegend 2020.

Met vriendelijke groet,

Gijs Schaap.

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 12 januari en zondag 19 januari hoop ik in beide morgendiensten voor te gaan. Op zondag 12 januari zal er voor iedereen een nieuw exemplaar van ‘Verdiepen en Ontmoeten’ zijn voor de eerste helft van dit nieuwe jaar. Neem en lees en wordt of blijf actief!

Op zondag 26 januari is er om 10.00 uur een oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed, in de Sint Petrus Banden Kerk aan het Kerkplein. Aan deze dienst werken een aantal voorgangers mee, onder wie ondergetekende. Er is géén dienst in ’t Hoge Licht. De intentie van de plaatselijke Raad van Kerken is om in de week voorafgaand aan deze viering elke dag in een van de deelnemende gemeenten/kerken een gebedsviering te houden aan de hand van het prachtige materiaal dat MissieNederland in samenwerking met de Raad van Kerken heeft ontwikkeld. Hou de website en nieuwsbrieven goed in de gaten want bij het ter perse gaan van dit kerkblad is nog niet alles gereed. Een mooi thema trouwens: “Buitengewoon” . Voor meer informatie, kijk onder de Algemene Berichten.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Terugblik Kerstperiode

Met dankbaarheid mogen we terugkijken op de afgelopen Kerstperiode. Zoveel inzet, betrokkenheid en gaven van gemeenteleden: de levende adventskalender, de goed verzorgde adventsviering voor ouderen, het project van de kindernevendienst, de gezamenlijke kinderkerstnachtviering in de Grote Kerk (wat een hoop kinderen en ouders!) met echte herders en dieren onderweg naar de stal; de prachtige en bomvolle kerstmorgenviering in het Hoge Licht ( er waren nog slechts 10 lege stoelen over in het hele gebouw).

Immanuel, God met ons. Een bemoediging en stimulans om met God, elkaar en de wereld om ons heen te zijn, te blijven en in verbondenheid te groeien.

Filmavond

Om alvast in de agenda te noteren. Donderdagavond 30 januari om 19.30 uur in ’t Hoge Licht de derde filmavond dit seizoen: Adam’s Apples (2005). Adam is een neonazi. Hij moet de laatste maanden van zijn straf uitdienen onder de hoede van de ingoede pastoor Ivan. Die wil dat Adam zich een doel stelt. Adam zegt spottend dat hij een appeltaart wil bakken. Ondertussen eet hij, ondanks het verbod van Ivan, de onrijpe appel op die voor hem op tafel lag. Het schemergebied tussen de goddelijke goedheid en het ultieme kwaad - daar draait het om in Adam’s Apples. De zorgvuldige fotografie en de sprookjesachtige muziek dragen bij aan de wonderlijke sfeer. Deze film werd op het Amsterdam Fantastic Film Festival bekroond met de Publieksprijs, is een overrompelende, verwarrende parabel over de strijd tussen goed en kwaad.

Vanaf 19.15 uur is zaal open, entree is 5, euro en de begeleider van deze filmavond is ds. Gerrit van Dijk.

Kerkelijke Agenda

Vrijdag 10 januari:         18.00-19.30 uur    Tienercatechese met maaltijd

Woensdag 15 januari:    9.00-10.00 uur     Gebedskring bij Alies van der Deijl

Vrijdag 17 januari:         9.30-10.30 uur     Women to Women gebedsgroep,

                                                               Wethouder Teselinglaan 29

Maandag 20 januari:      14.30-16.00 uur     Pastorale Cie Sparrenheide (in Beukenstein)

Dinsdag 21 januari:        20.00 uur              Vergadering Algemene Kerkenraad

Woensdag 22 januari:     9.00-10.00 uur      Gebedskring

Vrijdag 24 januari:         18.00-19.30 uur    Tienercatechese met maaltijd

Woensdag 29 januari:     9.00-10.00 uur      Gebedskring

Tenslotte

Dit jaar, 2020, is het 75 jaar geleden dat predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer stierf. Hij werd op 9 april 1945 in het concentratiekamp Flossenburg ter dood gebracht, voor hem kwam de bevrijding (3 weken later) te laat. Van zijn hand is het prachtige lied uit het Nieuwe Liedboek, 511. “In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.” Met die woorden wensen Ans en ik u, jou een goed 2020, vol van vrede en vreugde!

in Christus verbonden,

  1. Henk Reinders

 

Parklaankerk

Agenda

07-01-2020 (di): Filmhuis ‘The Children Act’, 20.00 uur

14-01-2020 (di): Bij Rits en Wim, 10.30 – 12.00 uur

16-01-2020 (do): Warme tafel, 17.30 – 19.30 uur

17-01-2020 (vr): Filmhuis ‘Cold War’, 20.00 uur

Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 12 januari spreekt Edward de Kam weer in onze bijeenkomst; we kennen Edward als gemeentelid en als betrokkene bij het Youth for Christ-werk in Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Voor 19 januari staat onze eigen predikant Hariët Tarpeh op het sprekersrooster.

Zondag 26 januari is het weer de beurt aan Jan Wolsheimer; Jan was jarenlang voorganger van een evangelische kerk in Woerden en ontwikkelde diverse missionaire initiatieven. Sinds kort is hij directeur van Missie Nederland, de fusie-organisatie van de Evangelische Alliantie (EA) en Evangelische Zendingsalliantie (EZA), gevestigd aan de Hoofdstraat in Driebergen. De thema’s van de toespraken worden meestal in de elektronische weekbrief vermeld en op de website.

Nog een keer geestelijke strijd

Begin december sprak Hariët Tarpeh in een van onze bijeenkomsten over dit thema. Over het boeiende verhaal van Eliza en zijn knecht in 2 Koningen 6:8-23.

Haar oproep was om te turen naar het onzichtbare! Ook 2 Korintiërs 4:18 roept ons op om ons te richten op het onzichtbare. Want alleen het onzichtbare is eeuwig.

Wellicht vraag je je af: Zag ik maar echt het onzichtbare net zoals Eliza. Maar wij zien al meer dan Eliza; Jezus zei zelfs: ”Gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien. Vele profeten hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar kregen het niet te zien” (Matteus 13:16,17). Hariët citeerde gedeelten uit Ezechiël 36:26,27 en 37:1,4,6.

Tot slot gaf ze de volgende adviezen over het turen naar het onzichtbare….

- Ga (samen) bidden.

- Heftige, nare emoties geven aan dat het daar nodig tijd voor is…

- Bedenk dat vandaag de beste dag is van je leven. Hariëts toespraak kun je nog beluisteren via www.traject24.nl/toespraken.

Mannenontbijt

Zaterdag 11 januari hebben we weer ons maandelijkse Mannenontbijt; van 8.00 tot 9.30 uur in ’t Hoge Licht. Goed om als groep mannen elkaar weer te ontmoeten rond een kop koffie, een broodje en een (bijbels) thema. Iedere man is welkom; het is wel fijn als je je even opgeeft via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

 

Mevrouw Maartje Spee mocht na een opname in het ziekenhuis weer naar haar kamer terugkeren. Dhr. H.J. de Rooy woont nu definitief op kamer 126 en Mevr. A.J. Gerritse op kamer 104. Op 17 december j.l. overleed toch nog vrij plotseling de heer Willem Schmidt. Na een uitvaartdienst in de Vierhoutzaal is hij op 27 december j.l. begraven bij zijn vrouw Atie die in 2009 overleed. Wij wensen zijn familie en allen die verdriet om zijn overlijden in het hart dragen veel sterkte toe. Dat God hen mag troosten in hun verdriet. Bovenaan de rouwkaart stond “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

 

In de laatste week van januari is het weer de week van Kerkbalans. Het thema is Geef om je kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Dankzij uw bijdrage kunnen we nog steeds de wekelijkse erediensten in Sparrenheide houden. Het is vrij zeldzaam dat er in uw eigen huis nog een kerkdienst wordt gehouden. Hoe lekker het ook is om voor de tv een kerkdienst te bekijken gaat er toch niets boven wat er in een kerkdienst die je bijwoont gebeurt. Je bent onderdeel van de interactie van echte mensen, je wordt gezien door de voorganger en andere kerkgangers. Dat is toch onvervangbaar. U kunt altijd gehaald en weer teruggebracht worden. Bovendien hebben we iedere 2e zondag van de maand koffiedrinken na de dienst. De eerstvolgende is zondag 12 januari en de voorganger is Ds. W. Timmerman. We hopen dat u allen weer komt.

De vorige keer schreef ik in het Kerkdienst dat onze organist Johan Voet voor herstel naar de Wijngaard zou gaan. Dit mocht slechts 2 dagen duren en daarna verslechterde zijn gezondheid zodat hij weer terug moest naar het ziekenhuis. Het gaat een heel klein beetje beter en na 2 weken ziekenhuis is Johan sinds afgelopen vrijdag weer in de Wijngaard in Bosch en Duin. De belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes en gebed hebben Johan en zijn familie heel goed gedaan. Fijn dat we zo omzien naar elkaar. Kaartjes zijn natuurlijk nog van harte welkom want hij heeft nog een hele lange weg te gaan. 2020 is begonnen. In de dagen rond oudjaar is er ook gelezen uit Psalm 90. De gedachten gaan ook vaak even terug naar het afgelopen jaar. Met wie startten we het nieuwe jaar, maar eindigen we het jaar niet meer? Dit kan veel verdriet geven.

Op maandag 13 janauri a.s. begint het Zingend Geloven weer. Vanaf 14.30 staat de koffie/thee met wat lekkers weer voor u klaar in de Vierhoutzaal. We komen u graag halen en weer terugbrengen. Zet u de datum vast in uw agenda.

We leven mee met hen die geconfronteerd zijn met lichamelijk ongemak, degenen die binnenkort een medische ingreep moeten ondergaan of wachten op een uitslag van onderzoeken. Veel sterkte en geduld toegewenst.

Collectes

Op 15/12 € 91,85, op 22/12 € 90,95, op 25/12 € 109,90 en op 29/12 € 105,60. Hartelijk dank.

Met een bemoedigende groet namens de pastorale commissie Sparrenheide.

Elly Heek – van Doorn

Rehoboth


In herinnering
In de afgelopen weken hebben we van 4 bewoners afscheid moeten nemen.
Op 18 december is volkomen onverwacht mevrouw W.H. wijnen – van Dijk overleden, op de leeftijd van 86 jaar. Op dinsdag 24 december is zij begraven op de algemene begraafplaats.
Op zondag 29 december is mevrouw D.E. ter Stege – van den Berg overleden, op de hoge leeftijd van 93 jaar, zij was al geruime tijd ziek.
Maandag 30 december is overleden mevrouw A.G.Tilstra – van de Weg zij is 89 jaar oud geworden.
Op dinsdag 31 december overleed mevrouw E.J. Franso – van Eck op de leeftijd van 83 jaar, een groot gemis voor haar man.
We wensen de kinderen en kleinkinderen en verdere naasten die hen moeten missen sterkte toe bij het verwerken van dit gemis, moge God hen nabij zijn.
Mutatie
Op 27 december is op kamer 2 mevrouw W.J.Jansen van de Stigte – Beekman komen wonen, wij hopen dat zij zich spoedig mag thuis voelen in Rehoboth.

Namens de pastorale commissie ,
een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

Diaconie 

Begroting 2020 van de diaconie in woorden en cijfers

Ieder jaar maakt de diaconie een begroting, dus nu ook weer. De begroting 2020 van de diaconie is door de algemene kerkenraad voorlopig vastgesteld.

Hierbij treft u de informatie aan d.m.v. deze Staat van Baten en Lasten over 2020.

Van maandag 9 januari 2020 t/m maandag 23 januari 2020 is er gelegenheid om de volledige begroting in te zien op het kerkelijk bureau tijdens de openingstijden.

De leden kunnen eventuele opmerkingen en vragen over de begroting indienen bij de secretaris: Mevr. E.M. van Amerongen of bij de oude penningmeester van de diaconie J.C.A. Rietveld (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Met vriendelijke groet,

Johan Rietveld

Penningmeester Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Week van Gebed voor de eenheid 2020

'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: 'Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.' Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.” De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

In Driebergen is er op zondag 26 januari een oecumenische kerkdienst in de Petrus Banden kerk. We maken voor deze dienst gebruik van het materiaal van de Week van Gebed. De dienst wordt gezamenlijk voorbereid. Met de gezamenlijke dienst willen we de onderlinge verbondenheid als kerken in Driebergen versterken. En naar buiten laten zien waar we als kerken voor staan en dat we het geloof in Jezus Christus met elkaar delen.

Dit jaar zullen er ook enkele gebedsvieringen gedurende de Week van Gebed gehouden worden. In verschillende kerken kunt u terecht om te bidden, te zingen en stil te zijn. Meer informatie hierover vindt u op de websites van de deelnemende kerken en via de folder die voorafgaand aan de Week van Gebed verspreid zal worden in de kerken.

Iko lezing woensdag 22 januari om 10 uur in de Parklaankerk

De Spaanse erfenis, “de ontdekking” van Argentinië en Paraguay door Frans Loos

In de voetsporen van Ulrich Schmidl

Wij, vader Frans Loos en zoon Jurgen, gingen een maand lang in de voetsporen van de Beierse avonturier Ulrich Schmidl door Argentinië en Paraguay. Schmidl was één van de ca. 1500 leden van een expeditie die in het jaar 1536 in het gebied van de Rio de la Plata aankwam. Van deze lange avontuurlijke reis hebben wij een powerpoint presentatie gemaakt. Frans Loos heeft voor de IKO al diverse interessante lezingen gehouden.

Vervoer T.Kingma 518799.

Cubaanse Avond - 7 februari 17:30-20:30

Kom in Cubaanse sferen op vrijdagavond 7 februari! Ter gelegenheid van ons nieuwe ZWO-project hebben we ook het ZWO-diner in een nieuw jasje gestoken: een Cubaanse Avond vol Cubaans eten, muziek, Spaanstalige activiteiten en informatie over Cuba. Vanaf 17:30 uur is iedereen welkom.. Reserveer deze datum alvast in uw agenda en hou de Nieuwsbrieven van onze kerken in de gaten.

De opbrengst komt ten goede aan het tweejarig project van Kerk in Actie - Cuba. Na jaren van godsdienstbeperking, bloeit de kerk in Cuba weer op ondanks dat er nog geen volledige vrijheid van godsdienst is. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak, is er veel behoefte aan kennis van de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt de kerken bij het opzetten van diaconale projecten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen, Bijbels en Bijbelgesprekskringen.

Dit is hard nodig omdat het geloof nog veelal samengaat en vermengd wordt met occulte gebruiken indertijd meegenomen vanuit Afrikaanse landen. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De lokale kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op.

Eregast deze avond is Dianet Martínez Valdés. Zij is voorzitter van de christelijke studentenbeweging op Cuba en verantwoordelijk voor muziek in de Presbyteriaanse Kerk. Zij is een van de kartrekkers op locatie en zal gedurende de avond vertellen over de situatie ter plekke en een muziekworkshop organiseren.

In de aanloop naar de Actie Kerkbalans 2020

Geven… een bijbelse opdracht?

De Actie Kerkbalans gaat over het in balans houden van de inkomsten en uitgaven van de kerk. Voor de verwachte uitgaven worden begrotingen gemaakt. Voor de inkomsten worden wij als gemeenteleden benaderd om alle kerkelijke plannen mogelijk te maken.

En omdat het over geld gaat - en dat gaat ieder van ons persoonlijk aan - is het nuttig om stil te staan bij wat de bijbel over geld en geven zegt.

Op heel wat plaatsen in de bijbel gaat het over geven. Ook Jezus heeft er herhaaldelijk over gesproken. En sommige gelijkenissen of uitspraken van Jezus hebben er indirect mee te maken. Geven aan de kerk is bijvoorbeeld ook investeren in een goede zaak. En de meesten van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier, waarbij het erom gaat dat Gods Woord in goede aarde wordt gezaaid en vrucht draagt. Paulus zegt onder meer: ”Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten”

(2 Korintiërs 9:6).

We kennen God als een gevende God. Hij geeft ons leven, hij geeft bestaan. Een heel bekend bijbelvers - Johannes 3:16 - spreekt erover dat God ons zijn Zoon gegeven heeft; Jezus is gegeven voor ons. Dat karakter van God mogen wij weerspiegelen en zo mogen ook wij gevers zijn.

2 Korintiërs 9 is nog zo'n pakkend gedeelte met uitspraken als: ”Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.”

En dan nog iets over tienden geven. De oorsprong in de bijbel ligt hierin dat in het beloofde land Kanaän elke stam zijn eigen stuk land kreeg om van te leven. Maar de Levieten en priesters niet, zij moesten dienst doen in de tempel en daarom moesten de andere stammen 10% bijdragen voor deze groep 'geestelijke werkers’ en het werk in de tempel. Je zou dus kunnen stellen dat je van de tienden de predikanten betaalt.

In Maleachi 3 wordt hier ook over gesproken, maar dan in negatieve zin: het volk was gestopt met het geven van tienden. Een slechte zaak. We lezen daar (verzen 10-12) die uitdagende woorden van God: ”Jullie moeten het heel anders doen. Breng maar eens een tiende deel van jullie oogst naar de tempel, zodat de priesters weer te eten hebben. Dan zullen jullie zien dat Ik jullie beloon! Dan zal Ik weer water uit de hemel laten stromen. Ik zal jullie weer een grote oogst geven. Ik zal de sprinkhanen wegjagen, zodat ze de oogst niet kunnen opeten. En er zullen weer druiven groeien op het land. Dan zullen alle volken zien hoe gelukkig jullie zijn. Want dan wonen jullie in een heerlijk land.”

Dit zijn zomaar een aantal plekken in de bijbel waar het thema ‘geven’ aan de orde komt. Ik hoop van harte dat u bij het invullen van de Kerkbalans-toezegging die Bijbelse motieven en aansporingen laat meewegen.

Roel Vermaas

(lid van de Werkgroep Kerkbalans/geldwerving)

 

 

Deadline KerkNieuws 2 > 24 januari 2020

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (0343-476878) of 0621893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

Vanaf december bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Tot nadere aankondiging: (050-5532194);

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen v Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.