kerknieuws

Jaargang 10, nummer 7, 13-05-2020, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten, allen online

ZONDAG 17 mei

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

DONDERDAG 21 mei HEMELVAART

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk & ’t Hoge Licht

10.00

Ds. Aleida de Hoog

Gezamenlijke dienst

in de grote Kerk

 

ZONDAG 24 mei

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. D.C. Coppolse

 

 

ZONDAG 31 mei PINKSTEREN

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

Familiedienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

       

ZONDAG 7 juni

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. M.M. Kool - Mout, Baarn

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 17 mei 2020: Beautiful Gate

Beautiful Gate Nederland ondersteunt de werkzaamheden van organisaties en projecten in Afrika die erop gericht zijn kwetsbare kinderen, gebroken families en verdeelde leefgemeenschappen op een duurzame en waardige manier te helpen.

We vragen uw steun voor dit werk.

Zondag 24 mei 2020: IKON/Wilde ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. In Nederland stimuleren wij projecten van bevlogen Nederlanders verbonden met mensen in armoede. Hun gezamenlijke, kleinschalige projecten steunen wij met geld, advies, expertise en netwerk. Helpt u mee?

Zondag 24 mei 2020: Vorig ZWO project: Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. KiA leert boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Wij vragen uw bijdrage.

Zondag 31 mei 2020: Pinksterzending: KiA Marokko

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Steunt u juist met Pinksteren deze kleine maar groeiende kerk in Marokko?

 

Zondag  7 juni 2020: ZWO-project: Cuba

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt.

Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op.

Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?

 

Wijkgemeente Catharijne

 

Zondag 17 mei

Het volk is drie maanden onderweg in de woestijn als ze bij de berg Sinaï aankomen. Hier houden ze halt en Mozes ontmoet God op de berg. Hij krijgt ingewikkelde instructies over hoe het volk dichtbij de berg moet komen, maar ook voldoende afstand moet houden. Het heilige fascineert en is huiveringwekkend. Het is een verhaal over verkiezing van een volk. Maar wat betekent dat eigenlijk? Als God donderend spreekt vanuit de donkere wolk dan hoort het volk tien gebeitelde leefregels. We lezen uit Exodus 19 en 20. Organist is Paul van Oosten. Voorganger is Gerrit van Dijk

Dienst Hemelvaartdag 21 mei

Deze dag zou je het stiefkind van de kerkelijke feestdagen kunnen noemen. Maar in wezen is het de kroon op alles wat er gebeurd is. Jezus is geboren, gestorven, opgestaan. En daar is dan het afscheid, maar ook zijn verhoging. Alles van Gods kant is gedaan. En wij, we kunnen natuurlijk gaan fietsen op die dag, maar in een ‘heerlijk’ weten: Hij is Koning. Daarover gaat het in de dienst. We lezen: Lucas 24: 44-53 en Efeze 1: 15-23. Walter van den Brom bespeelt het orgel. En zelf hoop ik (Aleida de Hoog) voor te gaan. Dat geldt ook voor de zondag die volgt (zie hieronder)

Zondag 24 mei

Deze zondag heet zondag Exaudi. De naam verwijst naar het horen van Psalm 27:

 ‘Hoor mij Heer, als ik roep’. Wat ligt er voor ons als gemeente, als leerlingen van Jezus voor ons. Wat hebben we te doen. En hoe. Barend Samsom verzorgt de lezingen: Ex 23: 1-17 en Joh 17: 1-13. Paul van Oosten bespeelt het orgel.

Zondag 31 mei Pinksteren

Op de dag van het Pinksterfeest waren de leerlingen van Jezus bij elkaar in huis. Onze situatie in 2020 lijkt daarop en ook niet. Ja, we zitten nog steeds thuis op zondag en niet in de kerk. Maar bij elkaar komen mag ook nog maar mondjesmaat. Het feest van de Geest voelt anders dan anders. Naast de vertrouwde vreemdheid van het Pinksterverhaal uit Handelingen, klinkt deze keer ook een wonderlijk fragment uit Exodus 24. God sluit een verbond met zijn volk. Steeds is er heilige afstand tussen hen, maar dan staat er dat een groep van zeventig dichtbij komt, God zien en aten en dronken. En ze bleven in leven. Het orgel wordt bespeeld door Paul van Oosten en Gerrit van Dijk is voorganger.

Zondag 7 juni

Hoe gaat het verder in Exodus? Er volgen vele wetten en Mozes krijgt de Tien Woorden op stenen platen aangereikt. Die sneuvelen als Mozes van de berg komt en woedend wordt omdat hij het volk ziet dansen om een gouden kalf. Breuken en barsten in de relatie tussen God en zijn volk. Geloof is nooit vanzelfsprekend. Mozes moet opnieuw de berg op. Jezus gaat in het slotakkoord van het Mattheüs-evangelie ook een berg op. En geeft zijn leerlingen opdracht om het evangelie door de wereld te laten gaan. Paul van Oosten is de organist en voorganger is Gerrit van Dijk.

Pastoraat in de komende tijd

De maatregelen die het coronavirus moeten tegengaan, zijn ingrijpend en raken ons allemaal. Maar vooral diegenen die kwetsbaar zijn en nauwelijks nog contact met anderen hebben. We merken dat mensen binnen en buiten de kerk meer naar elkaar omzien en roepen op om dat te blijven doen. We proberen als kerk zo goed mogelijk de contacten te onderhouden en een luisterend oor te bieden en waar nodig een praktische hand toe te steken. Het is daarbij wel belangrijk dat we ook horen waar behoefte aan is en dat u zelf ook aangeeft als u telefonisch contact wilt met een pastorale bezoeker, ouderling of predikant. Naast contact op afstand is het nog steeds mogelijk dat zij bezoeken afleggen waar dat contact op afstand ontoereikend is. Bij die bezoeken thuis wordt de oproep om 1,5 meter afstand te houden nageleefd.

-ds. Aleida de Hoog Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel: 030-7852218 / 06-21893914

 telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-9.30 uur.

-ds. Gerrit van Dijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel.: 0343-758523 / 06-31515565

 telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur.

-Pim Vrijmoeth Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel.:06-42281845.

 vaste werkdag: maandag

Om u goed te kunnen bereiken hebben we ook contactgegevens nodig. Van veel mensen hebben we die ook, maar niet van iedereen. Daarom een beroep op u om aanvullende gegevens door te geven. Denk daarbij aan telefoonnummers (vast en mobiel) en e-mailadres. We gebruiken uw gegevens alleen voor communicatie binnen de kerk en gaan er zorgvuldig mee om. Doorgeven kan aan Ron Spruit, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel.: 06-30485346

Grote en kleine bijeenkomsten in kerkelijk verband zijn voorlopig allemaal opgeschort. Dit is voor veel mensen een groot gemis. We denken speciaal aan degenen die het

Goeden Avond Café graag bezoeken. We gaan in de komende weken op zoek naar mogelijkheden om online het onderlinge contact vorm te geven in de kerk. En nodigen u uit om daar creatief in mee te denken.

Pastoraat

Versoepeling. Dat is een woord dat ons nu lucht geeft, meer vrijheid. Laten we hopen dat het in deze fase goed mag gaan en dat er nog meer vrijheid komt. Dat is goed voor de samenleving, voor de economie, voor ons als gemeente, voor ons persoonlijk. We houden contact, al is het per telefoon, e-mail of de gewone post!

Vakantie

Van 29 mei t/m 5 juni heb ik een week vakantie.

Tenslotte: twee giften

Rest mij nog te vermelden: Mw. Gerrie Bos ontving van mw. N.N. uit dankbaarheid een bedrag ad 50,- voor de kerk. Zelf ontving ik van fam. N.N. eveneens een bedrag ad 50,-- met dezelfde bestemming. In dank ontvangen!

Met hartelijke groet, ds Aleida de Hoog

Heilige ruimte

Wat is voor jou heilig?

Sinds Gerrit mij die vraag twee weken geleden stelde loop ik er mee rond. Heilig gaat over heelheid en in deze tijd denk ik dan direct aan gezondheid. Heilig gaat over heil …

De vraag klinkt op de dag dat we lezen over de tien geboden. De dag dat Mozes de berg beklimt en God ontmoet in de ruimte, hoog, ver weg, afgeschermd door wolken.

Voor mij kan ruimte heilig zijn; afgebakende ruimte waar de mogelijkheid is om een werkelijke ontmoeting te hebben, het wezen van de ander te aanschouwen en daarin te weten dat God zich meedeelt.

In de tijd van de 1.5 meter afstand is er een overvloed aan dergelijke tussenruimte.

We leren om die tussenruimte te nemen als verdediging tegen een besmetting met het Covid- 19 virus. Terwijl ik bezig ben met wat voor mij heilig is, merk ik dat die tussenruimte ook een mogelijkheid biedt. In spreken, in gebaren, in het aanreiken van iets wezenlijks, kan het heilige zich meedelen.

Zo is een kerkgebouw voor mij een heilige ruimte. Een afgebakende ruimte, ingericht voor de ontmoeting, met symbolen die herinneren aan gemeente zijn: de tafel, het licht van Christus, de schaal voor het brood en de kan voor de wijn, doopvont, orgel en een plek om het woord te laten klinken. In deze periode maak ik voor de derde keer in mijn leven mee dat een heilige ruimte niet gebruikt kan worden op de manier zoals die bedacht is.

In Deventer moesten we in 2012 de heilige ruimte waar we altijd bijeengekomen waren verlaten omdat het kerkgebouw gesloten werd. We namen de symbolen mee naar buiten en vierden de volgende zondag een dienst aan de overkant van de IJssel in de buitenlucht. In Ten Boer werd de kerk in 2017 gesloten omdat die hersteld moest worden vanwege geduchte aardbevingsschade. Na een jaar verzamelden we ons buiten voor de deur en trokken psalm 122 zingend achter de brandende paaskaars aan het herstelde gebouw weer in. In deze tijd zijn de kerken in Driebergen (en de rest van Nederland) niet toegankelijk voor de gemeente. Waar is dan de heilige ruimte? In de ether? Daar waar de woorden en de beelden via onzichtbare kanalen naar onze huiskamers gezonden worden? Aan mijn eettafel waar ik achter een laptop met een brandende kaars en een liedboek zit te luisteren en bidden en zingen op zondagochtend tussen 10 en 11? In de 1.5 meter tussen mij en de ander die ik ontmoet op een bankje in het park?

Elke tussenruimte kan heilig zijn ervaar ik deze dagen. Doordat ik ziek ben, onbeschermd, komt nog meer binnen hoe het heilige zich in de ontmoeting kan ontvouwen. Dat ook als de situatie niet helemaal heel is, het heilige zich meedeelt in het werkelijke contact met de ander/Ander.

Elisabeth Posthumus Meyjes

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 10 maart jl. Deze vergadering stond geheel in het teken van de evaluatie van ons werken in taakgroepen en de daaraan gekoppelde vergaderstructuur. Onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven heeft deze vergadering bijgewoond. Na een plenaire inleiding zijn we in verschillende werkgroepen uiteen gegaan. De werkgroepen hebben elk hun bevindingen plenair met elkaar gedeeld. In de kerkenraadsvergadering van 12 mei zullen conclusies worden getrokken en eventuele vervolgstappen afgesproken.

Per 1 april is theoloog/predikant in opleiding Pim Vrijmoeth enthousiast aan de slag gegaan voor het pastoraat aan mensen met een beperking. Dit voor één dag in de week voor een periode van vier maanden. Zijn vaste werkdag is de maandag. Tevens is per 1 april de overeenkomst met ds. Aleida de Hoog voor een periode van vier maanden verhoogd van 0,3fte naar 0,4fte. Beide hebben te maken met de afwezigheid door ziekte van ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. De benodigde besluiten hiervoor zijn in de loop van maart door de wijkkerkenraad, de algemene kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en de diaconie genomen. Met betrekking tot het pastoraat voor mensen met een beperking is er ook overleg geweest met de predikanten van Bartimeus.

De kleine kerkenraad vergaderde op 14 april jl., via Skype.  Als eerste hebben wij elkaar bevraagd hoe eenieder de Coronatijd beleefde. Aan de orde zijn onder andere geweest:

de start van Pim Vrijmoeth, evaluatie van de digitale diensten, de mogelijkheden van voortgang van het jeugd- en jongerenwerk, het onderling contact houden (digitaal/bellen) in het pastoraat, het elke woensdagavond luiden van de kerkklok en het aanschaffen van vlaggen “Houd moed, heb lief”, welke inmiddels voor en achter de kerk zijn opgehangen.

De wijkkerkenraad vergadert weer op 12 mei. In deze vergadering staan onder andere op de agenda: het terug- en vooruitblikken in de vreemde Coronatijd en het conclusies trekken en verdere stappen afspreken naar aanleiding van onze bespreking over taakgroepen en vergaderstructuur.

Benoeming ambtsdrager

De kerkenraad heeft benoemd als ouderling-kerkrentmeester: Ron van den Hoek. Hij heeft deze benoeming inmiddels aanvaard. Zijn bevestiging zal plaats vinden in de dienst op zondag 7 juni a.s., door ds. Gerrit van Dijk. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te worden ingediend.

Nieuwsbrief Catharijne

Deze nieuwsbrief wordt veelal gecombineerd met de liturgie voor de komende zondag gezonden aan ieder die zich erop heeft geabonneerd en vervolgend op het openbaar toegankelijke deel van de website geplaatst. De website heeft een deel dat uitsluitend toegankelijk is voor leden, met gebruikersnaam en wachtwoord. In de nieuwsbrief is ook regelmatig sprake van privacygevoelige informatie, zoals ‘In memoriams’. Wij willen de mogelijkheid gaan bieden dat de aanbieder van deze informatie zelf aangeeft of hij/zij deze informatie in net openbaar toegankelijke deel van de website geplaatst wil hebben of uitsluitend in het voor leden toegankelijke deel van de website.

Uitzendingen van Kerkdienstgemist.nl

De uitzendingen die we volgen via kerkdienstgemist.nl zijn mogelijk door een samenspel van de apparatuur in de kerk, het internet en uw TV-laptop-computer-tablet of smartphone.

Een onderbreking in deze schakel betekent bij u thuis geen beeld en geluid!

Een hapering in het internet zorgde ervoor dat de dienst van 26 april jl. helaas na 38 minuten voor iedereen thuis uitviel. Dit viel echter in de kerk zelf niet op.

Daarom zal de beamist in het vervolg de uitzending van de diensten ook continu volgen met behulp van een smartphone of laptop

Bij hapering of uitval kan de beamist dan direct in actie komen.

Voor u thuis betekent het dat de dienst mogelijk binnen circa 10 minuten weer te volgen is na een nieuwe start door de beamist.

Als de onderbreking veroorzaakt wordt door een algemene storing buiten de kerk, dan wordt de uitzending van de kerkdienst indien mogelijk op een ander tijdstip herhaald.

Mededelingen hierover worden gedaan via een extra nieuwsbrief.

Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen zijn te lezen in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 17 mei hoop ik om 10.00 uur de onlineviering te verzorgen. De zangers worden geregeld door Els Kruidenier en Henk den Boon en Ans zal achter de piano zitten.

Op donderdag 21 mei gedenken en vieren wij de Hemelvaart van onze Heer. Een wolk onttrok Hem aan onze ogen, zo lezen we, maar niet zonder belofte. Zeker in deze tijd is het zo wezenlijk die beloften te zien en vast te houden. Christus bidt voor ons en deze wereld. Deze gezamenlijke dienst met wijkgemeente Catharijne start om 10.00 uur vanuit de Grote Kerk, voorganger is dominee Aleida de Hoog. Bij kerkdienstgemist.nl zult u, zal jij dus Grote Kerk moeten aan toetsen!

Op zondag 24 mei, Weeszondag, is het fijn dat we oud-voorganger ds. Daco Coppoolse uit Odijk mogen begroeten. Hij gaat om 10.00 uur voor in de onlineviering. Achter de piano zit Gerrit Pijper.

Op zondag 31 mei is het Pinksteren, God geeft Zijn Geest, maakt Zijn belofte waar. “Ik laat jullie niet alleen”. Tsja, Pinksteren, het geboorteuur van de kerk. Ik word een beetje treurig als ik deze woorden tik achter mijn computer. Opnieuw geen feest met elkaar in de kerk. Aan de andere kant: hoe waar is het dat de Geest grenzen en muren die door mensen gemaakt zijn, doorbreekt!? Ik hoop om 10.00 uur voor te gaan, vergezeld door Ans achter de piano.

Op zondag 7 juni hopen we om 10.00 uur ds. M. M. Kool-Mout uit Baarn te begroeten vanuit ’t Hoge Licht.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! Door Zijn Geest verbonden!

Kinderkerk Immanuel/Catharijne

Vanaf zondag 17 mei om de twee weken zijn de kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom bij de kinderkerk, die om 11.30 uur in Nieuw-Salem gehouden wordt.

Nu de kinderen weer naar school mogen, gaan we ook als kerk open voor de kinderen om te zingen, te bidden, naar een bijbel verhaal te luisteren en dit te verwerken.

Dit is een gezamenlijk initiatief van de beide wijken en de leiding van de kindernevendiensten. De eerste keer hopen de jeugdouderlingen Ariadne Roelants en Magda Lijftogt de kinderen te begroeten. Uiteraard alles volgens de richtlijnen van het RIVM. Zondag 31 mei, Pinksteren, is de volgende keer, ook om 11.30 uur, in Nieuw-Salem.

U bent welkom op de woensdagochtend of –avond in ’t Hoge licht

Afgelopen woensdagochtend en -avond waren de deuren van ons kerkgebouw ’t Hoge Licht geopend. Graag willen wij u de gelegenheid bieden om in alle rust een moment van bezinning te ervaren. Even stil te zijn en een plekje te zoeken in de kerk, te zitten bij de brandende Paaskaars, symbool van Christus’ aanwezigheid. U kunt luisteren naar verstilde muziek en u mag zelf een kaarsje aansteken. Ook kunt u de tijd nemen voor gebed of meditatie. Er zijn altijd een paar mensen namens onze wijkgemeente aanwezig die u ontvangen en even de weg wijzen. En mocht u toe zijn aan een goed gesprek met een van hen: dat is altijd mogelijk. U bent van harte welkom: nu steeds elke woensdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur en elke woensdagavond van 19.30 uur - 21.00 uur.

Aanpassingen betreffende erediensten vanaf 1 juni

Allereerst zullen vanaf zondag 7 juni de bloemen in de kerk weer verzorgd worden door de diaconie. Op deze plek willen we Els Kruidenier zeer hartelijk danken voor de ruim twee maanden waarin ze met haar creativiteit en inzet de bloemendienst in de kerk verzorgd heeft.

Vanaf 7 juni gaat ook zoveel mogelijk het gewone preekbeurtenrooster weer in werking en komen er weer predikanten van buiten Driebergen. De afgelopen maanden heb ik extra diensten gedaan en zijn we het echtpaar Kees en Margriet van der Kooi dank verschuldigd omdat ze ingesprongen zijn. Fijn ook dat de gastbeurt van Daco Coppoolse kon blijven staan.

Ook zal het gewone organistenrooster weer zoveel mogelijk in werking treden, veel dank hierbij aan Ans Reinders, Gerrit Pijper en Wouter Harbers voor hun spel de afgelopen maanden.

Binnen de bijzondere situatie waarin we leven gaan we naar een nieuw normaal.

Enige verlichting maatregelen overheid m.b.t. de kerken

Reikhalzend is er uitgekeken naar de persconferentie van woensdag 6 mei door onze premier en de minister van volksgezondheid. Wat gaat de aangekondigde versoepeling betekenen voor de kerken, concreet ook voor ons in ’t Hoge Licht?

Duidelijk is op de website van de PKN te lezen dat vanaf 1 juni kerken en gemeenten gestimuleerd worden ook in de gewone diensten te experimenteren met 30 aanwezige gemeenteleden die op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. De ervaringen hiermee opgedaan kunnen dan gebruikt worden om als het mogelijk is vanaf 1 juli met honderd mensen samen te komen in de kerken, nog steeds op anderhalve meter afstand. We voelen natuurlijk wat dat laatste betreft wel aan dat 100 mensen in ’t Hoge Licht met zoveel afstand tussen elkaar, niet mogelijk is.

Weet dat er door uw wijkkerkenraad over nagedacht wordt over hoe we verder kunnen ná 1 juni en vervolgens 1 juli. En als u suggesties, tips, adviezen hebt – stuur ze naar scriba Arie Stans.

Daarnaast is er in onze Protestantse Gemeente Driebergen het zogenaamde Kroonberaad. Hierin zitten afvaardigingen van de drie wijkgemeenten, onder voorzitterschap van Kees van der Kooi, die met elkaar praktisch en theologisch nadenken over wat de verlichting van de maatregelen voor de PGD kunnen gaan betekenen.

Want is een eredienst waarin we met 60 mensen zitten nog wel een eredienst als je niet kunt/mag zingen? Op dinsdag 26 of woensdag 27 mei komt het Kroonberaad bij elkaar.

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie. Wij maken het samen goed, voelen ons zeer bevoorrecht door het huis, de tuin en de ruimte die we hebben. Samen genieten we al fietsend en wandelend van wat de Utrechtse Heuvelrug aan schoons te bieden heeft.

Dank voor de vele appjes, mailtjes en reacties op straat die er komen op de diensten vanuit ’t Hoge Licht. Het doet ons en ook de ambtsdragers en meewerkende gemeenteleden goed.

in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

Geen vieringen in de Parklaankerk tot 1 juni i.v.m. het coronavirus. Houdt u de website https://www.parklaankerk.nl/ en de digitale Nieuwsbrief van de Parklaankerk in de gaten voor actuele informatie.

Traject24

Zondag 7 mei: vanaf 8.00 Online-samenkomst (via YouTube/Vimeo) met Hariët Tarpeh Zondag 24 mei: vanaf 8.00 Online-samenkomst (via YouTube/Vimeo) met Herman van Wijngaarden

Zondag 31 mei Pinksteren: vanaf 8.00 Online-samenkomst (via YouTube/Vimeo) met Peter van Essen

Zondag 7 juni: vanaf 8.00 Online-samenkomst (via YouTube/Vimeo) Spreker nog onbekend

De afgelopen zondagen zijn we begonnen met – wat wij noemen – ons nieuwe avontuur: online-samenkomsten, die op zondag vanaf 8.00 uur ’s morgens te bekijken zijn via YouTube of Vimeo. Rozemarijn en Marjolein zijn de ‘trekkers’ van dit nieuwe initiatief en zij hebben een team van medewerkers om zich heen verzameld. De samenkomst laat naast de band en de spreker ook steeds elementen van ons gemeentezijn zien, zoals korte interviews met gemeenteleden. Iedereen kan vanuit huis filmpjes opnemen. Die worden als een parelsnoer aan elkaar geregen en gemaakt tot één geheel. Een gastheer of gastvrouw zorgt voor de verbinding tussen de diverse onderdelen. Ik herhaal graag nog eens wat Marjolein in onze zaterdageditie van de Nieuwsbrief schreef: ”We kunnen dit niet alleen. We hebben elkaar hard nodig. We horen graag jouw mening over de online ontmoetingen. Wat spreekt je aan, wat mis je, wat zou jou helpen om je verbonden te blijven voelen met Traject24? Voel je vrij om contact op te nemen. Stuur een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel ons.”

Praktisch:

Op de website is de ‘link’ naar deze Online-samenkomst dan steeds te vinden onder het tabblad ‘Online-zondag’ (www.traject24.nl/zondags).

Meer online:

Al eerder noemde ik in Kerknieuws dat we in deze tijd meer online-momenten hebben gecreëerd, zoals een Online-Inloop (via het programma Zoom) op woensdagavond van van acht tot negen uur. En ook de deelnemers aan het Mannenontbijt komen op zo’n soort manier – digitaal dus – bij elkaar. We zullen zien hoe dit zich verder ontwikkelt en hoe lang dit alles gaat duren.

Meeleven:

Ik merk dat er op allerlei manieren onderling met elkaar wordt meegeleefd. Zowel de

kringleden die naar elkaar omzien alsook individueel. Laten we dat vooral blijven doen!

Ik wens iedereen hierbij wijsheid, kracht, volharding en natuurlijk Gods zegen.

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Overleden is Dhr. E. van Beek. Aan het eind van de middag kwam hij meestal een drankje drinken in de Brasserie. Zijn gezondheid was de laatste tijd al erg broos. Hij mocht 98 jaar worden.

Om de zorg voor haar man wat te ontlasten werd Mevr. An Muis half december opgenomen in Beukenstein waar haar man Siem haar iedere dag trouw bezocht. Haar overlijden kwam voor velen toch wel vrij plotseling. In de afscheidsdienst in de Grote Kerk klonken mooie woorden en zang van de kleinkinderen. Ook haar lievelingslied over de schepping : Aan u behoort, o Heer der heren werd gezongen. Mij ontroert altijd het laatste couplet : Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan, met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. Zij mocht 90 jaar worden en waren 68 jaar getrouwd. Tot aan haar verhuizing naar Beukenstein kwam zij iedere zondag naar onze kerkdienst. Mw. Muis straalde uit dat zij een dankbaar en gelukkige vrouw was. Een lieve vrouw en trotse moeder en oma. Ds. Henk had een mooie uitspraak: Afscheid nemen is met zachte vingers dichtdoen wat voorbij is en het verpakken in goede herinneringen.

Op zondag 3 mei overleed Dhr. Vermeulen. Afkomstig uit Bunnik kwam hij op de revalidatie terecht en is hier blijven wonen. Ook hij was een trouwe bezoeker van onze kerkdienst en Zingend Geloven. Hij had mij al zijn liedjes voor de te houden Johannes de Heer dienst gegeven. Dat al de families kracht en troost mogen vinden in de waardevolle herinneringen en de woorden van God dat hij niet loslaat wat zijn hand begon. Door deze “rare” tijd zijn de afscheidsdiensten in besloten kring gehouden. Ik hoorde van een weduwe die onlangs haar man verloor dat het afscheid in heel kleine kring ook als heel bijzonder en heel persoonlijk werd ervaren. Ook leven we mee met de Families Jager en Schneijer die hun man van een afstandje kunnen begroeten. Heel verdrietig allemaal.

Een hartelijk welkom aan de Familie Kamphorst uit Nijkerk die op Kamer 1 zijn komen wonen. We hopen dat u zich gauw thuis zult voelen.

Ongelooflijk zoals onze samenleving ineens in een paar weken tijd verandert. Van druk naar rustig. Van een samenleving omzien naar elkaar. Hopelijk blijft dit ook zo. Petje af voor de zorgmedewerkers. Op de buitenterreinen van Sparrenheide is al veel muziek ten gehore gebracht.

Vorige week mocht ik bij een aantal van u de maaltijd van het Eten met de Kerk bezorgen. Het was goed om elkaar weer te zien.

De regering heeft nieuwe regels ingesteld. Hoe het in Sparrenheide zal verlopen is nog niet bekend maar mochten er weer activiteiten plaats vinden dan hoort u dit van ons. Het bezoekwerk en de verjaardagen hopen we weer zo gauw mogelijk op te pakken.

Zoals u misschien elders al gelezen heeft zal dit Kerknieuws voortaan 1x per 4 weken verschijnen.

Blijf gezond en met een opgewekte groet van huis tot huis.

Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

Vanuit Rehoboth is er niets bijzonders te vermelden. De medewerkers doen hun uiterste best om de bewoners activiteiten aan te bieden, heel belangrijk is daarbij het videobellen. Bezoek van de pastorale commissie is ook niet mogelijk. We kijken allemaal uit naar de tijd dat bezoek weer mogelijk is. Ik wens iedereen heel veel geduld en sterkte toe. Namens de pastorale commissie , een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Tijdelijke verplaatsing Kerkelijk Bureau

Wegens verbouwing van het toiletgedeelte van Nieuw Salem is het Kerkelijk Bureau tussen half mei en half juli verplaatst naar een andere zaal. U kunt daar voor dringende zaken terecht op donderdagmorgen van 9 tot 12 uur. Wij zijn ook bereikbaar per telefoon: 0613183503 (Anja Homburg) of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Getracht zal worden de distributie van Kerknieuws op de gebruikelijke wijze doorgang te laten vinden. Om de grote hoeveelheid papieren exemplaren te verminderen vraagt het College van Kerkrentmeesters nogmaals degenen die Kerknieuws op papier ontvangen te overwegen of zij ook met een digitale versie zouden kunnen volstaan. Wit u in dat geval, met uw e-mail adres, dit opgeven aan de ledenadministratie: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkbalans

De werkgroep geldwerving kan u met betrekking tot de Actie Kerkbalans het volgende meedelen:

Op 1 mei 2020 hadden we aan toezeggingen een bedrag van €293.311,- binnen. Dit bedrag ligt 0,7% lager dan het toezeggingsbedrag op 1 mei 2019 van €295.465,-

Gelet op het feit dat het aantal gevers met 2,8% afgenomen is, kunnen we stellen dat dit een heel mooi resultaat is. We laten de inflatie hierbij dan buiten beschouwing.

De toezeggingen voor de diaconie zijn dit jaar €80.906,- Dit is een fraai resultaat, want vorig jaar was dit €78.000,-. De werkgroep wil u hartelijk dankzeggen voor uw toezeggingen.

Tot slot nog een praktisch punt. Als u niet voor automatische incasso hebt gekozen, willen we u dringend vragen om op de maanden te letten waarin u aangegeven hebt uw toezeggingen over te maken. Op dit moment zijn er al relatief veel mensen die dit vergeten. Dus graag even extra aandacht voor de door u gekozen betaalmomenten.

GZB-pinkstercollecte: Juist nu! 

Ook tijdens de coronacrisis gaat de GZB door met het verspreiden van het Evangelie. 

In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Nu de gevangenissen zijn afgesloten, verspreiden gelovige gedetineerden zelf het Evangelie. 

In Noord-Rwanda werkt de familie Mager, ondanks een lockdown. Arme gemeenteleden verzamelen er voedsel en zeep. De kerk mag dit naar afgelegen dorpen brengen.

“God opent ramen als deuren gesloten zijn”, vertelt Caroline Mager. 

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Zo steunt u het GZB-werk:  

Gebruik de collectemethode van uw gemeente,  Doneer via de Tikkie-code 

Geef via www.gzb.nl/pinkstercollecte,  Doneer via de collectefolder 

Blijf bidden voor het zendingswerk. 

Voedselpakketten en teilen met huishoudelijke artikelen voor gezinnen in sloppenwijken

Momenteel bevinden we ons allemaal in uitzonderlijke omstandigheden. Door de

COVID-19 crises veranderen plannen en vallen ze in elkaar als een kaartenhuis.

Het werk van Mission Possible gaat door, hoewel de noodtoestand met zijn beperkingen dat werk behoorlijk beïnvloedt.

Met name de Roma in Bulgarije zijn sterk getroffen. Het einde van de winter is voor gezinnen in Bulgaarse sloppenwijken altijd al een moeilijke tijd. De reserves opgebouwd met behulp van baantjes in de afgelopen zomer zijn uitgeput. In de winter is het moeilijk om werk te vinden. Elk jaar lijden gezinnen op dit moment aan een ernstig tekort aan alles. Zelfs brood is moeilijk te verkrijgen.

Door de maatregelen van de overheid mogen zij nu hun dorpen niet verlaten en zitten ze zonder werk en inkomen thuis. Kinderen krijgen geen maaltijd op school want de scholen zijn gesloten. Gezinnen zitten opgesloten in een gebrekkige woningen waar nauwelijks ruimte is.

Niemand kan zeggen hoeveel van deze mensen besmet zijn of zullen worden. Hygiëne in sloppenwijken is gebrekkig. Gezinnen wonen in hutjes zonder stromend water. Er wordt niet gesproken over het regelmatig wassen van handen met zeep. Niemand denkt aan een gezichtsmasker om de immuniteit te verbeteren, als ze geen jas of voedsel hebben, als ze zelfs geen brood hebben...

Wij zijn een hulpactie gestart om deze mensen onmiddellijk te helpen. We verdelen voedselpakketten en teilen gevuld met artikelen voor hygiëne. Helpt u ook mee?

We kunnen niet aan al hun behoeften voldoen, maar we kunnen het goede nieuws met hen delen en doen wat we kunnen met door God gegeven middelen om hen te helpen overleven.

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag ovv “Roma". Wilt u meer doen? Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen over heeft. Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl

Met vriendelijke groet, Bert Dokter Mission Possible Nederland 050 8511902 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.missionpossible.nl, NL07 RABO 0158 0454 24

Mededelingen ZWO

Het is weer zover!!!! De ZWO giftenronde 2020 gaat weer van start!

We zijn dit jaar door de corona wat later dan anderen jaren. Maar ook dit jaar kunt u als gemeentelid een project op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en/of Ontwikkelingswerk aan de Commissie voorleggen. Bent u geraakt door, of betrokken bij het werk van een organisatie/stichting, die hulp projecten uitvoert in het buitenland;

laat het ons weten. Het is belangrijk dat de werkwijze, de doelstellingen en de financieringsstromen van de organisatie/stichting en het ingediende project duidelijk zijn en gericht zijn op de zwakkere groepen in kerk en samenleving.

Wij willen graag weten WAAROM u aandacht vraagt voor dit speciale project en wat u ondersteunt zou willen zien. Het alleen een website opsturen, is niet genoeg! Wilt u in uw verzoek ook de volgende gegevens van het project vermelden: naam, e-mail adres, website en (bank)gegevens van de organisatie/stichting; beschrijving van het specifieke doel van project; uw naam, e-mail, telefoonnummer. Indien nodig nemen wij contact met u op voor nadere informatie. Uw aanvraag kunt per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Is dat niet mogelijk dan graag sturen naar:

Commissie ZWO, De Lei 86, 3971, CA Driebergen. Wij zien uw voorstel graag tegemoet. Graag ontvangen wij uw voorstel graag voor 20 mei!

De criteria waaraan de projecten dienen te voldoen zijn als volgt (of na te lezen via de website : https://www.pgdriebergen.nl/zwo onder kopje “Taken en werkwijze ZWO”):

  • De giftencommissie zorgt voor een juiste en evenwichtige verdeling van de giften.

Zij houdt daarbij rekening met o.a. spreiding over de continenten, aard van de projecten (zoals zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking).

  • Het doel van het ingediende project moet duidelijk zijn en moet gericht zijn op zwakkere groepen in kerk en samenleving.
  • De organisatie moet duidelijk zijn t.a.v. haar werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen. Er moet sprake zijn van het maken van een verschil, met de Bijbelse gerechtigheid als leidraad.
  • Een aanvraag zal worden beoordeeld op noodzakelijkheid en doelmatigheid.
  • Betreft het een project dat niet via KiA wordt ingediend dan wordt gekeken of de organisatie een kwaliteitskeurmerk (cbf) heeft, en/of een stichting (met Anbi-status) is en gelden eveneens de hiervoor genoemde criteria. Is dit niet het geval, dan zal nadere informatie ingewonnen worden bij de indiener (bijvoorbeeld informatie die voorhanden is via een lid van de Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg). Een voorgedragen project kan niet bestaan uit ondersteuning van natuurlijke personen.

Van de Redactie van KerkNieuws

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 21 april jl. is besloten dat KerkNieuws voortaan één maal per 4 weken zal gaan verschijnen. Deze regeling gaat per direct in.

 

Deadline KerkNieuws 8 >  5 juni 2020