kerknieuws

 

Jaargang 11, nummer 1, 12-01-2021, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

ZONDAG 24 januari

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk en Joke de Zwaan

RvK Oecumenische Gebedsweek, online dienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

online dienst

Parklaankerk

10.15

Ds. M. van Schaik – Laan

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Robert Doornenbal

 

ZONDAG 31 januari

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

online dienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. F.G. Immink

online dienst

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Kubacki

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Joost van Heusden

 

ZONDAG 7 februari

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

online dienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

 

poëziedienst

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Nienke de Ronde

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 17 januari 2021

Vrije collecte Immanuel: Beautiful Gate:

Beautiful Gate Nederland ondersteunt de werkzaamheden van organisaties en projecten in Afrika die erop gericht zijn kwetsbare kinderen, gebroken families en verdeelde leefgemeenschappen op een duurzame en waardige manier te helpen.

We vragen uw steun voor dit werk.

 Zondag 24 januari 2021

Sirkelslag (JOP)

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

Zondag 31 januari 2021

Oecumene  - Raad van Kerken:

‘Blijf in mijn liefde’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. Het thema ‘Blijf in mijn liefde’ is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, bereidde het materiaal van de gebedsweek 2021 voor en is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Zondag 7 februari 2021

YfC/EMENA – Libanon:

Youth for Christ is sinds 1963 operationeel in Libanon en bestaat uit vier hoofdbedieningsafdelingenSchoolbediening & discipelschap, Manara Youth Centre, Syrische vluchtelingen en leiderschapstraining voor jongeren.

De kernopdracht van al deze bedieningen is om jonge mensen met God en met elkaar verzoend te zien in een deel van de wereld dat bekend staat om verdeeldheid en conflicten.

 

Wijkgemeente Catharijne

Kinderen in de kerk

We zijn blij dat we tijdens Advent met de kinderen samen konden komen in de kerk en met elkaar op weg konden gaan naar het licht van Kerst. De kinderkerstwandeling door de Grote Kerk op kerstavond kon helaas door de strengere maatregelen niet doorgaan. Maar met wat improvisatie, kunst- en vliegwerk, de gastvrijheid van kinderboerderij ’t Woelige Nest, het acteertalent van jonge en oudere gemeenteleden en vooral de enorme inzet van cameraman en editor Ries Jelier lukte het nog om een hervertelling van het kerstverhaal uit te zenden. Iedereen heel erg bedankt voor de inzet!

Zolang de huidige lockdown duurt en de basisscholen dicht zijn, is er ook geen kinderkerk. We hopen elkaar over een paar weken weer te kunnen zien en begroeten. Tot dan!

De leiding van de nevendienst

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN

17 – 24 JANUARI 2021

blijf in mijn liefde#blijfinmijnliefde (Johannes 15 vers 9) is door de zusters van Grandchamp gekozen als uitgangspunt voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021. Hierin weerspiegelt zich het charisma van deze oecumenische gemeenschap die zich sinds de jaren dertig van de vorige eeuw toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van christenen.

De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen bij de weg naar binnen. De vruchten van een leven in Christus waren zichtbaar in de omgang met elkaar en in de verhouding tot de wereld. In de orde van dienst, geënt op de benedictijnse traditie en in de dag meditaties, neemt de stilte een bijzondere plaats in.

In de hectiek van onze samenleving voor corona was er weinig ruimte voor stilte. De stilte die door de pandemie over de samenleving viel, wierp veel mensen op zichzelf terug en heeft veel leed berokkend. Maar ook gaf de pandemie een aanzet om naar elkaar om te zien en stil te staan bij de economische ratrace waar we zo gemakkelijk in meegaan.

De huidige lockdown staat het fysiek samenkomen in kleine en grote groepen om met elkaar te vieren en te bidden helaas in de weg. In de nieuwsbrieven en op de website leest u meer over wat u zelf wel kunt doen en over online mogelijkheden. Zegen op uw gebed!

 Zondag 17 januari

Deze zondag is het Kanazondag. Dan lezen we uit Johannes 2: 1-11. Daar gaat het over het eerste teken van Jezus. Een teken, niet een wonder, noemt Johannes het. Wat betekent het. Ook voor ons nu. Uit het Oude Testament lezen we Jesaja 62: 1-5. De lezingen worden verzorgd door Esther Geitenbeek. Organist die zondag is Maarten van Kapel en zelf (Aleida de Hoog) hoop ik voor te gaan.

Zondag 24 januari

“Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen”. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed gebeurt.

Voorganger is Joke de Zwaan. Paul van Oosten is organist.

cirkel 

Zondag 31 januari

       Jezus die langs het water liep
       en Simon en Andreas riep,
       om zomaar zonder praten
       hun netten te verlaten,
       Hij komt misschien vandaag voorbij
       en roept ook ons, roept u en mij,
       om alles op te geven
       en trouw Hem na te leven.

       Liedboek 531

Dit is het eerste couplet van het lied dat Ad den Besten schreef bij het evangelie volgens Marcus (hoofdstuk 2 vers 14-20). Ik (Gerrit van Dijk) vind het knap hoe hij hier in acht regels het oude verhaal verbindt met ons leven. Daardoor grijpt dit lied je ook wel direct bij de kladden en krijg ik er een ongemakkelijk gevoel bij. Betekent geloven inderdaad alles opgeven en Jezus na te leven? Kan ik dat en hoe doe je dat en houd ik dat vol? Vragen genoeg. Nu de antwoorden nog ☺. Organist deze zondag is Maarten van Kapel.

Zondag 7 februari

De eerste zondag in februari is de zondag van het werelddiaconaat. Dat heeft alles te maken met de Watersnoodramp uit 1953. Toen stroomde er hulp van alle kanten uit de wereld naar Nederland dat voor een deel onder water stond. Dankbaar voor die hulp willen we omgekeerd ook helpen waar mensen in nood zijn in deze wereld. Daar collecteren we voor. In Marcus 4: 35-41 klinkt ook een roep om hulp. De leerlingen die met Jezus in hetzelfde schuitje zitten zijn bang dat ze vergaan in de storm die over het water raast. Jezus slaapt, hoe bestaat het. Ze schudden hem wakker en hij strijkt de golven glad en stilt de wind. Hoe bestaat het…. Voorganger is Gerrit van Dijk. Paul van Oosten is organist.

Zondag 14 februari

Ik hoop voor te gaan in de Johan de Heer dienst. Meer daarover in het volgende nummer van Kerknieuws. Nu hier alleen dit: Als u wilt, kunt u voor deze dienst een verzoeknummer opgeven (zie mijn e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Vouwbeden en Verwondering

‘Er is maar één ding nodig: Overgave’

Tussen het feest van de verwondering en de komst van de wijzen uit het Oosten op 6 januari heb ik een verwonderpot aangelegd. Elke dag een mooie zin of wens of gedachte opgeschreven …. Ik plakte de papiertjes op kaarten die ik in het afgelopen jaar van ziek zijn uit de gemeente heb ontvangen. Kaarten vol goede wensen en gebeden en meeleven. Die gaan mee het nieuwe jaar in. Elke dag grabbel ik in de verwonderpot en bekijk een kaartje.

Vandaag is het een regenboog van geschept papier waarop staat: ‘Er is maar één ding nodig: Overgave.’ Ik denk dan aan die scène in Lucas 10 waar Jezus in het huis van Martha op bezoek gaat en gastvrij wordt ontvangen. Martha reddert en zorgt dat haar gast niets te kort komt en Maria zit aan de voeten van Jezus om te luisteren naar zijn verhaal. Zo is het nu bij ons thuis. Martin, mijn man doet het huishouden, kookt, doet de boodschappen, schenkt de koffie in en Elisabeth zit en vouwt kraanvogels. Het vouwen is als het vouwen van handen om te bidden. Een kraanvogel is dan een vouwbede in plaats van een voorbede.

En wat is er veel vouwbede nodig deze dagen. De wolk gebeden, in de vorm van twee of drie gouden kraanvogels, hangt in de Grote Kerk aan de lezenaar op de kansel bij de zondagse diensten die wij allemaal van huis uit meebeleven.

Volgende week vind ik: ‘Le médecin soulange, mais Dieu guérit (De dokter verlicht, maar God geneest)’ op de achterkant het glas in loodraam uit Taizé waarop het lam Gods is afgebeeld in vlammend rood en geel. Die zin gaf de Arbo arts aan me door. Had hij tijdens zijn studie medicijnen in Nijmegen geleerd. Al mijn oefening in overgave en vertrouwen op God, juist nu het ernaar uitziet dat het nog wel veel tijd zal nemen om beter te worden, zie ik in het grote geheel van de wereld in de pandemie, de gemeente in Driebergen in lockdown, wie ziek geworden is alleen, in Bartimeus quarantaine, in het verzorgingshuis alleen op de kamer blijven, geschetter om vaccinaties, kinderen die thuis schoolwerk doen, ouders die verder thuis werken en creatief zijn, bedrijven die omvallen, ongelijke verdeling over rijke en arme landen, mensen die treuren om overleden dierbaren, begrafenissen in stilte, … ziet u mijn vouwbeden? Bidt u mee?

ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

 Wens voor 2021

We zijn het nieuwe jaar ingegaan met nog steeds grote beperkingen. We zijn niet vrij om te gaan en te staan, te lopen en te kopen, te leren en te werken, te reizen en te trekken. We zijn niet vrij om te vieren, te zingen, te spelen en te dansen. Niet vrij om alles en iedereen aan te raken, het léven voluit te smaken. We zijn zoveel ontwend de afgelopen maanden, ook in de kerk. Veel blijft onzeker. De meest bekende psalm heeft het over God als herder. Hij wordt aangeduid met hoofdletters, met een naam die onveranderlijk dit betekent: Ik ben (erbij). De dichter wil het op ons overbrengen. Dat Hij ons leidt, ook in deze vreemde tijd. ‘Heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven’, staat er aan het eind. Die ervaring wens ik u, jou toe in dit nieuwe jaar.

Met een hartelijke groet,

ds. Aleida de Hoog

Proost, Santé!

Als ik het goed begrepen heb wordt er elk nieuwe jaar feestelijk ingeleid met een borrel en hapjes in het Goedenavond Café. Een heuse nieuwjaarsreceptie. In een ‘normale’ situatie zouden we al afgelopen vrijdag 1 januari getoost hebben op een goed en gezond 2021. Helaas, dit jaar loopt het anders. Geen klinkende glazen. Geen geluiden van genietende bezoekers. Geen gezelligheid en gedeelde wensen.

Toch zijn er dit nieuwe jaar óók tekenen van hoop. Zo is men begonnen met een vaccineren. De routemap van de overheid vertelt dat kwetsbaardere doelgroepen ergens in januari of februari aan de beurt zijn. Als dat zo blijkt te zijn, kan dat een steentje bijdragen.

Wat zou het mooi zijn als we ergens in 2021 ook weer activiteiten zoals het Goedenavond Café of catechisatieavonden kunnen opstarten. Daar kijken we allemaal naar uit. Wie weet kunnen we over een jaar op vrijdag 6 januari 2022, met elkaar dan toch de glazen heffen. Voor nu kunnen we niet zoveel anders dan geduldig te (blijven) wachten en te hopen op betere tijden.

Want dat is waar ik op toost. Een gezond en gezegend 2021 voor u, voor jullie allen.

Hartelijke groet, Pim Vrijmoeth, Pastor voor mensen met beperking

 

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 17 januari hoopt ondergetekende om 10.00 uur voor te gaan. We lezen dan verder uit het evangelie van Johannes en wel 2: 1-12, de bruiloft te Kana.

Op zondag 24 januari staat in het kader van de week van gebed de oecumenische zondag gepland, maar dit zal anders lopen door de corona. Gaat u er maar vanuit dat er om 10.00 uur een dienst is, waarin ik als voorganger aanwezig ben. Het thema is “Blijf in mijn liefde” – overigens ook woorden uit het Johannesevangelie.

Het is fijn dat we op zondag 31 januari ds. Gerrit Immink mogen begroeten. Hij woont sinds een half jaar in Woudenberg.

Op zondag 7 februari hoop ik zelf weer voor te gaan. We lezen dan verder uit het Johannesevangelie.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe.

Online diensten en voorbeden

Op dit moment van schrijven ziet het er naar uit dat de strenge lockdown zeker 2 weken verlengd gaat worden, dus tot en met 2 februari. Dat betekent dat in elk geval tot en met zondag 31 januari er geen andere kerkgangers in ’t Hoge Licht kunnen zijn dan een kleine zanggroep en ambtsdragers, het zgn. personeel.

De stoelen zijn leeg en de gebedsdoos ook. U, jij weet toch dat vragen om voorbede of dank kan gebeuren via mail/appje/messenger/telefoontje naar ondergetekende of ouderling Jenny van Voornveld? Me dunkt, er zijn genoeg redenen tot gebed én dank!

Ter inspiratie – geloof, teruggevonden

Het mysterie van de opstandig uit de dood, daar kan ik met mijn verstand niet bij, en dat hoeft ook niet. Misschien moet je er niet teveel over zeggen en kun je er beter van zingen. Voor mij heeft geloof met gevoel te maken en als je gevoel zegt, dan zeg je al gauw zingen. Ik kan tranen in mijn ogen krijgen bij muziek, bij een schilderij. In het echte leven ook; ik ben gauw ontroerd. Toen ik vier jaar geleden, vlak na het plotselinge overlijden van mijn allerliefste zusje, een erfelijke aandoening bleek te hebben en een openhartoperatie heb ondergaan, ben ik een tijdje volstrekt van mijn geloof gevallen. Ik was het kwijt. Ik voelde niks meer. Zelfs God kon niet meer bij dat zieltje van mij. Maar het geloof is teruggekomen, door muziek. Ik heb dat heel emotioneel beleefd toen ik tijdens mijn revalidatie op een zondagochtend in een kapel in Schotland zat en we bij een wat krakkemikkig orgel met z’n allen zongen: Praise my soul, the King of heaven. Ik heb daar toen een hele partij tranen bij gelaten. Ik was zo blij dat ik het voelde. Ik dacht: het is er weer.

Fokkelien Oosterwijk, in: Bert van der Kruk, Ik rende met mijn oma door de mist.

Dank

Rond de Kerstdagen en Oud/Nieuw bereikten ons diverse attenties, kaarten, appjes en bloemen – heel veel dank voor uw/jouw goede wensen! Wederkerig: een gezegend en hoopvol nieuwjaar!

 Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Oranjelaan. En nee, ik heb niet meegedaan met de nieuwjaarsduik in de vijver, mocht u mij zoeken op de foto in de plaatselijke krant. Wie weet volgend jaar!

In Christus verbonden, ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk  

Vieringen Parklaankerk afgelast

Vanwege de verscherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft de Parklaankerk moeten besluiten de zondagse vieringen niet door te laten gaan. Vooralsnog zal dat duren tot 19 januari 2021. Meer actuele informatie op www.parklaankerk.nl.

Vieringen in de Parklaankerk (onder voorbehoud maatregelen m.b.t. corona)

Tot 19 januari 2012 zijn er geen vieringen in de Parklaankerk.

Zondag 24 jan.: Zondagsviering met ds. M. van Schaik – Laan

Zondag 31 jan.: Zondagsviering met ds. J. Kubacki

Zondag 07 feb.: Poëzieviering       

Agenda (onder voorbehoud maatregelen m.b.t. corona)

04-02 (do): Stilteontmoeting, 14.00 – 14.45 uur

05-02 (vr): Chez Baas, ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur

09-02 (di): Bij Rits en Wim, 10.30 – 12.00 uur

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

 Bij de zondagse bijeenkomsten

In het rooster vooraan in dit Kerknieuws staan de sprekers vermeld voor de diverse zondagen. Met een klein aantal mensen komen we op zondag om 12.00 uur bij elkaar in ’t Hoge Licht; natuurlijk met inachtneming van de corona-regels. We zingen niet en we melden ons aan via de speciale kerktijd-app. Gelukkig is er ook de mogelijkheid om thuis via www.kerkdienstgemist.nl mee te kijken/luisteren; daar ligt in deze periode het accent.

Kids 3e zondag van de maand

Tijdens Corona komen de kids van Traject24 op de 3e zondag van de maand bij elkaar. Vanaf 11:50 uur mogen ze direct naar hun eigen ruimte toe waar ze opgevangen worden. Na de bijeenkomst gaan ze gelijk mee naar huis.

Het programma duurt van 12:00 uur tot 13:15 uur. Ouders die geen taak hebben tijdens de online-meeting in de kerkzaal, wordt verzocht alleen te brengen en te halen.

Voor de kinderen is het heel fijn om elkaar in deze periode te blijven zien en contact te houden. Dit blijven we doen totdat er weer meer mogelijk is.

De data zijn: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april

Voor vragen: Rozemarijn Vrijland (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Gevolgen van de lockdown voor Traject24

Zoals in de vorige editie van Kerknieuws gemeld, zijn alle activiteiten opgeschort, geannuleerd of worden ze via beeldbellen gedaan. Voor actuele informatie is het altijd handig om de website te bekijken: www.traject24.nl.

Dit betekent voor onze gemeenteleden en gasten dat gedurende de lockdown-periode je alleen in de bijeenkomst kunt komen op uitnodiging.

We zien er met elkaar naar uit dat deze periode snel achter ons ligt en verwelkomen dan graag iedereen weer zodra het kan. Mocht je in deze tijd extra hulp of even contact nodig hebben, laat het vooral weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In 2021 God voor ogen stellen

Zijn we moe van 2020?’ Vanuit deze vraag hield Herman van Wijngaarden eind december in onze bijeenkomst een toespraak over Jesaja 40:27-31. Een bemoedigend gedeelte waarin Gods betrokkenheid, wijsheid en kracht voor de mensen die op Hem hopen wordt toegezegd. In vers 28 staat ‘zijn wijsheid is niet te doorgronden’ en Herman wees erop dat God creatief is en machtig om het ‘zinloze’ te gebruiken voor iets goeds. Dit bijbelgedeelte eindigt met de stelling ‘maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.’

Die kracht wens ik iedere lezer van Kerknieuws en mijzelf toe. Dat is zegen voor 2021.

Op Oudjaarsavond lazen we dit gedeelte bij het gezin van onze dochter. Onze oudste kleindochter reageerde bemoedigend, met een verwijzing naar Psalm 16:8. Daaruit kunnen we concluderen dat we ook zelf een eigen actie moeten ondernemen. In een oudere bijbelvertaling staat dat David zegt: ’Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.’

Nou, dat is dus de praktische handreiking die we meekrijgen: Op God hopen, Hem altijd voor ogen stellen.

Roel Vermaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Rehoboth

Maandopening
Zoals het er nu voor staat, gaan we er vanuit dat er op maandag 1 februari weer een maandopening is, om 10.30 uur in de salon. Voorganger is onze geestelijk verzorger Kees Maasland en pianiste Marieke v.d. Linden. Het is fijn dat deze viering mogelijk blijft.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

 

Sparrenheide

In de aanleunwoningen zijn komen wonen: Mevr. Boot en Mevr. van Schoonhoven. Beiden geen onbekenden en regelmatige bezoekers aan onze kerkdiensten. We hopen dat zij een goede tijd in Sparrenheide zullen hebben. Hartelijk welkom Truus en Jannie.

De afgelopen kersttijd was heel vreemd. Geen kerstvieringen, geen kinderkerst-nachtdienst, waarin we met brandende fakkels naar de kinderboerderij liepen, geen Aurora die speelde in de tehuizen en ook konden zij niet spelen vooraf aan de kerstnachtdienst op het pleintje bij de kerk waar we dan met chocolademelk ons konden warmen aan de vuurkorf. Van een aantal mensen die alleen maar in de kerstnachtdienst in de kerk komen heb ik gehoord dat zij dit misten en ook het samen het Ere zij God zingen. Traditiegetrouw maar op oudejaarsdag Psalm 90 gelezen. Geen psalm in de  bijbel heeft het zo over de vergankelijkheid en eindigheid van het leven. Leest u hem er maar op na. Voor het nieuwe jaar wensen we elkaar geluk en gezondheid toe, voorspoed en liefde. Maar met het zware en vreemde jaar dat we achter de rug hebben, de nare tijd waarin we nu ook nog  zitten, zijn onze wensen voor het nieuwe jaar anders. We willen eigenlijk vooral weer dat het gewoon wordt.

Een jaar geleden konden we ons niet voorstellen dat wij in Europa met een natuurramp

te maken zouden krijgen. Ondertussen zijn wetenschappers  als maniakken aan de slag gegaan om een vaccin te maken. Normaal duurt dat een hele tijd maar het is nu al gelukt.  Op 6 januari j.l. was het Driekoningen toen Balthazar, Caspar en Melchior hun geschenken kwamen aanbieden. Op deze dag werd ook bij ons in Nederland de eerste vaccinatie gezet. Ook een geschenk. Ook al hebben we de vaccinatie gehad, voorlopig moeten we ons nog wel aan de regels houden zoals mondkapje dragen en afstand houden. Het coronavirus heeft heel veel verdriet gebracht. We verlangen ernaar om weer gewoon naar de kerk te kunnen gaan en uit volle borst te kunnen zingen. Na de dienst weer met zijn allen kunnen koffiedrinken en een praatje maken.

Van 17 t/m 24 januari a.s. vieren we de jaarlijkse week van gebed voor eenheid van christenen.

Thema deze keer is Blijf in mijn liefde. In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus om in zijn liefde verbonden te blijven bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid naar anderen.

In de week van 18 t/m 23 januari a.s. is er weer de Actie Kerkbalans. Door de maatregelen rond Corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat kerkbalans juist nu oproept voor uw vrijwillige bijdrage voor ondersteuning van de kerk. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven gedaan werden om contact te houden met de gemeenteleden. We hopen ook in 2021 weer dat we op u mogen rekenen. Voor de toekomst van de kerk.

Afgelopen week mocht ik weer de tas met de maaltijd (en altijd een leuke verrassing) van Eet mee met de Kerk bij u brengen. Het was goed om elkaar weer even te zien en te spreken. Mede dankzij de diaconie en heel veel vrijwilligers is dit mogelijk. Van André Troost vond ik een mooi avond gebedje dat ik u graag wil meegeven.

Heer, de dag is nu voorbij; als ik slaap, blijf dicht bij mij, als het donker is en stil, blijf bij mij, om Jezus wil. Heer, vergeef al wat u zag en niet goed was deze dag: Laat mij slapen als uw kind, slapen tot de dag begint.

Met een hartelijke groet wens ik u nogmaals veel heil en zegen toe in dit komende jaar.

Elly Heek – van Doorn

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Van de Algemene Kerkenraad

In de laatste kerkenraadsvergadering kon met veel genoegen worden vastgesteld dat de decemberuitgave Kerst&Corona is verschenen. Er is veel dank voor het initiatief en de uitvoering door medewerkers en redactie. Heel Driebergen heeft een exemplaar ontvangen.

Verder is ter vergadering vastgesteld de begroting Kerk 2021 en Diaconie 2021. Beide documenten zijn nu verstuurd voor nadere goedkeuring door het college van beheerszaken.

De predikantsvacature in de wijkgemeente Traject24 komt in komende vergaderingen aan de orde. Het voorstel naar de AK is om uit te gaan van een formatie van 0.3 fte, de financiële onderbouwing wordt verder afgewacht.

Dit jaar moet het Beleidsplan 2021-2025 worden vastgesteld. Als voorbereiding is een brainstormvergadering uitgeschreven met het oog op de kaders van een beleidsplan voor de gehele PGD.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de aanloop naar de Actie Kerkbalans

Het thema voor Kerkbalans in 2021 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een paar weken geleden hoorde ik een preek over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes (Matteüs 25:1-13). De spreker benadrukte onder meer de ver-antwoord-elijkheid van ieder persoon. Er wordt een ‘antwoord’ van de mens verwacht. Hieraan moet ik denken als het gaat om de vraag die ons wordt gesteld bij de Actie Kerkbalans: Wat wil jij bijdragen, financieel, aan de kerk van morgen.

Vorig jaar heb ik als lid van de werkgroep Kerkbalans/geldwerving over ‘geld geven’ een artikeltje voor Kerknieuws geschreven. De andere leden van de groep vonden dat we dit verhaal best nog een keer konden publiceren. Dus hierbij... en komen sommige dingen daaruit u bekend voor, dan weet u hoe dat komt.

Geven... een bijbelse opdracht

De Actie Kerkbalans gaat over het in balans houden van de inkomsten en uitgaven van de kerk. Voor de verwachte uitgaven worden begrotingen gemaakt. Voor de inkomsten worden wij als gemeenteleden benaderd om alle kerkelijke plannen mogelijk te maken. En omdat het over geld gaat - en dat gaat ieder van ons persoonlijk aan - is het nuttig om stil te staan bij wat de bijbel over geld en geven zegt.

Op heel wat plaatsen in de bijbel gaat het over geven. Ook Jezus heeft er herhaaldelijk over gesproken. En sommige gelijkenissen of uitspraken van Jezus hebben er indirect mee te maken. Geven aan de kerk is bijvoorbeeld ook investeren in een goede zaak. En de meesten van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier, waarbij het erom gaat dat Gods Woord in goede aarde wordt gezaaid en vrucht draagt. Paulus zegt onder meer: ”Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten” (2 Korintiërs 9:6).

God is een gevende God

We kennen God als een gevende God. Hij geeft ons leven, hij geeft bestaan. Een heel bekend bijbelvers - Johannes 3:16 - spreekt erover dat God ons zijn Zoon gegeven heeft; Jezus is gegeven voor ons. Dat karakter van God mogen wij weerspiegelen en zo mogen ook wij gevers zijn.

2 Korintiërs 9 is nog zo'n pakkend gedeelte met uitspraken als: “Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.”

Tienden geven

En dan nog iets over tienden geven. De oorsprong in de bijbel ligt hierin dat in het beloofde land Kanaän elke stam zijn eigen stuk land kreeg om van te leven. Maar de Levieten en priesters niet, zij moesten dienstdoen in de tempel en daarom moesten de andere stammen 10% bijdragen voor deze groep 'geestelijke werkers’ en het werk in de tempel. Zou je voorzichtig kunnen stellen dat van de tienden de predikanten worden betaald?

In Maleachi 3 wordt hier ook over gesproken, maar dan in negatieve zin: het volk was gestopt met het geven van tienden. Een slechte zaak. We lezen daar (verzen 10-12) die uitdagende woorden van God: ”Jullie moeten het heel anders doen. Breng maar eens een tiende deel van jullie oogst naar de tempel, zodat de priesters weer te eten hebben. Dan zullen jullie zien dat Ik jullie beloon! Dan zal Ik weer water uit de hemel laten stromen. Ik zal jullie weer een grote oogst geven. Ik zal de sprinkhanen wegjagen, zodat ze de oogst niet kunnen opeten. En er zullen weer druiven groeien op het land. Dan zullen alle volken zien hoe gelukkig jullie zijn. Want dan wonen jullie in een heerlijk land.”

Dit zijn zomaar een aantal plekken in de bijbel waar het thema ‘geven’ aan de orde komt. Ik hoop van harte dat u bij het invullen van de Kerkbalans-toezegging die bijbelse motieven en aansporingen laat meewegen. En ik wil u vragen: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Roel Vermaas (lid van de Werkgroep Kerkbalans/geldwerving)

Omgekeerde Adventskalender

De Omgekeerde Adventskalender actie voor de Voedselbank van de Utrechtse Heuvelrug was een groot succes. Ondanks de regen hebben ruim 125 mensen daags voor Kerst een voedselpakket of -tas gebracht.  

Dit was de eerste keer dat deze actie door de PKN in Driebergen werd georganiseerd. Sommigen hadden zelfs binnen de familie of in de eigen straat ingezameld en kwamen met meerdere pakketten.  

Ook de Voedselbank was blij verrast te zien hoeveel er was ingezameld. Ze kwamen zelfs tweemaal met hun eigen bus langs om alles op te halen van Nieuw Salem naar het distributiecentrum Leersum. Hier worden alle pakketten bekeken en herpakt. De pakketten werden met dankbaarheid in ontvangst genomen. Daarnaast hebben diverse mensen met de eigen volgeladen auto gereden.  

Wat opviel is dat er naast basisproducten ook veel wat luxere producten werden gebracht die wellicht wat meer feestelijk zijn en bij deze tijd in het jaar passen. Voor de liefhebber waren er in Nieuw Salem warme oliebollen te krijgen. 

Kortom, een mooie bijdrage van de kerk aan de gemeenschap op de Utrechtse Heuvelrug. Voor herhaling vatbaar. Dank aan eenieder die deze dag tot een succes heeft gemaakt en natuurlijk aan alle gulle gevers

 

Deadline KerkNieuws 2 >  5 februari 2021

 Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pim Vrijmoeth Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-533167)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter a.i.: R. van den Hoek

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: vacant

Benader voor vragen de secretaris of het bestuur:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.