kerknieuws

 

Jaargang 11, nummer 5, 05-05-2021, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

ZONDAG 9 mei                                                                                                           

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk 

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Aaldert van Soest

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hester Touwen

 

Grote Kerk

19.30

Ds. Gerrit van Dijk

Vesper teksten en liederen Dietricht Bonhoeffer   

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

’t Hoge Licht

10.30

ds. G. Oberink, Urk.

PGD gezamenlijke dienst    

ZONDAG 16 mei

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Bart Visser

 

ZONDAG 23 mei, Pinksteren

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

Familiedienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Herman van Wijngaarden

 

ZONDAG 30 mei

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Joke de Zwaan

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Wim Bevelander

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 9 mei11 april 2021:

KiA: Bevrijdingsdag – Noodhulp Libanon/Jordanie:

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Donderdag 13 mei Hemelvaart 2021:

IKON/Wilde ganzen:

Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. En dat doen men alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang. Wij steunen deze initiatieven met kennis, een sterk netwerk en geld. Wilde ganzen helpt de aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen en zorgt dat er resultaten geboekt worden waar mensen wat aan hebben.

Zondag 16 mei 2021:

ZWO: India: KRISTALAYA MERCY MISSION

KMM is gegrondvest op de ervaring van Jagannath Banerjee, een Bengalese

Christelijke leider. Hij ging naar het GFA Bible college in Kerala, waar hij in 2005 promoveerde en geraakt werd door opvattingen van K. P. Yohannan, oprichter en president van GFA. Na een kort verblijf bij het GFA keerde Jagannath terug naar West Bengalen om deze opvattingen te verspreiden onder zijn eigen mensen. Jagannath bouwt KMM van de grond af op met als focus de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Men traint 2 groepen van 20 leiders in 5 jaar, dus in totaal 10 groepen van 20 leiders.

Men vraagt nu geld om 1 groep te bekostigen.

Zondag 23 en 24 mei Pinksteren 2021:

KiA: Pinksterzending:

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

Zondag 30 mei 2021:

Stichting De Hoop:

Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders. Mensen die zijn vastgelopen in het leven, kunnen ook terecht bij De Hoop ggz in Dordrecht. Zowel mensen met een verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren opvoeden.

 

Wijkgemeente Catharijne

Dietrich Bonhoeffer werd op 9 april 1945 vermoord door de nazi’s. Zijn verzet en overgave in de oorlog inspireert nog altijd veel mensen. Op 9 mei is er een avonddienst in de Grote kerk waarin teksten van Bonhoeffer centraal staan en liederen die daarbij gemaakt zijn. Eén van de teksten is wat hij schreef over de weg naar vrijheid terwijl hij in de gevangenis zat in 1944.

STADIA OP DE WEG NAAR VRIJHEIDbonhoeffer 2

Tucht

Ga je op weg om de vrijheid te zoeken, leer dan vooral zinnelijkheid en roerselen van de ziel te beheersen,  je begeerte niet nu eens hierheen, dan weer daarheen beent.

Houd je geest en je lichaam helemaal onder controle, kuisen laat hen gehoorzaam zoeken naar hun bestemming.

Niemand ervaart het mysterie der vrijheid, behalve door tucht.

Daad

Niet zomaar wat, maar het goede wagen en doen.

Niet blijven zweven tussen mogelijkheden.

Wees moedig, maak handel en wandel concreet.

Vrijheid woont niet in de vlucht der gedachten, alleen in de daad.

Laat angst en aarzeling los, ga naar buiten waar de storm woedt van de tijden, slechts gedragen door Gods gebod en je geloof.

Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen.

Lijden

Vreemde metamorfose. Je sterke, werkzame handen worden gebonden.

Eenzaam en machteloos zie je toe hoe er aan jouw daden een einde komt.

Je zucht maar eens diep, legt de zaak, waarom het gaat stil en getroost in sterkere handen.

Vrede heb je ermee.

Je proefde voor even de smaak van de vrijheid, die je teruggaf aan God die haar groots

zal volbrengen.

Dood

Kom snel, grootste feest op weg naar de eeuwige vrijheid.

Dood, doe die zware ketenen af, slecht de muren van ons vergankelijk lichaam en onze

verduisterde ziel.

Eindelijk zullen we mogen aanschouwen wat ons hier niet gegund wordt te zien.

Vrijheid, langdurig zochten we je in tucht, daad en lijden.

Stervend herkennen we jou in het aangezicht Gods.

Zondag 9 mei

Psalmen zijn een schat van liederen. De dichters hebben hun geloof en twijfel er in uitgedrukt, hun blijdschap, boosheid, bang-zijn, verdriet, eenzaamheid en geborgenheid. Psalmen zijn vensters die een blik werpen op wat mensen geloven, hoe ze God zien, wat ze verwachten en hopen. Deze zondag licht één van die Bijbelse liederen op: psalm 33. De berijmde verzen 1 en 8 zijn veel kerkgangers vertrouwd. Maar wat gebeurt er als je die hele tekst overziet? Hebben die oeroude beelden van God nog altijd zeggingskracht voor ons? En op welke manier dan? Gerrit van Dijk is de voorganger, Rogier Postma speelt op het orgel en de samenzang wordt nog altijd verzorgd door een beperkt aantal mensen.

Zondag 9 mei – avonddienst

Dietrich Bonhoeffer keerde in 1939 vanuit de Verenigde Staten terug naar Duitsland, omdat hij geloofde dat hij niet weg kon kijken van wat er daar gebeurde onder het naziregime. Zijn verzet leidde tot gevangenschap en zijn dood. Terwijl hij gevangen zat dacht hij veel na over leven en geloven. Over de mens en wie hij is en wat vrijheid betekent. Vlak na 4 en 5 mei willen we ons laten inspireren door zijn gedachten. Liederen gemaakt door René van Loenen bij het werk van Bonhoeffer zullen gezongen worden.

Donderdag 13 mei – Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag is er een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Immanuel in ’t Hoge Licht.

Zondag 16 mei

Zondag 16 mei is de zondag na Hemelvaart, ook wel wezenzondag genoemd. Verweesd zijn de leerlingen zonder hun meester. Zijn lessen zijn een legaat, voor hen, voor ons als gemeente. We lezen in de dienst uit het zgn. hogepriesterlijk gebed, uit Johannes 17.  Zeker op deze zondag een stukje toerusting, bemoedigend, toon- en koers aangevend voor de toekomst.  In deze dienst nemen we officieel afscheid van Walter van den Brom als organist. Dit afscheid was vorig kalenderjaar gepland, maar kon door corona geen doorgang vinden.  Nu kan er meer kleur aan worden gegeven. Verdiend! Hij heeft immers meer dan zestig jaar de gemeentezang in verschillende kerken begeleid. Walter zal in deze dienst zelf spelen. Heleen van den Brom verzorgt de schriftlezing en zelf hoop ik voor te gaan.

Zondag 23 mei – Pinksteren

Zondag 23 mei is de vijftigste dag na Pasen. De verjaardag van de kerk. Een vierdag. Die ons doet omkijken hoe het twintig eeuwen geleden begon en hoe het ons bepaalt bij hoe wij nu gemeente zijn van de Levende.  We lezen Joël 2: 28-32 en Handelingen 2: 1-16. Lector is Gerard van Donselaar en Maarten van Kapel bespeelt het orgel en zelf (Aleida de Hoog) hoop ik voor te gaan.

Bedankt

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk danken voor alle blijken van meeleven na het overlijden van mijn moeder. De velen kaarten, bloemen, telefoontjes en e-mails met lieve en bemoedigende woorden hebben ons goed gedaan in de afgelopen week. Het is bijzonder om te ervaren dat zoveel mensen aan ons gedacht hebben. We zijn er stil van.

Het afscheid van mijn moeder blijft verdrietig, maar we zijn dankbaar voor de manier waarop we dit hebben kunnen doen. Dat helpt om met het verlies om te gaan. Het blijft onwerkelijk dat iemand die je lief was, er niet meer is. En er zal tijd verstrijken voordat dit echt helemaal door zal dringen. Maar we voelen ons gesterkt door mensen om ons heen en door het vertrouwen op God als meedragende grond.

Met hartelijke groet, Gerrit en Carolien van Dijk

Tenslotte

Fijn dat we weer met wisselende delen van de gemeente mogen samenkomen in de zondagse diensten! We blijven echter ook verbonden met degenen die thuis meekijken en luisteren. Door de inspanningen van het beamteam zijn we nu zeer verwend met prachtige beelden. ‘Alsof ik erbij ben’, zei iemand mij. Hopelijk worden de beperkingen wat dit betreft binnen afzienbare tijd opgeheven.

Ik wil u/jullie ook laten weten dat ik in de week na Pinksteren enkele weken vakantie opneem. Zondag 20 juni hoop ik weer in beeld te zijn.

Met hartelijke groet, ds Aleida de Hoog

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 13 april jl. We keken terug op de online diensten van de afgelopen periode en blikten vooruit. Vastgesteld werd dat de kwaliteit van uitzenden fors was gegroeid, met dank aan degenen die daar veel tijd en energie in hebben gestoken. Een belangrijk deel van de vergadering werd besteed aan beleid naar de toekomst toe. Uiteraard gaan we daar ook met u als wijkgemeente over in gesprek, zodra dat weer mogelijk is. Vooruitgeblikt werd ook naar de komst van Hester van Gurp, als opvolger van Pim Vrijmoeth. In de kerkdienst van 2 mei zullen afscheid van Pim en welkom van Hester plaats vinden, met aanwezigheid van mensen met een beperking. Verder werden we bijgepraat over wat in de taakgroepen, Diaconie en ZWO  speelde en speelt. Het moderamen vergadert weer op woensdag 12 mei, de wijkkerkenraad op dinsdag 18 mei. Verslagen van de vergaderingen kunt u vinden in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Hester van Gurp

Op 22 april 2021 ondertekende Hester een overeenkomst dieHester

haar van 1 mei tot en met 31 december aan ons verbindt.

Wij zijn heel blij dat de opvolging van Pim op deze wijze

naadloos kan plaats vinden. Net als Pim vervangt Hester

voorlopig gedeeltelijk ds. Elisabeth Posthumus Meyjes,

van wie wij hopen en verwachten dat zij na de zomer weer

langzaam haar werkzaamheden zal kunnen gaan oppakken.

In de dienst van zondag 2 mei hebben wij als wijkgemeenteafscheid genomen van Pim en Hester verwelkomd.

Wij wensen Hester Gods Zegen toe in het mooie werk dat zij in de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg gaat uitvoeren.

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 9 mei  hoopt voor te gaan Aaldert van Soest. Naast zijn werk studeerde Aaldert theologie en rondde hij in 2018 een opleiding tot predikant af. Hij werkt als journalist bij het Nederlands Dagblad. Zijn interesse gaat vooral uit naar de vragen achter het nieuws: wat is de verklaring voor actuele ontwikkelingen en wat betekenen ze voor ons dagelijks leven. ” Vroeger vond je de antwoorden op die vragen in de kerk. De gang naar de kerk is nu niet meer vanzelfsprekend, maar die morele vragen zijn natuurlijk niet weg.’’ Overigens is het deze zondag moederdag.

Op donderdag 13 mei, Hemelvaart, vieren we dat Christus na Zijn opstanding is opgevaren naar Zijn Vader, om zo ruimte te maken voor de komst van de Heilige Geest.

Om 10.00 uur is er gezamenlijke viering met wijkgemeente Catharijne vanuit ’t Hoge Licht. Voorganger is ds. G. Oberink uit Urk.

Op zondag 16 mei, Weeszondag, gaat een bekend en vertrouwd gezicht voor: ds. Daco Coppoolse uit Odijk.

Op zondag 23 mei, Pinksteren, hoop ik voor te gaan. We vieren het geboorteuur van de kerk, de komst van de Heilige Geest die ons alles te binnen brengt wat God ons in Christus gegeven heeft en geeft. De Geest die ons verbindt, dwars door lockdown en onlinevieringen heen. De Geest die ons gevoelig maakt voor wat nodig is in de kerk, de samenleving en deze wereld.

Bonhoeffer bad: “Heilige Geest, geef mij het geloof dat mij voor vertwijfeling bewaart en uit alle kwaad redt. Geef mij liefde voor God en mensen, die alle haat en bitterheid verdrijft. Geef mij de hoop die mij bevrijdt van vrees en angst.”

Op zondag 30 mei, hoop ik eveneens voor te gaan. Medewerking verleent het combo. Het is de zondag waarin aandacht wordt gegeven aan en voorbede wordt gedaan voor vervolgde christenen wereldwijd.

Online-kerkdiensten

Als kerkenraad horen we van steeds meer oudere gemeenteleden dat ze hun eerste prik gehad hebben en sommigen ook al de tweede. En dat is fijn, het geeft ruimte en vrijheid. Als nu ook in de komende weken het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames afneemt, dan kunnen ook de deuren van de kerk weer wat verder open. Want naar die gemeenschap en het samenzijn, verlangen we allemaal. Graag zeggen we tegen u dat we als kerkenraad alert blijven en als we verantwoorde ruimte zien, we die ook zullen nemen. En ja, Pinksteren, het zou wel heel erg fijn zijn al we dan weer met meer mensen konden samenkomen. Houd de nieuwsbrieven goed in de gaten.

Tijdelijke verzorging scribaat en nieuwsbrief

Vanwege ziekte van onze scriba Arie Stans heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden.

De zondagse nieuwsbrief wordt door ouderlingen Jenny van Voornveld en Magda Lijftogt verzorgd. Berichten dienen voor iedere woensdagavond bij Jenny binnen te zijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor de andere scribaatswerkzaamheden en eventuele kerkelijke vragen kunt u terecht bij diaken Peter Kingma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 0651333453

Bij afwezigheid van de wijkpredikant kunt u in dringende pastorale situaties contact opnemen met ouderling Erna Allaart, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0615449848 of 0343-411092.

Woonruimte gezocht

Graag uw aandacht voor dit bericht.

Mijn naam is Nanda van den Berg, 26 jaar. Op 1 juni begin ik als leerling persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg bij Bartimeus in Doorn. Momenteel woon ik nog in Delft, daarom ben ik hard op zoek naar woonruimte in de omgeving Doorn, of in een straal van maximaal 20 km, zodat ik nog wel kan fietsen naar werk.

Ik ben op zoek naar een studio of appartement of gedeelde woning met maximaal 1 ander persoon, van maximaal €850 per maand.

Is er iemand die mij kan helpen met het zoeken naar woonruimte of een plekje voor mij weet ? Ik ben te bereiken op 06-58745189.

Alvast hartelijk dank!

Afwezigheid predikant

Van woensdag 12 mei tot en met zondag 16 mei ben ik afwezig. Een van de redenen is dat ik op zaterdag 15 mei mee leiding geef aan een digitaal te volgen conventie dag van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland vanaf de Betteld. Het thema is “Goede theologie in een anderhalvemeter samenleving en kerk”,  over hoop houden in tijden van corona. Spreker is Jan van der Stoep. Hij is verbonden aan de CHE en onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar christelijke filosofie te Wageningen. Hij is eveneens betrokken bij de A-Rochabeweging, een christelijke beweging die zich sterk maakt voor klimaat, ecologie en een andere levensstijl. Naast deze lezing is er is een mooie viering met avondmaal en lofprijzing. In de middag is er ruimte voor een workshop en voor pastoraal contact.

Met een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden,

ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft de Parklaankerk besloten de zondagse vieringen niet door te laten gaan.

Als de overheidsmaatregelen ter bestrijding van corona het mogelijk maken, is het streven om op Pinksterzondag 23 mei weer een beperkt aantal mensen tot de vieringen in de Parklaankerk toe te laten. Meer actuele informatie op www.parklaankerk.nl.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

In het rooster vooraan in dit Kerknieuws staan de sprekers vermeld voor de diverse zondagen.

De afgelopen tijd konden de bijeenkomsten alleen bezocht worden door mensen die een taak vervullen en werden steeds ook enkele anderen uitgenodigd. Er komt nu wat verruiming waardoor we met iets meer mensen in ’t Hoge Licht aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk blijven we de corona-maatregelen in achtnemen: een mondkapje dragen als je rondloopt, je handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden. De mogelijkheid om iedere zondag om 12 uur thuis via www.kerkdienstgemist.nl mee te kijken/luisteren naar de bijeenkomsten blijft natuurlijk.

Wetenschap en geloven

Maandag 26 april beleefden we een mooie avond met lezing en discussie over het onderwerp ’Wetenschap en Geloof’ met Krijn de Jong, professor aan de Universiteit Utrecht. Er waren 20 mensen in ’t Hoge Licht aanwezig en er waren 22 computers direct verbonden van mensen die de avond digitaal meemaakten.

Wetenschap en geloof kunnen vijanden van elkaar zijn maar ook vrienden. Problemen ontstaan wanneer wetenschap je geloof wordt of wanneer je geloof wetenschap wordt. Dan ga je over je grenzen. Krijn verwees in dit verband naar de uitspraak van de eminente wetenschapper Erwin Schrödinger: “I am very astonished that the scientific picture of the real world around me is very deficient. It gives us a lot of factual informations, puts all of our experience in a magnificently consistent order, but it is ghastly silent about all that is really near to our heart and that really matters to us.”

Was je niet aanwezig in ’t Hoge Licht of heb je die avond niet kunnen kijken, dan is de lezing nog steeds te beluisteren/bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. En dat is zeker een aanrader!

Kinder/tienerwerkers gezocht!

De kidszondagen zijn een succes waar we enorm dankbaar voor zijn! En we zijn ook al aan het dromen over de periode na de zomervakantie, wanneer er hopelijk weer meer mogelijk is. Het zou gaaf zijn als we 3 groepen kunnen maken zodat er een gericht programma aangeboden kan worden tijdens de zondag bijeenkomsten. Er liggen leuke ideeën op de plank en samen willen we daar vorm aan geven. Maar daar is wel hulp bij nodig.

De verschillende groepen zijn:

1. Baby’s en onderbouw (0-6)

2. Middenbouw (6-9)

3. Bovenbouw (9-12)

4. Tieners (12-16) Opgave of info bij: Rozemarijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; of bij Wipkje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Picknicken

Zondag 23 mei en zondag 20 juni gaan we (bij mooi weer!) aansluitend aan de kidszondag picknicken op het Seminarieterrein (bij het speeltoestel). Iedereen neemt zelf een kleedje/stoel en eigen hapjes en drankjes mee. Er zal wat buitenspeelgoed worden meegenomen voor de kinderen, maar er zal geen programma zijn. Iedereen is van harte welkom (ook als je geen kinderen hebt) om elkaar even op een andere manier te ontmoeten. Laat het mooie weer maar komen!

Roel Vermaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Rehoboth

Op donderdag 13 april is de heer R. van Ginkel in Rehoboth komen wonen; wij hopen dat hij zich hier spoedig thuis gaat voelen, ook voor  zijn vrouw is dit heel ingrijpend.
De geestelijk verzorger  Kees Maasland is iedere woensdagmorgen in Rehoboth, de bewoners genieten dan van zijn pianospel, ook gaat hij in gesprek met de bewoners.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet,
Tiny Liebeek

 

Sparrenheide

Op dit moment verblijven Dhr. De heer van Leerdam en mevrouw T. Boot nog in ziekenhuis en revalidatiecentrum. We wensen hen beiden veel sterkte toe. Een kaartje naar hen als blijk van medeleven (gewoon naar huisadres, dan komt dit wel goed) zal hen beiden goed doen.

Mevrouw A.J. Gerritse is verhuisd naar kamer 4. De heer H. van Dolderen is nu definitief komen wonen op kamer 211. Na het overlijden kort geleden van zijn vrouw en weg uit de vertrouwde omgeving is het moeilijk. We hopen dat hij nog een goede tijd op Sparrenheide mag hebben.

Als ik dit schrijf hebben we prachtig weer en het ontluiken van de natuur kunnen beleven; weer even lekker met de handen in de aarde gezeten. Dit genieten geldt echter niet voor iedereen, je zult maar allergisch zijn voor stuifmeelpollen (hooikoorts) of niet tegen de zon kunnen of dat er zorg is in je leven omdat je bezig bent met overleven. Laten we ook oog hebben voor al diegenen .

We zijn op weg naar Hemelvaart (13 mei), veertig dagen na Pasen. Veertig is een getal vol symboliek en heeft ook te maken met inkeer en bezinnen. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet Wezenzondag (Exaudi). De leerlingen voelen zich verlaten

omdat Jezus naar de hemel is gegaan. Prachtig lied daarover is lied 663. Al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. 

De vijftigste dag na Pasen, het Pinksterfeest ,is tegelijk onderdeel en feestelijk slot van de paastijd. De joodse kalender geeft aan dat het Wekenfeest is. In de Bijbelse tijd was het een feest rond de tarweoogst, in mei of juni. De eerste opbrengst werd als dankoffer naar de tempel gebracht. Het wordt daarom ook wel oogstfeest genoemd. (Exodus 23 ).

Jezus zei met Hemelvaart dat hij vertrok, maar de Geest zou zenden. Die geest is alom aanwezig: vurige tongen, wind, levensadem etc. De Heilige Geest is geen persoon naast ons ,die is in ons.

In de bijbel staan diverse verhalen over uitnodiging. Het is altijd prachtig als je ergens een uitnodiging voor krijgt. Ook velen van ons hoopten op een uitnodiging en wat waren we blij toen die kwam: de oproep voor de vaccinatie! Duurde het in Driebergen nog wat lang, dan maar ergens heen waar het sneller kon. Een klein beetje generatiejaloezie is er wel, het ouder zijn heeft nu voordelen. Hopelijk gaat het voor iedereen gauw gebeuren, want het geeft toch weer een stukje vrijheid  al is het nog wel oppassen geblazen. De situatie in de tehuizen is momenteel onder controle maar voorzichtigheid is nog altijd op zijn plaats. Afstand houden en mondkapje op en beperkt bezoek.

Een mooi pinksterlied is lied 702 uit het nieuwe liedboek.

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur: fakkel doorgegeven. Woord om mee te leven, wijzer op de lange duur.  Geschenk uit de hemel, tongen van vuur: talen om te spreken van Gods levensteken. Woord dat klopt en vindt gehoor.  Geschenk uit de hemel ,mensen van vuur, door de Geest bewogen met Gods rijk voor ogen. Kom, vervul ons, Geest,dit uur.

 

Een goede gezegende tijd toegewenst en met een hartelijke groet.

Elly Heek-van Doorn

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Kerkbalans 2021

De werkgroep geldwerving kan u met betrekking tot de Actie Kerkbalans het volgende meedelen:

Per 1 mei 2021 hebben we toezeggingen ontvangen van onze leden voor een bedrag van

€302.818. Dit is 3,2% hoger dan het toezeggingsbedrag op 1 mei 2020  (293.311). 

Gelet op het feit dat het aantal gevers met 1,9 % afgenomen is, kunnen we stellen dat dit een heel mooi resultaat is!

De toezeggingen voor de diaconie zijn dit jaar €87.240. Dit is een prachtig resultaat, want dit is een verhoging van 7,8% vergeleken met vorig jaar €80.906,-

De werkgroep wil u hartelijk dankzeggen voor uw toezeggingen.

Tot slot nog een praktisch punt.

Wilt u erop letten of u voor automatische incasso gekozen hebt of niet. Indien niet dan moet u zelf uw toezeggingen overmaken. Indien wel, dan moet u zelf niets overmaken. 

Beide vergissingen gebeuren en dat is menselijk, maar laten we proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Met de wereldkerk op weg naar PinksterenGZB Pinksteren

Zaterdagavond 15 mei organiseert de GZB een online reis door de wereldkerk. Dit is de start van een bijzondere pinkstercampagne met als thema ‘Houd het vuur brandend’.

Eén van de hoogtepunten is het online event dat de GZB zaterdagavond 15 mei organiseert. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/pinkstercampagne.

GZB presenteert jaarverslag 2020: Het Evangelie geeft hoop

Dat het leven kwetsbaar is, hoef je in Syrië of Congo niet te vertellen. Maar toen we wereldwijd werden getroffen door de coronapandemie, beseften we dat meer dan ooit. Juist in zo’n situatie geeft het Evangelie hoop.

Die hoop wil de GZB graag delen! Wat is het mooi om te zien dat er wereldwijd mensen zijn die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en met hen het Evangelie delen. Ook het afgelopen jaar. Ondanks dat veel anders ging dan gepland. Ondanks de beperkingen.

U kunt het jaarverslag downloaden op de website van de GZB: www.gzb.nl/jaarverslag.

 

Deadline KerkNieuws 6 >  28 mei 2021

Adressen

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pim Vrijmoeth Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (06-17475319)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter a.i.: R. van den Hoek

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Clara Hagen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: vacant

Benader voor vragen de secretaris of het bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.