kerknieuws

 

Jaargang 11, nummer 6, 01-06-2021, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

ZONDAG 6 juni

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk 

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 Doopdienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. C. de Jong, Houten

 

Parklaankerk

10.15

De heer M. Kruimer

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Jaap Haasnoot

 

ZONDAG 13 juni

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ivo de Jong

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Robb Ludwick

 

Grote Kerk 

19.30

 

Taizé viering

ZONDAG 20 juni

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

Heilig Avondmaal

Parklaankerk

10.15

Willem van der Meiden

themaviering

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Peter Bakker

Avondmaal

’t Hoge Licht

17.00

Ds. Henk Reinders

middaggebed met HA

ZONDAG 27 juni

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

Parklaankerk

10.15

Maria van Schaik-Laan

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Douwe Semmelink

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 6 juni 2021: Stichting Timon

Timon is in het bijzonder werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ze richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Van harte aanbevolen!

Zondag 13 juni 2021: Wycliffe bijbelvertalers

Onze missie is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die op dit moment geen toegang hebben tot Gods Woord in de taal die ze goed kennen. In 2025 willen we, samen met onze partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart.

Wij vragen uw bijdrage.

Zondag 20 juni 2021: Wereldvluchtelingendag - Vluchtelingenhulp Utrechtse Heuvelrug

Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel komt naar Nederland. Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen onze gemeente.

Wij vragen uw steun voor dit werk.

 Zondag 27 juni 2021: ZWO project Cuba (afsluiting)

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt.

Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft.

De crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Wij vragen uw bijdrage.

 

Wijkgemeente Catharijne

ONZE EIGEN KERKAPP

Zou het niet mooi zijn als er een app van je eigen kerk is voor op je mobiele telefoon? Om daarmee te communiceren met andere leden. Om groepen te vormen. Om makkelijkapp afspraken te maken. Om in de agenda te kunnen zien wat er te doen is? Om direct informatie te krijgen over activiteiten. Om te zien waar de kerkdienst over gaat. Om elkaar te inspireren. Om makkelijk digitaal aan een collecte te kunnen doneren. En dat allemaal in één app, die veilig is en privacy waarborgt.

Zo’n app is er nu: Donkey Mobile. Het team achter deze naam maakt speciaal voor kerken een eigen app, die je als lid van die kerk kunt neerladen uit de Apple of Google Play Store.

Binnenkort is onze eigen kerkapp beschikbaar voor iedereen. We beginnen met een aantal groepen die we gevraagd hebben om in de opstartfase mee te doen en ervaringen op te doen. Daarna nodigen we iedereen uit om de app op je telefoon te zetten en te gaan gebruiken.

In de komende weken zullen er meer berichten komen over wat je met deze app kan doen en hoe je die installeert en instelt met jouw persoonlijke gegevens.

We hopen dat iedereen net zo enthousiast wordt als de werkgroep die bezig is met de voorbereidingen en de app gaat gebruiken.

donkey

 

 

 

KINDEREN EN JONGEREN IN DE KERK

We hebben in de kerk van oud tot jong nu al heel lang te maken met beperkende maatregelen. Sinds Kerst waren er geen mensen meer in de kerk bij de diensten en was er ook geen kindernevendienst. Met enige regelmaat waren er online kindermomenten en zijn de gezinnen voorzien van materiaal om thuis met elkaar bezig te zijn met Bijbelverhalen. Met Palmpasen waren de kinderen weer even zichtbaar met hun palmpaasstokken. Maar dat waren nog steeds beelden van thuis. Catechese voor de tieners kon gelukkig in maart en april wel weer doorgaan. En op vrijdag 28 mei was de afsluiting met de landelijke Sirkelslag Young.

Nu zijn we weer begonnen met 30 mensen in de kerkdienst. De leiding van de kindernevendienst is bij elkaar gekomen om na te denken over de plek van de kinderen in de kerk. Tot aan de zomer gaan we een aantal keren kinderen uitnodigen om naar de kinderkerk te komen. Pinksteren was de eerste keer en er kwamen heel wat kinderen uit Catharijne en Immanuel. In een eigen ruimte ontmoeten ze elkaar en is er meer tijd voor het Bijbelverhaal en de verwerking. En de zegen van de dominee als afsluiting. De reacties na de eerste keer zijn heel positief.

Ondertussen denken we ook na over hoe we straks na de zomervakantie verder willen. Het is belangrijk dat de verschillende generaties een plek hebben in onze kerk en dat die elkaar ook ontmoeten. Het zoeken is naar vormen die daarbij voor ons passen. Dat was voor Corona al een zoektocht, maar het afgelopen jaar heeft nog scherper aangetoond dat samen een kerkgemeenschap zijn niet vanzelf gaat en vanzelfsprekend is. We moeten die zoektocht met elkaar aangaan, ook in gebed, in geloof dat Gods Geest ons wil inspireren.

Gerrit van Dijk

 

Zondag 6 juni

In deze dienst wordt Anna Ellen Sophie, dochter van Lotte van Reuler en Guiseppe Aprigliano gedoopt. Samuel Johannes Petrus, zoon van Mylène Molhuizen en Michel van den Berg wordt gezegend en Mylène ontvangt de doop. Een bijzondere combinatie en mooi om met elkaar thuis en online te vieren. Bijbellezing is uit Johannes hoofdstuk 4 over de ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw.

 

Zondag 13 juni

Deze zondag het vervolg van Johannes 4 waarin de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse zich verbreed tot het dorp waar ze woont. Ondertussen zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ‘de velden rijp zijn voor de oogst’. Het lijkt een verhaal dat ver van ons afstaat in onze geseculariseerde samenleving. Of valt dat mee?

 

Taizéviering 13 juni

Op 13 juni is er om 19.30 uur een Taizé-viering in de Grote Kerk. De dienst is online mee te maken, maar u bent ook weer van harte welkom in de kerk. De liederen zullen wordentaizee begeleid door Liesbeth van der Kwast en gezongen door leden van de cantorij samen met Lieke Geraats. Uit de Bijbel horen we een fragment uit het Marcusevangelie waar Jezus het koninkrijk van God vergelijkt met groeiend graan en een mosterdzaadje. We hopen op een mooie en inspirerende Taizé-viering.

Liesbeth, Lotte, Gerrit

Zondag 20 juni

Deze zondag gaat Aleida de Hoog voor en speelt Paul van Oosten op het orgel. Lector is Dixy Veenstra.

 

Zondag 27 juni

In deze dienst klinkt een fragment uit de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Thematiek in het 8e hoofdstuk is de vernieuwing door de Geest. Die geldt voor ons leven, maar Paulus trekt die ook door naar de hele schepping. Een prikkelende zin is daarbij: "De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister van God." De vraag is wat Paulus zich hierbij voorstelde. En de vraag is wat wij met zo'n gedachte aan moeten in onze tijd die bol staat van klimaatverandering en wat we daar aan wel of niet kunnen of moeten doen.

Uit de kerkenraad van Catharijne

De kerkenraad vergaderde op 18 mei jl. Gesproken is over het meer betrekken van jongeren bij de kerk en de zorgen die wij daarover hebben; eventuele zomerdiensten in de open lucht (nog niet zeker!); het weer toelaten van bezoekers bij de diensten en de vooruitzichten naar de zomer toe; de komende vacatures bij de kerkrentmeesters, het positieve resultaat van Actie Kerkbalans, de aanstaande invoering van Donkey Mobile, onze eigen kerk-app; de actie Vakantietas voor kinderen uit kwetsbare gezinnen: het nieuwe project Moldavië van de ZWO en we zijn vanuit de taakgroepen bijgepraat over allerlei regelzaken. Verslagen van de vergaderingen kunt u vinden in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Behoedzaam terug naar normaal

We gaan langzaam maar zeker de goede kant op, maar het is nog even volhouden. Steeds meer mensen hebben een eerste vaccinatie kunnen krijgen, een aantal al twee. Maar ondanks alle positieve berichten is het risiconiveau (bij het schrijven van dit artikel) nog altijd (zeer) ernstig. We gaan daarom ook in juni door met het op uitnodiging bezoekers toelaten in de kerkdiensten in de Grote Kerk. Met de volgende afspraken:

1. Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten symptomen van Covid-19 vertoont.

2. Er wordt één ingang gebruikt, aan de Traaij-zijde.

3. Bij binnenkomst wordt u als bezoeker geregistreerd en reinigt u de handen met het aanwezige ontsmettingsmiddel.

4. Houdt zowel binnen als ook buiten de kerk de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

5. Loop niet zelf naar een plaats om te zitten, maar wacht op de coronacoördinator die u zal wijzen waar u kunt gaan zitten en hoe ernaartoe te lopen.

6. 1,5 meter afstand komt overeen met twee stoelen vrij laten.

7. Draag bij betreden en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje en doe deze binnen alleen af als u op uw stoel zit.

8. Na afloop van de dienst blijft u zitten totdat de coronacoördinator aangeeft dat, en via welke route, u de kerk kunt verlaten.

Uiteraard zijn ook de hierna aangegeven gezondheidsvragen van toepassing.

 

We nodigen alfabetisch op achternaam uit. Waarbij rekening is gehouden met de wens om geregeld ook andere mensen tegen te komen zolang we niet allen weer naar de kerk kunnen. Voor juni is er daarom een andere verdeling over alfabet dan in mei!!!

Het schema van uitnodigen voor de maand juni is als volgt:

* 6 juni: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met A, C, D, E, F, H, O, R, W.

* 13 juni: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met B, G, I, K, M, N, U of V.

* 20 juni: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met J, L, P, S, T, Y en Z.

* 27 juni: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met A, C, D, E, F, H, O, R,W.

N.B. Bent u chauffeur voor iemand die niet zelf naar de kerk kan komen, dan bent u ook altijd welkom.

Tot slot: wij blijven de situatie voortdurend monitoren en zullen aanpassingen doorvoeren zodra dit nodig is of zodra dit kan. Dit communiceren we dan via de Nieuwsbrieven. Houdt nog even vol. Samen gaat het ons lukken!

 

Gezondheidsvragen

Deelname van gemeenteleden en gasten van gemeenteleden aan kerkelijke activiteiten is uitsluitend mogelijk als op de hierna genoemde gezondheidsvragen met een “NEEN” kan worden geantwoord.

1. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

4. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de Grote Kerk of Nieuw Salem helaas niet betreden.

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 6 juni hoopt ds. Cees de Jong uit Houten voor te gaan. Deze muzikale voorganger was al eerder bij ons te gast, vanuit Houten is hij voor een aantal dagen werkzaamimmanuel op Texel.

Op zondag 13 juni hoop ik voor te gaan. Welk thema of bijbelgedeelte centraal staat, leest u in de Nieuwsbrief.

Op zondag 20 juni vieren wij het Heilig Avondmaal, Christus versterkt ons met brood en wijn. Er is een morgendienst met Avondmaal die uitgezonden wordt en waarbij het ook mogelijk is thuis achter het scherm brood en wijn op hetzelfde moment te nemen. ’s Middags is er om 17.00 uur een kort middaggebed met eveneens Avondmaal. Deze viering wordt niet uitgezonden. Als kerkenraad hopen we zo zoveel mogelijk gemeenteleden te kunnen bereiken.

Op zondag 27 juni gaat voor ds. Aleida de Hoog, voor velen een goede bekende.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe, in de kerk, thuis of onderweg.

Aanmelden erediensten

Voor alle diensten geldt: Henk van Voornveld noteert graag uw/jouw aanmelding! Wilt u

die a.u.b. uiterlijk vrijdag 20.00 uur doorgeven. Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of telefonisch 06-52646116.

Hierbij merken we op dat u niet voor vier zondagen tegelijk kunt ‘boeken’, hoe graag we het ook zouden willen.

Kinderkerk samen met wijkgemeente Catharijne

Vanwege de beperking van dertig gemeenteleden per dienst en de inzetbaarheid van de leiding van de kindernevendienst, is er om de week een gezamenlijke kinderkerk in Nieuw-Salem. Houd de Nieuwsbrieven in de gaten.

 

Gemeenteavond(en) – om alvast te noteren

Op maandag 5 en/of dinsdag 6 juli nodigen wij als kerkenraad u, jou uit voor een ontmoeting over ons gemeente-zijn als wijkgemeente Immanuel. Wat is onze identiteit en waar willen we voor staan? Waar willen we naartoe werken in de nabije toekomst, ook in de relatie tot de beide andere wijkgemeenten? Wat vraagt gezien het verleden van scheuring om verzorging, herstel of verzoening? Maar ook hoe houden wij draagkracht voor het (ambts)werk en hoe is het met onze betrokkenheid gesteld? Genoeg zaken dus om constructief met elkaar over te spreken, in het vertrouwen dat onze toekomst van God is.

We gaan op dit moment uit van 2 gemeenteavonden met elk 30 personen, daarbij zoeken we voor één avond een zoom-mogelijkheid. In elk geval is het onze intentie zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. Voorafgaand aan de gemeenteavonden zult u middels drie nieuwsbrieven bijgepraat worden rond bovenstaande thema’s.

Gespreksbijeenkomst Intergenerationaliteit

Eigenlijk is de kerk in deze tijd best bijzonder. Het is een plek waar mensen van verschillende leeftijden en met verschillende uitdagingen samenkomen en het leven delen. In de gemeente staan generaties niet op zichzelf, maar is er aandacht en zorg tussen generaties. Dat klinkt misschien mooi, maar dat is nog niet zo makkelijk. Hoe gaan wij als verschillende generaties met elkaar om en welke normen en waarden geven daarbij houvast? Welke behoeften leven er bij ons en wat betekent het begrip wederkerigheid daarbij? Deze vragen stel ik niet zomaar, want het is de bedoeling dat wij binnenkort samen gaan nadenken over dit thema. Op dinsdagavond 8 juni organiseer ik (Walter Reitsma) in 't Hoge Licht een bijeenkomst voor 8-10 personen over dit thema. Na een korte inleiding zullen mensen vanuit verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan over het ethische thema 'intergenerationaliteit'. Het is daarbij wel zo leuk als er daadwerkelijk mensen van verschillende generaties aanwezig zijn en met elkaar in

gesprek gaan. Wilt u, wil jij hierover het gesprek voeren, dan hoor ik het graag. Dat kan per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 06-36585051. U/jij bent van harte welkom, voorlopig zijn er nog voldoende plekken! Kun je er dinsdagavond 8 juni niet bij zijn, maar heb je wel ideeën over dit onderwerp dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Met vriendelijke groet, Walter Reitsma

 

Ter Inspiratie ‘Laudato Si – Geprezen zijt Gij’

De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, betreft ook het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. Liefde voor de samenleving en inzet voor het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet alleen de relaties tussen individuen betreft maar ook macrorelaties, maatschappelijke, economische, politieke betrekkingen.

Daarom heeft de Kerk aan de wereld het ideaal van een beschaving van liefde voorgehouden. De sociale liefde is de sleutel tot een authentieke ontwikkeling.

Uit: Encycliek van Paus Franciscus

 

Tenslotte

Wat was het fijn om elkaar met Pinksteren weer te kunnen begroeten, live. Na een lockdown voor de kerken van een half jaar (!) – zag ik vele ontroerde en blijde gezichten zondagmorgen – en zondagmiddag! Pinksteren, de Geest die ons in beweging zet om boodschappers van hoop en liefde te zijn en niet zaaiers van bitterheid, verdeeldheid en wantrouwen. Terwijl ik deze woorden ‘tik’ schijnt buiten eindelijk de zon, wordt het warmer. Dat Gods Geest ons ook van binnen verwarmt en nieuwe krachten schenkt.zon

Met hartelijke groet, in Christus verbonden,

ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

Parklaankerk weer open

Op 23 mei zijn de vieringen in de Parklaankerk weer begonnen, maar ze zijn slechts toegankelijk voor een kleine groep mensen. Zij kunnen onder strikte voorwaarden de vieringen bijwonen. Zodra we ruimhartiger mensen kunnen toelaten - en dat willen we natuurlijk het liefst - zullen we u dat laten weten.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Vooraan in dit Kerknieuws in het kerkdienstenrooster staan de sprekers vermeld voor de komende zondagen.

De afgelopen tijd konden de bijeenkomsten alleen bezocht worden door mensen die een taak vervullen en werden steeds ook enkele anderen uitgenodigd. Er komt nu wat verruiming waardoor we met steeds wat meer mensen in ’t Hoge Licht aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk blijven we de corona-maatregelen in achtnemen: een mondkapje dragen als je rondloopt, je handen ontsmetten en 1,5 meter afstand houden. Maar de mogelijkheid blijft natuurlijk om zondags om 12.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl

mee te kijken/luisteren naar de bijeenkomsten.

Picknicken

picknikDe picknick met Pinksteren (zondag 23 mei) kon vanwege het slechte weer helaas niet doorgaan. We hopen natuurlijk dat we op zondag 20 juni aansluitend aan de kidszondag wel kunnen picknicken op het Seminarieterrein (bij het speeltoestel). Iedereen moet dan zelf een kleedje/stoel en eigen hapjes en drankjes meenemen. Er zal wat buitenspeelgoed worden meegenomen voor de kinderen, maar er zal geen programma zijn. Iedereen is van harte welkom (ook als je geen kinderen hebt) om elkaar even op een andere manier te ontmoeten. Nogmaals: alleen bij goed weer!

 

 

 

Lessen over Gods leiding

Op zondag 16 mei sprak Bart Visser in onze bijeenkomst over Handelingen 16:6-10. Hij vertelde hoe God Paulus en zijn team leidde. Die zendingsreis liep heel anders dan ze hadden verwacht. Bart somde een paar lessen op die we uit deze geschiedenis kunnen leren voor nu, voor onszelf.

1. Enerzijds blijven Paulus en zijn team strategisch nadenken over de richting van hun reis, maar tegelijkertijd blijven ze zoeken en luisteren naar God.

2. Ze blijven in beweging, voortdurend gespitst op hoe God hen gaandeweg leidt.

3. Ze blijven vooral ook samen aan het werk en met elkaar op weg.

Bart vond met zijn toespraak een fijne manier om ons als gemeenteleden mee te nemen in

dit bijbelgedeelte. Je kunt zijn toespraak nog naluisteren/bekijken op www.kerkdienstgemist.nl

Save the date – 14 juni: ’Luisteren naar God’

Vanuit het bestuur: Net als vorig jaar september willen we als gemeente weer een gezamenlijke moment hebben om te luisteren naar God om zijn leiding voor een thema voor het nieuwe seizoen. Noteer het vast in je agenda: 14 juni om 20.00 in ’t Hoge Licht. Meer informatie volgt op een later moment.

Roel Vermaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Rehoboth

In herinnering

Op zaterdag 8 mei is, in het bijzijn van haar familie, mevrouw Janna Boot–Bogman overleden in de leeftijd van 94 jaar. Zij was de weduwe van Piet Boot. Zondag 16 mei hebben we in de Grote Kerk een steentje gelegd tot haar gedachtenis.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek

 

Sparrenheide

Mevrouw H. van den Hoek-van Kouterik is van de aanleunwoning komen wonen op de Meerzorg K 117, Mevrouw Reitsma mocht na een ziekenhuisopname weer naar haar kamer terugkeren. De heer J. van Doorn is verhuisd naar K 104. De heer I. van Leerdam is verhuisd naar Amersfoort.

Wat betreft het Corona virus is de situatie in de tehuizen nu stabiel. Als volgende week door de regering versoepelende maatregelen worden aangekondigd dan zal er hopelijk weer meer mogelijk zijn. Ook dan moeten we ons nog steeds aan regels houden, dus mondkapje en afstand houden. Juni 2021 zal de boeken ingaan als maand waarin we ons leven een beetje terugkrijgen. Er zijn een hoop mensen inmiddels gevaccineerd. Als ik terug denk aan mijn kindertijd, dan stierven er nog een aantal aan de mazelen en polio of hebben hun hele leven met de naweeën te maken gehad. Allemaal leed dat jaren later niet meer geleden hoefde te worden dankzij de wetenschap.

Pinksteren ligt al weer even achter ons en misschien heeft u het ook op de tv gezien. Er was een nieuw lied verschenen met een prachtige hedendaagse tekst. Zo zingt mijn ziel. Heer ik ben zo moe – De wereld draait maar door – Kom toch naar mij toe – Geef mij nieuwe hoop. Voor wie internet heeft moet het lied maar eens beluisteren. Ook werd ik geraakt toen ik het al oude lied, Roept uit aan alle stranden hoorde. U kent waarschijnlijk de tekst wel, waarin de oproep wordt gedaan om het evangelie uit te dragen tot aan de einden van de aarde. De volken moeten horen wat tot hun vrede dient.

Vorige week ontmoette ik iemand die in de buitengebieden woont en zei mij dat de zwaluwen er weer waren. U kent ook het gezegde één zwaluw etc. Nu laat die zomer maar komen na al die kou en regen. Het mooie was echter dat hij zei dat het zolderraam van zijn schuur altijd open staat zodat de zwaluwen er een nestje kunnen bouwen. Nooit geweten dat er ook nog diverse soorten zwaluwen zijn. Enfin dit vond ik zo mooi en zei dat dit mij dit deed denken aan Psalm 84. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. De mus vertegenwoordigt degene die zich niets waard voelt en de zwaluw is het beeld van rusteloosheid want hij is altijd in de weer. Ook voor degene die zich niets waard voelt en zich nutteloos voelt en voor rusteloze mensen is er plaats bij God. Iedereen is welkom.

Vorige keer was de kopij al weg en ondanks dat we het al mondeling gedaan hebben willen we vanuit Sparrenheide onze zuster Tiny Liebeek nog van harte feliciteren met haar Koninklijke onderscheiding! Wie ook wel een complimentje verdienen zijn de stille figuren achter in de kerk. De mensen die elke zondag (ook vóór de coronacrisis) weer zorgen dat de viering op afstand gevolgd kan worden. Zonder hen géén livestream.

Met een hartelijke warme groet wens ik u allen een goede tijd toe. Houdt vol.

Elly Heek – van Doorn

 

Deadline KerkNieuws 7 >  25 juni 2021

Adressen

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pim Vrijmoeth Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (06-17475319)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter a.i.: R. van den Hoek

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Clara Hagen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: vacant

Benader voor vragen de secretaris of het bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.