kerknieuws

 

Jaargang 11, nummer 7, 29-06-2021, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 4 juli

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk 

10.00

Ds. Willem Timmerman

  

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. A.F.R. van der Meiden

 

Sparrenheide

10.30

Ds. Sam Janse

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Jonathan Westerkamp

 

ZONDAG 11 juli

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

m.m.v. combo

Parklaankerk

10.15

Ds. B. Cozijnsen

 

Sparrenheide

10.30

Mevrouw Coby v.d. Boogaard

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Bart Visser

 

ZONDAG 18 juli

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

RCN - Het Grote Bos

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

Gezamenlijke Openluchtdienst

Parklaankerk

10.15

Dr. Willem van der Meiden

Zomerprojectviering

Sparrenheide

10.30

Ds. Henk Reinders

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Rein Zoethout

Zomerontmoeting

ZONDAG 25 juli

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

RCN - Het Grote Bos

10.00

Ds. Henk Reinders

Gezamenlijke Openluchtdienst

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Kubacki

 

Sparrenheide

10.30

Mevrouw Cathrien Roolvink

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Joost Marchal

Zomerontmoeting

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 4 juli 2021: GZB/IZB – Binnenland ‘Met open armen’, Nieuwegein

Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Kenmerkend voor deze jonge kerk: ontmoeting en gastvrijheid, een plek waar iedereen zich thuis voelt. Belangrijk voor CCN is hulpverlening. Er komen veel vluchtelingen op hun pad. Kwetsbare mensen met allerlei problemen als gevolg van migratie. Mensen aan de rand van de maatschappij. Van harte aanbevolen!

Zondag 11 juli 2021: Plaatselijke Schuldhulpverlening

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek zeker in deze coronatijd. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. SchuldHulpMaatje geeft géén geld. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen De diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen is zeer actief betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. Uw steun is onmisbaar.

Zondag 18 juli 2021: GZB: St. Gave: Jongerenkampen

Stichting Gave streeft ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie. In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen we kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Wij vragen uw hulp bij dit werk.

Zondag 25 juli 2021: Tear Fund: Haiti

Voor mensen die in armoede leven is onderwijs de (enige) uitweg. Kinderen die onderwijs genieten hebben betere kansen. Omdat de kinderen een bredere kennis bezitten zullen ze problemen anders oplossen dan hun ouders. Waar de wereld van profiteert en (hopelijk) weer een stukje beter van wordt. Daarom is het essentieel dat kinderen goed onderwijs krijgen. De Adventscholen, waar onze kinderen naar school gaan, hebben een uitstekende reputatie. De scholen hebben professionele leraren en een lesprogramma dat goed aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Uw steun is essentieel.

 

Wijkgemeente Catharijne

 

p1DE KERK-APP IS LIVE!
Onze eigen kerk-app is een feit! U kunt deze app vinden in de Apple Store en Google Playstore onder de naam PGDriebergen. Hoe meer gemeenteleden deze app op hun mobiele telefoon zetten, des te makkelijker kunnen we met elkaar communiceren en dingen delen. Voor de  gebruiksaanwijzing verwijzen wij u naar de website: 

https://wgcatharijne.nl/index.php/pgd-driebergen-app

Door op ‘gebruiksaanwijzing’ te klikken kunt u deze ook downloaden.

 

 

 

 

Zondag 4 juli

Op deze zondag is er een bekende, lokale gastvoorganger: Willem Timmerman. Op de rol staan de lezingen uit het oecumenisch leesrooster: Marcus 6: 1-6 en Ezechiël 2. In de eerste 8 hoofdstukken van Markus zijn drie 'cycli' te onderscheiden, die alle drie beginnen met een korte samenvatting van het werk van Jezus en de roeping of uitzending van de discipelen. Alle drie verhaalcycli lopen uit op het ongeloof van respectievelijk de farizeeërs (3:6), de mensen uit Nazareth (6: 3-6) en de discipelen (8: 14-21). En dat wordt toch doorbroken.

Maarten van Kapel speelt op het orgel en iedereen mag de liederen meezingen. Mede met het oog op de mensen die thuis meekijken blijft er in elk geval tot aan de zomer een zanggroep op het podium aanwezig.

Zondag 11 juli

Dit is de laatste zondag voordat de schoolvakantie begint. Over de gezamenlijke kerkdiensten in de periode vanaf 18 juli leest u hieronder meer. Deze zondag is er ook weer kinderkerk. Er wordt gewerkt aan een ontspannen activiteit voor de gezinnen voor na de kerkdienst. Meer informatie daarover volgt in de Nieuwsbrieven en per mail en vast ook in de nieuwe kerkapp.

In het Marcus-evangelie lezen we verder in hoofdstuk 6 (6-13). Hier lezen we hoe Jezus zijn leerlingen er twee aan twee op uit stuurt om het goede nieuws bekend te gaan maken. Ze mogen daarbij niets mee nemen. Geen proviand en geen geld. Zonder allerlei ballast loopt lekker licht, maar een lege maag gaat je vroeg of laat opbreken. Als wij vanuit onze kerk naar buiten willen naar mensen om ons heen – en dat willen we – hebben we dan wat aan zo’n verhaal? Of vraagt een nieuwe tijd en plaats om nieuwe manieren?

Openluchtdiensten in het Grote Bos!

De twee laatste zondagen van juli (18 en 25) en op 1 augustus zijn de eerste drie gezamenlijke diensten van deze zomer. Die worden gehouden in de open lucht en bij minder weer in de behuizing van het Grote Bos.

We zijn als predikanten bezig met de voorbereiding. Inhoudelijk sluiten we aan bij het landelijke RCN-thema ‘Durf te geloven’. Voor elke zondag waaiert dat uiteen in een aantal afzonderlijke thema’s. Die thema’s en ook allerlei andere praktische aspecten aan deze diensten zullen de komende tijd op de zondagsbrieven worden vermeld.

Wij verheugen ons op de samenwerking met het RCN en ook op het samenzijn deze zondagen. De gemeente is dan een mix van onze eigen PGD (Protestantse Gemeente te Driebergen) en de vakantiegangers op deze locatie. Hopelijk komt het tot mooie ontmoetingen!

Vogels in de kerk

p2De afgelopen tijd hebben we gemerkt hoe wezenlijk de zang is voor de gemeente. Vóór Corona merkten we dat niet, was het vanzelfsprekend dat we zongen, dat we de dienst ermee begonnen. De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat we het niet konden missen.  Neuriën, dat is iets, dan kun je nog een beetje meedoen, meespreken, het is een verlegenheidsoplossing. In de berijmde versie van Psalm 146 wordt het zo verwoord:

Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God.

Zingen hoort bij het leven, we zijn gebóren tot het zingen. Het hoort bij ons zoals het fluiten en tjilpen van de vogels. Ze kunnen het, vooral ’s morgens vroeg, niet laten. Het is een wezenstrek, zo horen we de vogels in al hun verscheidenheid. Niet al hun gezang vinden we even mooi. Niet elke vogel is een merel of een nachtegaal. Er is ook het krassen van de kraai, het tikken van de specht, het drukke gedoe van de mussen. Maar samen is het menige morgen een heel orkest. Zo mag ieder de komende tijd weer meedoen, enkel- of meerstemmig. En zal ons gezamenlijk zingen steeds weer klinken. We komen op die manier weer tot leven, zo is de Grote Kerk niet een holle, kale ruimte, maar is er gevuldheid. Zo gaan we hopelijk een mooie zomertijd tegemoet waarin we van van alles genieten, maar ook van elkaars gekwinkeleer.

Ik heb verder geen specifieke berichten, maar wens u en jullie een prachtige zomer toe.

Met hartelijke groet, ds. Aleida de Hoog

 

Uit de kerkenraad van Catharijne

De kerkenraad vergaderde op 8 juni jl. Gesproken is over de kerkdiensten in de komende periode en wat eventueel mogelijk gaat worden. Gaan we naar meer bezoekers? Mogen we (weer/meer) gaan zingen? Zie daarvoor hieronder. In juli en augustus hebben we als wijkgemeente Catharijne weer gezamenlijke diensten met wijkgemeente Immanuël. Drie daarvan, op 18 en 25 juli en 1 augustus, in de open lucht op RCN Vakantiepark Het Grote Bos, op 8 augustus in ‘t Hoge Licht en op 15 en 22 augustus in de Grote Kerk. Hoe het precies zal gaan met aanmelden enzovoorts zal nog worden gecommuniceerd via Nieuwsbrieven en websites. Voorafgaand aan de kerkdienst wordt gewoonlijk in de consistoriekamer het consistoriegebed uitgesproken met aanwezigheid van predikant, dienstdoende ouderling en diaken. Tijdens de online diensten hebben we dit consistoriegebed verplaatst naar de kerkzaal en is het uitgesproken in aanwezigheid van alle aan de dienst medewerkenden. Nu er (gelukkig) weer sprake is van kerkgangers, spreken we af het consistoriegebed te verplaatsen naar een van de zalen in Nieuw Salem, om 09.45 uur, waarbij zoveel mogelijk allen die aan de dienst meewerken (ambtsdragers, voorzangers, leiding kinderkerk, organist, lector, beamteam en eventuele andere medewerkers) worden uitgenodigd erbij aanwezig te zijn.

Hester van Gurp heeft uitgebreid verslag gedaan van haar eerste periode van werken t.b.v. de mensen met een beperking. Daarbij veel kennismaken en mogelijkheden onderzoeken om in de komende periode weer bijbelgesprekskringen te kunnen houden en het GoedenAvond Café weer op te starten.

Als kerkenraad zijn wij verder druk met het vorm geven van de kerkelijke communicatie. Welke kant gaan we op met de website en met de ander communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven en onze nieuwe kerk-app. Verslagen van de vergaderingen kunt u vinden in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Behoedzaam terug naar normaal (5)

Blij zijn we dat met ingang van 26 juni in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen wordt gezet. Vanaf zondag 27 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Ook mag er weer worden gezongen.

Met de afspraken die inmiddels wel bekend zijn. Zie hiervoor eerdere KerkNieuws uitgaven en de zondagse Nieuwsbrief.

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overlijden Arie Stans

We leven mee met de wijkgemeente Immanuël in het verlies van Arie Stans. Een man die node gemist zal worden, allereerst door zijn vrouw Rineke en andere familieleden, maar ook in zijn bijdragen aan de kerk, als trouwe en betrouwbare scriba, als gemeentelid en in zoveel andere taken die hij vervulde. Te denken valt ook aan zijn activiteiten in het kerkkoor. Op de kaart staat deze typering: een gezegend mens die anderen tot zegen was. Zo zullen wij hem ons blijvend herinneren. De wijkgemeente Immanuël wensen wij de komende tijd kracht en inzicht toe!

 

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 4 juli hoop ik in ’t Hoge Licht voor te gaan. Het is mijn bedoeling om verder te gaan met de profeet Jeremia en wel hoofdstuk 29: 1-14, waarin God zegt: “Ik heb jullie geluk voor ogen, een hoopvolle toekomst”.

Op zondag 11 juli is het voorlopig de laatste gewone dienst voor de zomervakantie. Fijn is dat in deze dienst het combo weer meewerkt. We lezen uit Jeremia 38: 1-13, een profeet in de put. Gelukkig dat er dan handen zijn die vasthouden. Normaal gesproken zou deze zondag ook aandacht zijn voor kinderen die de overstap van groep 8 naar de middelbare school maken. Ik hoop van harte dat we dat overstapmoment met zegening kunnen doen op zondag 29 augustus, vlak voordat al het schoolwerk weer begint. Fijn als dan ook de kindernevendienst weer kan starten. Nu zijn de kinderen welkom in de gezamenlijke kinderkerk met wijkgemeente Catharijne.

Op zondag 18 juli is de eerste zondag in de reeks van zes gezamenlijke diensten met wijkgemeente Catharijne. We hebben met elkaar gezocht naar een mogelijkheid om opnieuw openluchtdiensten te organiseren, want de dienst vorig jaar zomer op Hydepark werd door velen als een prachtige dienst beleefd. Helaas voor ons - maar gelukkig voor Hydepark is er weer bezetting met groepen ouderen en mensen met beperkingen deze zomer. We hebben echter een alternatief gevonden, misschien zelfs wel aangereikt gekregen. Want op de zondagen 18 juli en 25 juli en 1 augustus vieren wij met de campinggasten op RCN-vakantiepark het Grote Bos een gezamenlijke openluchtdienst.

De betrokken parkmanager Eelco Stienstra, reageerde enthousiast op een verzoek tot ontmoeting met ons en ziet voor de toekomst graag verdere samenwerking met de plaatselijke kerken. Overigens staan de kerkdiensten op alle RCN-parken onder supervisie van twee bekende namen: Bram Rebergen en ds. Piet van Midden.

Dit alles gezegd hebbend: op zondag 18 juli gaat ds. Gerrit van Dijk met ds. Jan Woltinge voor in de gezamenlijke openluchtdienst op het terrein van RCN. Ook bij slecht weer biedt RCN voldoende onderdak. Beperkingen qua aantallen zijn er niet!

Op zondag 25 juli is het dan mijn beurt om voor te gaan, dit samen met Marion van Dam.

De diensten op RCN beginnen ook om 10.00 uur. Er is een programma voor de kinderen tijdens de diensten. En na afloop is er koffie/thee/limonade en ruimte voor ontmoeting. 

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! Hier, op het vakantieadres of achter het scherm waar dan ook.

Kerkdiensten, uitvaarten en huwelijksdiensten    

In lijn met de versoepelingen door PKN en CIO, geldt vanaf zaterdag 26 juni het volgende voor onze wijkgemeente.

I.v.m. het nog blijven bestaan van de regel om anderhalve meter afstand te houden, blijft opgave voor de kerkdiensten noodzakelijk. We kunnen maximaal 60 gemeenteleden per dienst ontvangen. U, jij kunt zich hiervoor opgeven bij Henk van Voornveld.

Opgave is tot vrijdag 20.00 uur mogelijk via telefoon of app 06 52646116 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We mogen weer sámen zingen en zo met elkaar de lofzang op God gaande houden. Een groot woord van dank aan al die gemeenteleden die zondag in, zondag uit met 4 of 5 man/vrouw de zang gaande hielden. Dank aan de zangcoördinatoren Henk en Els den Boon-Kruidenier die bijna anderhalf jaar deze taak op hun schouders hadden.

De mondkapjesplicht vervalt uiteraard ook voor onze wijkgemeente. Echter, als mensen zich er prettig bij voelen die wél te dragen dan is dat uiteraard oké. Daarnaast adviseren we wel een mondkapje te dragen als de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden.

Wat blijft voor het bijwonen van de kerkdienst zijn de coronabasisregels.

Bevestiging in het ambt van predikant en intrede

In de afgelopen jaren ging met enige regelmaat in onze diensten proponent mevrouw  Elizabeth van Deventer uit Woudenberg voor. Naast haar studie was ze werkzaam als fysiotherapeut in de huizen van De Brug hier in het dorp en de laatste paar jaar ook als geestelijk verzorger.

Op zondag 11 juli zal zij in het ambt van predikant worden bevestigd en worden verbonden aan de Protestantse Gemeente van Aalten. De feestelijke dienst vindt plaats om 15.00 uur in de Oude Helenakerk te Aalten.

Ik mag haar bevestigen in het ambt van predikant en ga dat met grote vreugde doen. En het is ook met diep respect voor de weg die zij gegaan is.

We bidden Elizabeth een goede en gezegende tijd toe in Aalten en hopen haar als predikant nog eens te begroeten voor een preekbeurt in onze gemeente.

Gemeenteavond(en)

Als het goed is hebben álle gemeenteleden via mail en post (dank aan de bezorgers!) een uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavonden op 5 en 6 juli.

Als wijkkerkenraad willen we graag met u, met jou nadenken over de toekomst van onze wijkgemeente. Deze bezinning wordt door de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Driebergen van harte aanbevolen, ook met het oog op beleidskeuzes voor de nabije toekomst.

Wat is onze identiteit en waar willen we voor staan? Waar willen we naartoe in de nabije toekomst, ook met betrekking tot de relatie tot de beide andere wijkgemeenten? Wat vraagt, gezien het verleden van scheuring, om verzorging, herstel of verzoening? En, niet onbelangrijk, kunnen en willen wij de noodzakelijke ambten en andere taken vervullen die voluit gemeentewerk mogelijk maken? Hoe is het met onze eigen betrokkenheid en inzet gesteld?

Hebt u, heb jij helemaal niets ontvangen? Dan naar de website waarop alle informatie is terug te vinden.

U komt tot mij!  Uit: Wandelen in het Licht – Thomas á Kempis

Vol vertrouwen op uw goedheid, Heer, en uw grote barmhartigheid kom ik tot U, een zieke bij zijn arts, een hongerige en dorstige bij de bronnen van het leven, een bezitloze bij de koning van de hemel,p3a een dienaar bij zijn Heer, een schepsel bij zijn schepper, een ontredderd mens bij zijn milde trooster. Maar hoe bestaat het dat U tot mij komt? Wie ben ik, dat U uzelf aan mij geeft? Hoe waagt een zondaar het voor U te verschijnen? En U, hoe verwaardigt U zich tot een zondaar te komen? U kent uw dienaar en weet dat er niets goeds in hem steekt en dat er geen enkele reden is om hem dit te geven.
Ik belijd dus mijn nietswaardigheid, ik erken uw goedheid, ik prijs uw mildheid en breng U dank om uw grote liefde.

Tenslotte

Wat een ingrijpende gebeurtenissen in onze wijkgemeente: eerst het pijnlijke overlijden van Bauke Kingma door een ongeval en nog geen twee weken later het zo plotselinge overlijden van onze scriba Arie Stans. Twee betrokken en geliefde gemeenteleden. Ze gaan gemist worden in hun familie, in onze kring en daarbuiten.

Mogen de woorden van Arie die hij schreef bij de prachtige quilt van Rineke ons tot troost en leidraad zijn: “De Geest van God is nadrukkelijk aanwezig als de levenbrengende, bezielende Geest. Alles wat door de duisternis is gehavend en gewond wíl de levenwekkende Geest helpen. De Geest denkt en spreekt onuitsprekelijke woorden. Maar het zijn (her)scheppende woorden, die als vlinders wieken rondom het kruis. Steeds weer gaan ze over licht, donker, leven, opstaan, waarheid en liefde, kortom: herschepping!”

In Christus verbonden,  ds. Henk Reinders    

                  

Parklaankerk

 Parklaankerk weer open

Zoals het er nu uitziet blijven wij voorlopig en hopelijk blijvend open voor onze zondagse vieringen. Wel geldt helaas nog steeds de anderhalve meter beperking, waarmee wij het bezoekersaantal moeten limiteren. Dus tot die tijd alleen bezoekers die zich tevoren hebben aangemeld en bevestigd kregen dat er ruimte is. Mail daartoe Jetty op mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

02-07 (vr):    Chez Baas ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur

06-07 (di):    Filmhuis ‘L’amant double’, 20.00 uur

16-07 (vr):    Filmhuis ‘Leisure Seekers’, 20.00 uur

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24 

Bij de zondagse bijeenkomsten

Vooraan in dit Kerknieuws in het kerkdienstenrooster staan de sprekers vermeld voor de komende zondagen.

Corona-versoepelingen

Het gaat de goede kant op en we mogen steeds meer als het op 1,5 meter is. Dat geldt gelukkig ook voor Traject24. Er kan dus weer meer en er kunnen weer meer mensen komen in de bijeenkomsten. Omdat de plaatsen in de zaal nog gelimiteerd zijn, werken we voorlopig nog met uitnodigingen voor onze gemeenteleden. Daarmee blijft er voor onverwachte gasten ook een plekje. Sinds kort zingen we het laatste lied weer gezamenlijk en zodra er meer mag, zien we ernaar uit dat ook te gaan doen. Blijf op elkaar letten en kom alleen als je gezond bent. Geniet dan met elkaar van het samenzijn.

Wil je je opgeven om vaker uitnodigingen te ontvangen voor de bijeenkomst, stuur dan een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bijeenkomsten op zondag zijn uiteraard steeds te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Zomerontmoetingen

Net als andere jaren zijn er tijdens de zomervakantie geen ‘gewone’ bijeenkomsten van

Traject24. Dit omdat er minder mensen dan gewoonlijk aanwezig zijn en het toch altijd een hele klus is om een ‘gewone’ bijeenkomst te organiseren. We weten uit ervaring dat veel mensen deze ontmoetingen erg op prijs stellen; het bezoekersaantal varieert van 35 tot 50. Deze 6 zondagen hebben een afwijkende opzet, met een groot accent voor een ontspannen en inhoudsvolle tijd van ontmoeting. Iemand uit onze gemeente heeft de gelegenheid om een bijdrage te leveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit een Bijbelgedeelte, een boek, een film, een ervaring. Het gaat erom dat we iets horen over iemands leven met God. Details over deze zomerontmoetingen, bijvoorbeeld of we wellicht koffie kunnen drinken met elkaar, zijn nu nog niet bekend, maar worden zeker vermeld in onze wekelijkse digitale nieuwsbrieven. Deze zijn ook steeds op de welkompagina van de website te vinden: www.traject.nl

Picknick

Het was even spannend of de picknick op 20 juni door zou gaan, met die buien de avond ervoor. Maar gelukkig hebben we met een aantal volwassenen en kinderen een fijne tijd gehad op het Seminarieterrein. Het was ook Vaderdag waardoor er minder mensen aanwezig waren. Het was goed om elkaar op een andere manier weer langer te spreken.

Kidszondag en extra handjes gevraagd

Op zondag 20 juni hadden we een record aantal kinderen tijdens de kidszondag. We waren met 27 kinderen en 3 baby’s; echt geweldig om te zien hoeveel plezier ze met elkaar beleefden. Alle ouders van Traject24 doen mee in het kinderwerk. Maar we hebben nog wel wat extra handjes nodig bij de verschillende groepen. Wil je meehelpen (1x in de 6 weken) laat dat weten aan Rozemarijn Vrijland (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.); zij zal het rooster maken voor na de zomervakantie. We kunnen alle hulp heel goed gebruiken!

Roel Vermaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

 

“De Brug” heet vanwege een fusie voortaan “Silverein”

 

Rehoboth

Pastorale commissie

Voor het eerst sinds maanden is er weer een vergadering van de pastorale commissie, en wel op dinsdag 29 juni 13.30 uur. We zijn blij dat het weer mogelijk is elkaar te ontmoeten. Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek

 

Sparrenheide

 Allereerst wil ik beginnen met het goede nieuws. Vanaf zondag 4 juli a.s. gaan we weer voorzichtig beginnen met de kerkdiensten in de Vierhoutzaal. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is Ds. Sam Janse. In het najaar gaan de wijkpredikanten Aleida de Hoog en Gerrit van Dijk ook voor en we hopen dan weer gezamenlijk na de dienst koffie te kunnen drinken zodat u ook eens nader kennis kunt maken met deze predikanten. Door de coronatijd is dit er echter niet van gekomen. Door het aantal sterfgevallen en verhuizingen van bewoners is de toch al kleine Sparrenheide gemeenschap behoorlijk uitgedund dus we hopen dat u allen weer naar de diensten wilt komen. Iedereen is trouwens van harte welkom. Ook in de Vierhoutzaal wordt een huis van God gebouwd waar mensen samen komen – en waar Hij zelf aanwezig is – om onder ons te wonen.

Op 1 juni overleed mevrouw J.E. Erkelens en op 11 juni mevrouw M. Thielen. Beide dames waren soms ook aanwezig in onze kerkdiensten.

Mevrouw W. Diepeveen is na een ziekenhuisopname voor revalidatie opgenomen in de Warande (Diak) in Zeist en mevrouw R. Smit is in Meander te Baarn. Een kaartje naar het huisadres als groet zal zeer welkom zijn.

Afgelopen dinsdag werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van de scriba van de Immanuelwijkgemeente, de heer Arie Stans. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe in dit grote gemis. Dat ze steun mogen vinden bij elkaar en in woorden van Gods trouw.

Op donderdag 24 juni hebben we afscheid genomen van Elisabeth van Deventer. Naast haar drukke baan als fysiotherapeute nam zij de studie theologie op. Ze ging regelmatig in Sparrenheide voor en we konden altijd een beroep op haar doen. Op 11 juli a.s. gaat zij aan de slag in Aalten en zij zal bevestigd worden door ds. Henk Reinders.

Onlangs was ik bij iemand en het kwam op Psalm 23. Samen gelezen en ‘De Heer is mijn herder’ gezongen. Daar hadden we geen liedboek voor nodig. In het nieuwe liedboek staan trouwens prachtige liederen over psalm 23. Psalm 23 is misschien wel de bekendste en geliefdste psalm uit de bijbel. Vooral in moeilijke tijden hebben veel mensen er troost en kracht van ervaren, maar ook als het leven niet zwaar is geeft deze psalm houvast. We leren God kennen als herder, hij leidt ons, is als een gids en hij nodigt ons uit aan zijn tafel. Aan het eind mogen we zingen van Gods huis waar we voor altijd in zijn aanwezigheid mogen zijn. Tot slot, ik denk dat we vorig jaar wat meer onbezorgder de zomer ingingen dan nu. Er was nog geen vaccin maar corona was op retour. Wisten wij veel wat er nog ging komen. Hopelijk zijn we nu aan de eindsprint bezig. Toch is corona nog lang geen verleden tijd. We moeten nog steeds alert zijn. Ook zijn er nog velen die kampen met klachten of in het ziekenhuis liggen. We denken ook aan de nabestaanden van hen die aan de ziekte overleden zijn.

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen uw pad niet zoals gij het wilt – de Heer beschut wie bij Hem schuilen – Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

Met een hartelijke groet. Elly Heek- van Doorn

!! Dringende oproep vrijwilligers Beukenstein!!

De kerkdiensten in Sparrenheide (max 30) en Beukenstein (max 20) mogen vanaf 1 juli 2021 weer worden opgestart. In Sparrenheide beginnen de diensten weer op 4 juli.

In Beukenstein kunnen we nog niet beginnen, omdat we nog zoeken naar vrijwilligers, die op zondagmorgen voor aanvang van de dienst (10.30 uur) de bewoners vanuit hun eigen kamer op kunnen halen, en na afloop van de dienst (11.30 uur) weer terug kunnen brengen.

In contact met de bewoners hebben meerdere van hen aangegeven, dat ook zij een grote behoefte hebben aan samenkomsten in de Orangerie om daar hun geloof te mogen beleven door het luisteren naar de voorganger en de pianist.

De diensten in Beukenstein zijn om de 14 dagen. Als u/jij 1 x per maand kunt komen helpen, zijn we daar heel blij mee.

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Mieke Nijenmanting, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

want de voorgangers, pianisten en ambtsdragers staan al klaar.

Ook voor de diensten in Sparrenheide hebben we nog vrijwilligers nodig.

 

Algemene informatie

 Van de Algemene Kerkenraad

De Jaarrekening 2020 Kerk is onlangs vastgesteld. De stukken liggen nu ter inzage bij het kerkelijk bureau. Voor  eventuele vragen kunt u zich wenden tot Frits Reimers,  telefoon 0343-520022.

De jaarrekening van de diaconie komt in de septembervergadering aan de orde.

Op de website van de kerk zijn onder Anbi de bijgewerkte cijferoverzichten te vinden.

Er is een begin gemaakt met de start van de computerapplicatie Donkey Mobile.

Voor Traject24 is een beroepingscommissie ingesteld vanwege het vervullen van de predikantsvacature (voor 4 jaar, 0.3fte). Voor het beroepen is toestemming ontvangen van het college voor beheerszaken en van de classis.

Per 1 mei is mevrouw Hester van Gurp in de wijkgemeente Catharijne werkzaam vanwege het pastoraat voor mensen met een beperking.

Er zijn goede contacten met het college van kerkrentmeesters. Gelukkig hoeft er geen stagnatie te ontstaan in de bemensing van de portefeuillezaken wegens te verwachten vacatures.

Formeel moet er voor de komende vier jaren weer een herziene versie van het beleidsplan worden vastgesteld. De eerste serie brainstormsessies is daarvoor afgerond.

Het zal duidelijk zijn dat het onderwerp corona-zaken veelvuldig deel uitmaakte van de vergaderagenda’s. De gemeenten moesten vooral bij de kerkdiensten rekening houden met landelijke maatregelen en nodige aanpassingen.

Samen Leven, Gewoon Doen!
Samen Leven, Gewoon Doen! Zo’n 2 maanden nu fiets ik als ‘Samen Leven Gewoon Doen-pastor’ door Driebergen. Op deze plek in het KerkNieuws houd ik u graag op de hoogte over dit Samen Leven en Geloven. In de dienst van 2 mei, de eerste weer ‘levende’ dienst in wijkgemeente Catharijne dit jaar, moest afscheid genomen worden van Pim Vrijmoeth, die ander werk gevonden had. Pim werd met dank uitgezegend, ik ingezegend met verwachting. Hij had het stokje tijdelijk overgenomen van ds. Elisabeth, ik kreeg het stokje van Pim voor ook een tijdje, als bij een estafette. Het is verdrietig dat Elisabeth om gezondheidsredenen moest uitstappen uit de loop en ik merk op de groepen en in de kerk hoezeer er met haar wordt meegeleefd. Haar woordeloze gebeden in de vorm van een gevouwen kraanvogel hebben hun weg gevonden in Driebergen. Niet alleen hangen ze in de Grote Kerk, een groepsleider vertelde dat hij een kraanvogel in zijn auto had hangen. Hij had niets met bidden, maar dit symbool vond hij zo bemoedigend, de kraanvogel als teken van geluk en gezondheid. Dus dank Elisabeth! Ook ik heb er één, geleend uit de consistorie en thuis opgehangen, als gebed. In de afgelopen 2 maanden heb ik al zoveel ontvangen! De L van Samen Leven, Gewoon Doen staat ook voor Lachen, Liefde ontvangen en geven, Lef hebben en misschien nog wel meer. Ook enthousiast over Samen Leven, Gewoon Doen?

Gevraagd: Een beetje van je tijd en van je hart en bereidheid te ontvangen! Voor de woongroepen van Philadelphia ben ik op zoek naar mensen die bewoners daar willen bezoeken. Maar ook de vrijwilligers die binnen of namens de Protestantse Gemeente Driebergen actief zijn in de Catechesegroepen en Café Goedenavond zouden ondersteuning kunnen gebruiken. Iets voor jou? Laat het me weten, ook als je eerst informatie wilt. Veel dank alvast! Hester van Gurp 06-44267373 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overzicht van de collecte-opbrengsten (afgerond):

 

maart

 

april

 

mei

 

kerk

830

kerk

758

kerk

792

St. Sofak

616

Cuba

1023

Pr.Heerlijk

646

pl. Diaconie

626

St. Exodus

546

Libanon/Jord

666

St. Voorkom

531

YfC Jordanië

888

Ikon

100

Cuba

672

Vak. Bureau

536

India KMM

394

 

 

 

 

Egypte Bijbels

582

       

St. De Hoop

389

De extra collecte van Samen in actie tegen Corona (Giro 555) zal, na verdubbeling, iets

meer dan € 10.000 op gaan leveren. Allen hartelijk dank!

 

Deadline KerkNieuws 8 >  23 juli 2021

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: donderdag van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hester van Gurp (06-44267373)  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

vaste werkdag: woensdag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (06-17475319)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter a.i.: R. van den Hoek

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: vacant

mail: ……

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Clara Hagen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: vacant

Benader voor vragen de secretaris of het bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.