kerknieuws

 

Jaargang 11, nummer 8, 26-07-2021, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Druk voor een PDF met de bijbehorende afbeeldingen op: Kerknieuws nr.8 2021

 

Jaargang 11, nummer 8, 27-07-2021, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

Kerkdiensten

ZONDAG 1 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

RCN - Het Grote Bos

10.00

Ds. Aleida de Hoog

Gezamenlijke Openluchtdienst met wijkgemeente Immanuel

Parklaankerk

10.15

Dr. Willem van der Meiden

Zomerprojectviering

Sparrenheide

10.30

Ds. John Karsten

 

t Hoge Licht, Traject24

12.00

Johan de Groot

Zomerontmoeting

ZONDAG 8 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

t Hoge Licht

10.00

Ds. J. Wolswinkel, Amersfoort

Gezamenlijke dienst met wijkgemeente Catharijne

Parklaankerk

10.15

Ds. E. Swenkels

 

Sparrenheide

10.30

Mevrouw Joke de Zwaan

 

t Hoge Licht, Traject24

12.00

Wil Doornenbal

Zomerontmoeting

ZONDAG 15 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Bernard Baakman

Gezamenlijke dienst met wijkgemeente Immanuel

Parklaankerk

10.15

Dr. Willem van der Meiden

Zomerprojectviering

Sparrenheide

10.30

Ds. Bart van Empel

 

t Hoge Licht, Traject24

12.00

Annelies van Dijk

Zomerontmoeting

ZONDAG 22 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

Gezamenlijke dienst met wijkgemeente Immanuel

Parklaankerk

10.15

Ds. M. Spoelstra

 

Sparrenheide

10.30

   

t Hoge Licht, Traject24

12.00

Jan & Ellie Doorn

Zomerontmoeting

 

ZONDAG 29 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reiders

Gezinsdienst, overstap

Parklaankerk

10.15

Ds. H. Schram

 

Sparrenheide

10.30

Denny Mahabier

 

t Hoge Licht, Traject24

12.00

Douwe Semmelink

 

Collectebestemmingen

Zondag 1 aug. 2021: NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

Wij vragen uw bijdrage.

Zondag 8 aug. 2021: Plaatselijkgehandicapten werk/ Cafe Goedenavond

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese.

Men organiseert om de twee jaar een uitje.

Uw steun is onmisbaar.

Zondag 15 aug. 2021: Pastoraal centrum De Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

Wij vragen uw steun.

Zondag 22 aug. 2021: Plaatselijk ouderenwerk:

De collecte is voor het ouderenwerk van onze eigen diaconie. Er wordt o.a. een bijdrage gegeven aan het werk van IKO en AVE. Veel bloemetjes voor zieken en ouderen worden ook door de diaconie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de gemeente, vragen om de diaconie en deze projecten te steunen.

Zondag 29 aug. 2021: ZWO: Oud project KIA Bangladesh Water:

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. Een ingenieus kooktoestel zet hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). De Biochar houdt water langer vast, en is een groot voordeel in perioden van droogte.

Wij vragen uw steun.

Wijkgemeente Catharijne

PASTORAAT WIJKGEMEENTE CATHARIJNE IN DE VAKANTIEPRIODE

Van 24 juli tot en met 20 augustus kunt u voor dringende pastorale vragen en bijstand

een beroep doen op ds. Aleida de Hoog.

Hester van Gurp is wegens vakantie afwezig van 24 juli tot en met 8 augustus

KERKDIENSTEN IN DE ZOMER

Zondag 1 augustus is de derde dienst in samenwerking met RCN het Grote Bos. Hopelijk ook weer in de buitenlucht en anders in de grote zaal op de camping. Voorgangers zijn ds. Aleida de Hoog en ds. Tia Braam. Muzikale begeleiding is er van Henk Strootman op het orgel en Laurens van Egmond op trompet.

Zondag 8 augustus is er een gezamenlijke dienst van Immanuel en Catharijne in ’t Hoge Licht. Ds. J. Wolswinkel is de voorganger. Hoe u zich voor deze dienst kunt aanmelden, leest u in de Nieuwsbrief.

Zondag 15 augustus is de gezamenlijke dienst in de Grote kerk. Voorganger is ds. Bernard Braakman. Aanmelden voor deze dienst is niet nodig. U bent welkom om naar de Grote kerk te komen. Uiteraard blijven de diensten ook te volgen via kerkdienstgemist.nl

Zondag 22 augustus is de laatste gezamenlijke zomerdienst in de Grote kerk. “We moeten naar een inclusieve samenleving”, het is een uitspraak die je in onze tijd veel tegenkomt. Iedereen mag er zijn, mag zijn wie hij of zij is, en hoort erbij. We willen niemand uitsluiten. Iets waar in eerste instantie dat (bijna) iedereen van harte zal beamen. Maar waar het in de praktijk vaak aan schort. En ook de kerk is in haar lange historie op dit vlak niet altijd het lichtende voorbeeld geweest. Te vaak was de kerk juist heel goed in excommuniceren en zijn mensen buitengesloten. Dat staat haaks op wat op veel plekken in de Bijbel te lezen valt. Neem het fragment uit de brief aan de christenen in Efeze dat in deze dienst centraal staat. Hoe lichten die woorden voor ons op als we die lezen door de lens van inclusiviteit? Voorganger is Gerrit van Dijk. En het orgel wordt bespeeld door Paul van Oosten.

Zondag 29 augustus lezen we het slot van de Efeze-brief. Een bekende passage over de ‘wapenrusting van God’: waarheid als gordel, gerechtigheid als harnas, verlossing als helm en de Geest als zwaard. Bijzonder krachtige beelden, waarbij je je wel afvraagt wat je er in het dagelijkse leven mee aan moet. Zeker als de schrijver beweert dat het niet tegen mensen gericht is (op zich een geruststelling), maar tegen hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, kwade geesten in de hemelsferen. Dat klinkt ons in onze onttoverde, rationele wereld, vreemd in de oren. Voorganger is Gerrit van Dijk. Maarten van Kapel speelt op het orgel.

OPENLUCHTDIENSTEN

Als u dit leest, zijn er twee openluchtdiensten geweest. En de derde in aantocht. Die gaat over Simson. Het was mooi om daar met mijn co-dominee over te brainstormen. We zijn beiden benieuwd naar het weer, maar als het tegenvalt, is het ook binnen ruim genoeg om kerkgangers te ontvangen.

Verder gaan er velen op vakantie, het wordt stiller in Driebergen. Ik heb mijn portie al in juni gehad en ben stand-by. Naast het werk is de zomer voor mij altijd ook een tijd van opruimen, vooruitdenken, terugdenken, meer lezen dan gewoon. Ik heb net ‘Het zoutpad’ (auteur: Raynor Winn) gelezen. Een indrukwekkend boek dat ik iedereen kan aanraden. De twee mensen die dat pad lopen, zijn dakloos geraakt en lopen het kustpad van Noord-Devon en Cornwall. Mede doordat ik in het verleden zelf ook een groot stuk van dat pad gelopen heb, sprak het me aan. Maar ik had altijd een campingplaats en deze mensen moeten van armoede wild kamperen. Ze trotseren de elementen, de kou, de regen èn de zon, hebben weinig geld om eten te kopen. Hoe ze het vol houden? Neem en lees, het is geestverruimend..

Verder heb ik niet zoveel nieuws te melden. Alleen nog een gift: mevrouw Corma Schaap ontving bij een bezoek € 20 uit dankbaarheid van fam. NN.

Met een hartelijke groet, ds Aleida de Hoog

VRIENDENMIDDAG TENT OF NATIONS OP 25 SEPTEMBER TE DRIEBERGEN

Op zaterdag 25 september worden er op 21 plekken in Nederland Vriendenmiddagen georganiseerd rond de Tent of Nations, een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Hun levens motto: ‘wij weigeren vijanden te zijn’, geschreven in verschillende talen op een grote steen aan de ingang van deze bijzondere woonplek.

De familie wordt al jaren aan alle kanten bedreigd. De kolonisten willen de boerderij en bijbehorend land in bezit nemen, goedschiks of kwaadschiks. Met Pinksteren zijn ruim 1000 vruchtbomen in de brand gestoken, nadat zo’n vier jaar geleden 1500 vruchtbommen met een bulldozer zijn omgeploegd. Deze zijn en waren met internationale hulp juist weer opnieuw geplant. Ondanks dit alles gaan Daoud en zijn broer Daher door! Hun innerlijke geestkracht is enorm.

Helaas kunnen er op dit moment, vanwege Corona, geen vrijwilligers daar verblijven om te helpen. Meta Floor, de ambassadrice van dit project organiseert mede hierom deze Vriendenmiddagen.

Op zaterdag 25 september bent u vanaf 14.00 uur welkom in het parochiecentrum van de Petrus’ Banden kerk te Driebergen. Er zijn bijdragen van Daoud Nassar, Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist). Daarnaast een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie. U kunt zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. met vermelding van naam, mailadres en telefoonnummer en de locatie van de Vriendenmiddag. Verder kunt u bij ondergetekende alle informatie krijgen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het is een mooi project tijdens de Vredesweek, met als thema: Op weg naar een inclusieve samenleving. Doet u mee?

Namens het voorbereidingscomité van de Ambassade van Vrede

Marijke Egelie-Smulders

U ITLEG KERKAPP DONKEY MOBILE

Inmiddels hebben al aardig wat gemeenteleden de eigen kerkapp op hun telefoon gezet. Deze app is bedoeld als middel voor berichten binnen de kerk. Allerlei groepen kunnen er gebruik van maken. En in het algemene gedeelte kunnen dingen worden gedeeld die voor iedereen van belang zijn. Daarnaast biedt de app gemak om aan collectedoelen te geven. En is er een agendafunctie waarin algemene activiteiten kunnen worden gedeeld en ook per groep afspraken kunnen worden vastgelegd.

Er is nu een instructiefilm beschikbaar waarin wordt uitgelegd hoe je de kerkapp op je telefoon zet en hoe je deze kunt gebruiken. Via onderstaande link is het filmpje te bekijken. Het blijft voorlopig op kerkdienstgemist.nl beschikbaar, zodat terugkijkenmogelijk is. https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476/events/recording/162671940001476

Als u aanvullende vragen hebt, of er toch niet helemaal uitkomt dat kunt u voor hulp terecht bij Ron van den Hoek (Catharijne) (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-51399405) en Henk Breukink (Immanuel) (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-53607266)

Hebt u zelf suggesties voor het gebruik ervan, deel dat met ons. Veel plezier met het uitproberen van de kerkapp.

Het kerkapp-team

Overzicht van collecte-opbrengsten (afgerond):

30 mei St. de Hoop  € 428     

06 juni St. Timon       € 615  

13 juni St. Wycliffe  € 490     

20 juni Vluchtelingenhulp UH    € 730

27 juni Cuba   € 444  

Juni     Kerk              € 586

Allen hartelijk dank!

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 1 augustus is de derde en laatste zomerdienst met de campinggasten van RCN Het Grote Bos. Voorgangers zijn de dominees Aleida de Hoog en Tia Braam. In de dienst speelt trompettist Laurens van Egmond weer mee.

Op zondag 8 augustus gaat in de gezamenlijke dienst met wijkgemeente Catharijne, in ’t Hoge Licht om 10.00 uur, ds. Jan Wolswinkel voor.

Op zondag 15 en zondag 22 augustus zijn beide gezamenlijke diensten in de Grote Kerk om 10.00 uur – van harte welkom daar, live of via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 29 augustus hoopt ondergetekende weer voor te gaan. Het is dan een gezinsdienst waarin drie kinderen de overstap maken van kindernevendienst naar catechese, van basisschool naar middelbare school: Joël Westeneng, Klaas Roelofsen en Samuel Egmond. Ze krijgen een zegen mee op hun nieuwe weg die maandag 30 augustus begint met de start van alle scholen in Midden-Nederland. Het thema van de dienst is ‘Volhouden’, dit n.a.v. Daniël 6 waarin Daniël in de leeuwenkuil terechtkomt.

We wensen elkaar thuis, in de kerk, de open lucht of elders op vakantie, goede en gezegende diensten toe.

Opgave voor de erediensten blijft noodzakelijk

I.v.m. het nog blijven bestaan van de regel om anderhalve meter afstand te houden en oplopende besmettingen blijft opgave voor de kerkdiensten noodzakelijk. We kunnen maximaal 60 gemeenteleden per dienst ontvangen. U, jij kunt zich hiervoor opgeven bij Henk van Voornveld. Tot vrijdag 20.00 uur mogelijk via telefoon of app 06 52646116 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Startzondag

Om alvast in uw, jouw agenda te noteren: op zondag 12 september is de startzondag van het winterwerk. Op deze zondag nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en mensen met een lange staat van dienst en we hopen van harte nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen. Muzikale medewerking is inmiddels toegezegd door pianist Wouter Harbers en violist Robert Cekov en wie weet barst er nog meer creativiteit los in de gemeente. I.v.m. de anderhalvemetermaatregel zullen we niet in ’t Hoge Licht of kapel Broekbergen vertoeven maar op een locatie waar er écht voor iedereen ruimte is en iedereen kan meevieren!

Vakantieperiode wijkpredikant

Van zondagmiddag 25 juli tot en met zondag 22 augustus heeft ds. Henk Reinders vakantie en is hij niet beschikbaar voor het gemeentewerk.

In dringende pastorale situaties of met verzoeken tot voorbede kunt u van zondag 25 juli tot en met donderdag 12 augustus contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-22835197

Van vrijdag 13 augustus tot en met zondag 22 augustus met ouderling Erna Allaart - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-15449848 of 0343-411092.

God binnenlaten – ter bezinning

De coronacrisis zie ik niet als een straf van God maar wel als een alarmbel die ons dwingt om over onze manier van leven na te denken, naast al het lijden en verdriet dat deze epidemie teweegbrengt. Het is een beslissende tijd die vraagt om radicaal andere keuzes en – met een wat ouderwets woord – om bekering. We worden bij de arm genomen om na te denken over wat nu echt van waarde is in ons leven en hoe wij omgaan met wat ons het meest lief is. Wat lang als een vanzelfsprekendheid werd ervaren, blijkt nu opeens heel kwetsbaar. En datgene waar we ontzettend veel waarde aan hechtten – een goede job, een meeslepend leven, geld, aanzien – lijkt nu opeens als los zand door ons vingers te glippen. Juist op zo’n moment staan we voor de keuze om de deur open te zetten en God in ons leven binnen te vragen of het slot erop te laten zitten. Deze tijd doet me meer dan ooit inzien dat wanneer ik angstig of onrustig word, ik me tot Hem moet richten in gebed. Ik sta nog meer stil bij alles dan ervoor.

Uit: Vlam -Tijdschrift van Karmel Vandaag

Tenslotte

Voor wie op pad gaat of thuis blijft, maar zo ook onderweg is:

Laat God je onafscheidelijk vergezellen en je begeleiden op al je wegen;

Laat Christus de staf zijn in je hand en de richting van elke voetstap;

Laat de Geest voor je zijn als de wind in de rug, die je brengt op wegen van vrede. Wees gezegend, ga met God.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

Parklaankerk

 

Parklaankerk weer open

Zoals het er nu uitziet blijven wij voorlopig en hopelijk blijvend open voor onze zondagse vieringen. Wel geldt helaas nog steeds de anderhalve meter beperking, waarmee wij het bezoekersaantal moeten limiteren. Dus tot die tijd alleen bezoekers die zich tevoren hebben aangemeld en bevestigd kregen dat er ruimte is. Mail daartoe Jetty op mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

06-08 (vr): Chez Baas ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur

20-08 (vr): Filmhuis ‘Parasite’, 20.00 uur

Uitgelicht: Zomerproject ‘Waarheid & Verbeelding’

Op de zondagen 1 augustus en 15 augustus het vervolg van ons jaarlijkse Zomerproject: alternatieve vieringen in de zomermaanden over wezenlijke zaken voor mens en samenleving, met veel ruimte voor de uitwisseling van gedachten, meningen en inspiratie. Onder leiding van theologisch inspirator Willem van der Meiden.

Omdat we ons twee jaar lang hebben beziggehouden met het thema ‘Waarheid & Verbeelding’, vooral in themavieringen en ook t.g.v. kerkelijke feestdagen, leek het ons goed om af te sluiten met drie themazondagen waarop een stelling uit de ‘oogst’ van dit jaarthema centraal staat. Wie zich opgeeft voor de viering, krijg de stelling van die week toegestuurd. De vieringen vinden plaats in de Parklaankerk, Parklaan 7, Driebergen, vanaf 10.15 uur.

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Vooraan in dit Kerknieuws in het kerkdienstenrooster staan de sprekers vermeld voor de komende zondagen. De eerste zondagen zijn dat nog de Zomerontmoetingen, die steeds worden ingevuld door mensen van onze eigen gemeente. Op zondag 29 augustus hebben we dan weer onze eerste ’gewone’ bijeenkomst, met Douwe Semmelink als spreker.

Corona-versoepelingen

We mogen steeds meer als het maar op 1,5 meter is. Dat geldt gelukkig ook voor Traject24. Er kan dus weer meer en er kunnen weer meer mensen komen in de bijeenkomsten. Omdat de plaatsen in de zaal nog gelimiteerd zijn, werken we voorlopig nog met uitnodigingen voor onze gemeenteleden. Daarmee blijft er voor onverwachte gasten ook een plekje. Sinds kort zingen we weer samen; en wat voelt dat ’geweldig’. Laten we op elkaar blijven letten en alleen komen als we gezond zijn. En we blijven de bijeenkomsten op zondag uiteraard steeds uitzenden via www.kerkdienstgemist.nl.

Zomerontmoetingen

Al eerder schreef ik dat we net als andere jaren tijdens de zomervakantie geen ‘gewone’ bijeenkomsten hebben, maar ‘zomerontmoetingen’. We weten uit ervaring dat velen dit erg op prijs stellen; het bezoekersaantal varieert van 35 tot 50. De opzet is een ontspannen en inhoudsvolle tijd van ontmoeting. Iemand uit de gemeente geeft inhoud aan de bijeenkomst…vanuit een Bijbelgedeelte, een boek, een film, een ervaring. Zo horen we iets over iemands leven met God.

De ’dubbele’ zegen van ’kerkdienstgemist.nl’

Wat is het toch een voorrecht dat we de bijeenkomsten en diensten in onze kerk kunnen uitzenden via www.kerkdienstgemist.nl. Het maakt het mogelijk om in deze tijd van beperkingen rond het fysiek bij elkaar komen toch met elkaar mee te leven. Voor mijzelf is en was het fijn om in deze tijd - als je niet naar de kerk kon/mocht komen - toch via de computer of tablet mee te leven met wat er in de kerk(zaal) gebeurt. Dat geldt voor gewone bijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld voor uitvaart- of dankdiensten.

De ’tweede zegen’ is die van de mogelijkheid om een dienst op een ander tijdstip nog eens terug te bekijken/beluisteren. Ik kijk/luister zelf regelmatig nog eens naar een toespraak die me aansprak. Als voorbeeld noem ik die van Bart Visser op zondag 11 juli, toen zijn verhaal ging over wat zingen als gemeente met je doet. Met een verwijzing naar de Efeziërsbrief (5:18-20: ...laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus) legde hij uit dat zingen drie effecten heeft voor de gemeente: 1. We worden erbij bepaald dat we welkom zijn bij God. 2. Als we zingen, ervaren we dat Jezus ons één maakt. 3. Onze stemmen, hoe onvolmaakt en verschillend ook, worden mooi gemaakt als we samen zingen.

Misschien moet je dit zelf ook eens ervaren (via www.kerkdienstgemist.nl en dan uiteraard naar ’t Hoge Licht ’surfen’) en dan heeft deze uitzending van 11 juli ook aan het eind nog een verrassing in petto.

Een heel fijne zomerperiode toegewenst!

Roel Vermaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide, (Silverein, voorheen De Brug)

Op 25 juni j.l. is overleden de heer H.J. de Rooij (vader van Marianne) en ook is overleden de heer I. van Leerdam. Tot voor kort nog bewoner van de aanleun- appartementen. Wij wensen de families veel kracht en sterkte toe in dit grote gemis.

Op kamer 8 is mevrouw T. Boot komen wonen. Een hartelijk welkom Truus en fijn dat je weer in ons midden bent. Mevrouw W. Diepeveen mocht ook weer na een revalidatie terugkeren naar haar eigen appartement. Op dit moment van schrijven verblijven de heer J. Vermeulen nog in het ziekenhuis en mevrouw R. Smit in het Meander te Baarn.

We hopen hen gauw weer te mogen ontmoeten. Een kaartje naar het huisadres zal zeker op prijs gesteld worden.

Het is fijn dat de kerkdiensten weer van start zijn gegaan en verheugend is ook de opkomst. Toch moeten we nog steeds de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Op dit moment is in het huis ook de mondkapjes weer verplicht.

Zet u maar vast in uw agenda. Het Zingend Geloven gaat ook weer van start en wel om te beginnen op maandag 27 september a.s. Hierna zal het Zingend Geloven op de dinsdag plaatsvinden. Data zijn : 26/10 , 30/11 , 21/12. We beginnen om 15.00 uur en de inloop met koffie/thee en wat lekkers is vanaf 14.30 uur. Net als vroeger kunt u gehaald en weer teruggebracht worden indien u niet zelfstandig kunt komen.

Tijdens de afgelopen week, waarin in een aantal landen en ook in ons eigen Limburg een grote wateroverlast was, hoorde ik iemand uit dat gebied zeggen dat ze dankbaar waren voor de vele hulp en dat ze zich “gedragen“ voelden. Je kunt je gedragen voelen door de mensen om je heen. Het is een veilig gevoel. Ook wij allen hebben in ons leven wel eens hele moeilijke momenten waarin je het niet meer ziet zitten. In Jesaja 63 vers 9 staat o.a. “Hij nam hen op de arm, hij droeg hen al die lang vervlogen dagen”. Misschien kent u wel het gedichtje ‘Voetsporen in het zand’. Daarin gaat het er over dat God ons draagt als het moeilijk wordt in ons leven, maar dat wij ons dat vaak niet eens bewust zijn. We zien wel de problemen maar letten niet op de aanwezigheid van God, die ons omgeeft en draagt. Hij tilt ons op en draagt ons. Hij ziet het als we zelf niet verder kunnen. Kleine kinderen zien vaak ook het gevaar niet. Als het ergens druk is wil het altijd alleen ‘zelluf’ lopen maar het is veel te gevaarlijk. De vader/moeder/opa/oma tilt het op en draagt het verder. Kleine kinderen zien geen gevaar en dan is het maar goed dat er iemand is die je verder draagt uit liefde.

Met een hartelijke groet wens ik u allen goede, zonnige zomerweken toe.

Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

Pastorale commissie

In de vergadering van de pastorale commissie op 29 juni, heeft Joop Koster afscheid genomen. Na 18 jaar trouw bezoekwerk te hebben gedaan was het voor hem nu tijd om te stoppen, we danken hem voor zijn inzet en de fijne samenwerking. We zijn blij dat er ook al een opvolger is, Jenny v. Voorneveld is bereid gevonden zijn taak over te nemen.
Dan kregen we het verdrietige bericht dat Ria de Bondt na een periode van ziek zijn op 5 juli is overleden. Ria maakte een aantal jaren deel uit van de pastorale commissie namens de parochie.
Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek

Algemene informatie

Gevonden…..

Rond Pinksteren stond er onder het kopje ‘Op zoek naar…’ een oproep van het College van Kerkrentmeesters in de zondagsbrieven.

Deze zoektocht is niet voor niets geweest, we hebben er gelukkig een aantal reacties op gekregen. Als college zijn we dan ook verheugd, dat Leo Blom namens wijkgemeente Immanuel vanaf september de taken van Klaas Allaart als secretaris wil overnemen.

We heten hem dan ook hartelijk welkom in ons college en wensen hem een goede tijd toe. Klaas willen we bedanken voor alle werkzaamheden die hij steeds voortvarend heeft verricht.

Het mailadres van de secretaris blijft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ron van den Hoek, Voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Verantwoording legaat

De afgelopen maand werd voor de kerk een legaat ontvangen. Het College van Kerkrentmeesters heeft die in grote dank aanvaard.

A ctie Vakantietas van Kerk in Actie

In de diverse nieuwsbrieven is hier al aandacht aan gegeven. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er dikwijls niet.

Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen kerken in heel Nederland kinderen in ‘armoede’ in hun eigen plaats of regio verrassen met een rugzak vol verrassingen. Onze kerk/diaconie doet dit jaar voor het eerst hieraan mee.

De inhoud bestaat uit : een cadeaubon van speelgoedwinkel Planethappy, een vakantieboek van de Readshop, ijsmunten van ijssalon TreMontie, meerdere boekjes van de Pop-up Bookstore en een toegangskaartje voor zwembad “de Zwoer”. Deze bedrijven hebben enthousiast meegewerkt en ons aanzienlijke korting gegeven.

Na de vakantietijd laten wij u graag weten hoe de tasjes ontvangen zijn.

Tussenjaar

Zoek je en zinvolle invulling voor een tussenjaar? Wil je graag iets betekenen voor een ander en tegelijkertijd werk- en levenservaring opdoen? Denk dan eens aan de Herberg. Er zijn nog twee open plaatsen per 1 september. Je werkt iedere week 36 uur en voert verschillende werkzaamheden uit. Je krijgt een begeleider/coach, die met jou de leerdoelen evalueert en met je wil nadenken over bijvoorbeeld studiekeuze. Je krijgt een eigen kamer en verblijft van maandag tot vrijdag intern. De ervaring leert dat zo’n (half)jaar van enorme betekenis is groei en ontwikkeling van een jongere.

Rust

Bijna alle gasten die zich aanmelden voor een verblijf in de Herberg, geven aan dat ze rust zoeken. Het lijkt erop dat rust een schaars iets is geworden. Ondanks het feit dat de afgelopen maanden veel niet kon, snakken veel mensen naar rust. De spanningen in relaties liepen op, het werk was anders, financiële zorgen, ouders en kinderen de hele dag samen in huis, mensen konden niet naar logeerhuizen of dagopvang, gewone ritmes werden doorbroken: de coronatijd heeft van veel mensen veel gevraagd. In de Herberg komen mensen tot rust. Dagstructuur, liefdevolle aandacht en pastorale zorg doen mensen opademen. Info: www.pdcdeherberg.nl

Deadline KerkNieuws 9 > 27 augustus 2021

Adressen

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: donderdag van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk (0343-758523 of

06-31515565);

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hester van Gurp (06-44267373) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

vaste werkdag: woensdag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes,

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (06-17475319)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter a.i.: R. van den Hoek

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: vacant

mail: ……

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Clara Hagen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: vacant

Benader voor vragen de secretaris of het bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.