kerknieuws

 

Jaargang 11, nummer 9, 30-08-2021, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Druk voor een PDF met de bijbehorende afbeeldingen op: Kerknieuws nr 9 2021

 

  

Jaargang 11, nummer 9, 31-08-2021, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 5 september

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. E. Schuddebeurs, Houten

 

Parklaankerk

10.15

Ds. E. Braaksma

 

Sparrenheide

10.30

Mw. Coby v.d. Boogaard

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hariët Tarpeh

avondmaal

ZONDAG 12 september startzondag

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Martin Walton

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

startdienst winterwerk op RCN- het Grote Bos

Parklaankerk

10.15

Ds. J. de Wit

 

Sparrenheide

10.30

Mw. Joke de Zwaan

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Edward de Kam

 

ZONDAG 19 september

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

St. Petrus’ bandenkerk

10.00

Gerrit van Dijk, Aline Barnhoorn, Nelleke Spiljard

oecumenische viering in het kader van de Vredesweek

’t Hoge Licht

10.00

Proponent Jan Mulder, Nijkerkerveen

 

Parklaankerk

10.15

Dr. Willem van der Meiden

 

Sparrenheide

10.30

Ds. Bart van Empel

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Arnoud Drop

 

ZONDAG 26 september

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Aleida de Hoog, Hester van Gurp en Gerrit van Dijk

gemeentezondag

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Irma Jansen, Zeist

 

Parklaankerk

10.15

Dr. Ds. D. Gutte

 

Sparrenheide

10.30

Ds. Willem Timmerman

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Robb Ludwick

 

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 5 september: Plaatselijke armoede bestrijding

Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De hulpvragen zijn spectaculair gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk groeide het aantal hulpaanvragen met meer dan 20%. De kerken zien zich daarom genoodzaakt om nog vaker bij te springen om meer mensen hulp te kunnen verlenen.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Zondag 12 september: Vrije collecte Catharijne: St. Heifer

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie en maakt deel uit van het internationale Heifer netwerk. Heifer is gestart met de bestrijding van honger en armoede door het stimuleren van duurzame veehouderij. Samen met boeren-gemeenschappen maken ze een einde aan honger en armoede en stimuleren ze een duurzame omgang met het milieu.

Uw steun hierbij is onmisbaar.

 

Zondag 19 september: Nieuw ZWO-project: Oost Europa

Door hoge werkloosheid en armoede in Oost-Europa werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor hen zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis. Kinderen groeien op zonder, of met weinig ouderlijk toezicht door vertrek van ouders naar het buitenland. Er is dus geen regelmatig schoolbezoek en kinderen lopen een groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten.

Wij vragen uw steun voor dit nieuwe project.

 

Zondag 26 september: KiA: Vredesweek: Israel/Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

Wij vragen uw bijdrage.

Wijkgemeente Catharijne

KERKDIENSTEN

Zondag 5 september

Vanaf deze zondag volgen we weer het alternatieve leesrooster, nl. het Evangelie van Johannes. Vandaag hoofdstuk 7: 1-24. Jezus is op het Loofhuttenfeest, daarover in de dienst zelf meer. Jezus wil eerst niet naar dat feest, maar gaat later toch. Wat draagt Hij bij aan de feestvreugde en hoe is die bijdrage relevant voor ons in het hier en nu?

Paul van Oosten bespeelt het orgel, Geja Achterberg is lector en zelf hoop ik voor te gaan.

Zondag 12 september

Voorganger in deze dienst is Martin Walton en het orgel wordt bespeeld door Paul van Oosten. Thijs van den Berg is de lector.

Zondag 19 septemberoecumenische viering in het kader van de Vredesweek

Deze dienst wordt gehouden in de St. Petrus’ bandenkerk en de voorgangers zijn Aline Barnhoorn (Hagediensten), Nelleke Spiljard (RK) en Gerrit van Dijk (Catharijne).

Het thema van deze Vredesweek is Wat doe jij in vredesnaam? Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht opdat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. De vraag is niet meer óf er exclusie in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder ‘wij’ ontstaat er een ‘zij.’ Onze uitdaging is om in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Zondag 26 september – gemeentezondag

Elk jaar markeren we na de zomervakantie het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Nu na ruim anderhalf jaar corona heeft het zeker het karakter van een ‘startzondag’, zoals dit moment ook wel genoemd wordt in de kerk. Veel ging anders of ging niet door in de afgelopen lange periode. Maatregelen gingen op en neer en er was veel onzekerheid. Die onzekerheid is er voor een deel nog. Maar we hopen dat de onderlinge ontmoeting mogelijk zal zijn en blijven in grote en kleine kring.

In de dienst willen we dit opnieuw beginnen markeren met het verhaal uit het boek Jozua, waarin het volk de rivier de Jordaan oversteekt. Achter hen ligt Egypte en de woestijn. Voor hen ligt Kanaän als beloofd land. Ze zullen zeker nog veel hobbels tegen komen als ze verder trekken. Maar de oversteek is een gedenkwaardig moment. Jozua vraagt aan de stammen om twaalf stenen in de rivier te leggen. Waar staan die stenen voor? Het verleden dat je achter laat? Maar misschien ook juist hoop voor de toekomst waarin nog veel onbekend is. Maar Gods belofte is dat het goed zal komen.

Voorgangers in deze dienst zijn Aleida de Hoog, Hester van Gurp en Gerrit van Dijk. Paul van Oosten speelt op het orgel.

 

Start van het seizoen

We gaan weer beginnen! En de omstandigheden zijn beter dan vorig jaar om deze tijd. Hopelijk beleven we met zijn allen een mooie en feestelijke startdienst op 26 september. We kunnen elkaar meer in levenden lijve ontmoeten gelukkig en daar gaan we ook gelegenheden voor scheppen. We leven in verwarrende tijden, maar ook nu mogen we vertrouwen op de God die voor ons uit gaat en zoals in diverse psalmen wordt aangegeven: Hij laat ons zijn weg zien.

Rest mij nog melding te maken van twee giften. Corma Schaap ontving € 50 voor de kerk van mw. N.N. en Tiny Liebeek ontving eveneens € 50 (25 voor de diaconie en 25 voor de kerk) van een andere mevrouw N.N. Hartelijk dank daarvoor.

Met een hartelijke groet,

Ds Aleida de Hoog

 

Uit de kerkenraad Catharijne

De kerkenraad komt op zaterdag 4 september voor het eerst bij elkaar om zich te bezinnen op “Kerk na Corona”. Weliswaar is de pandemie nog niet geheel aan zijn eind, maar het is verstandig met elkaar vooruit te kijken.

Op dinsdag 7 september is de eerste normale kerkenraadsvergadering na de zomervakanties. Deze zal voornamelijk in het teken staan van de opstart van het kerkelijk seizoen. Verslagen van de vergaderingen kunt u vinden in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl.

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samen Leven, Gewoon Doen!  Johan Baak over vriendschap in de kerk

Johan woont in een mooi pand van Bartimeüs aan de Traaij. Hij komt graag naar de diensten in de Grote Kerk. We hebben een gesprek over vriendschap en Johan vertelt dat hij ook in de kerk vriendschap beleeft. Hoe hij dat ervaart? ‘Door de warmte en gastvrijheid. Dat merk je door wat de mensen tegen je zeggen, al bij de begroeting aan de deur, als je je moet registeren en je handen laten ontsmetten. Maar ook in de dienst voel je dat je erbij hoort en natuurlijk met het koffiedrinken na de dienst’.

Zo hoor ik meer mensen vertellen over vriendschap in de kerk. Wat mooi dat God ons mensen zo heeft gemaakt dat we over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen en iets van zijn Liefde aan elkaar mogen geven!

Voel je welkom om daar op de een of andere manier van mee te genieten. Dat kan op allerlei wijzen, bijvoorbeeld eens in de zoveel weken mensen ophalen op zondag voor de dienst, of iemand af en toe bezoeken. Grote kans dat ook jij daarbij iets van deze vriendschap te proeven krijgt!

Hester van Gurp 06-44267373, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 5 september gaat ds. Erik Schuddebeurs, emeritus-predikant uit Houten voor. Geen onbekende in ons midden, hij is al jarenlang met hart en ziel ook betrokken bij de CWN.

Op zondag 12 september is er om 10.00 uur de startdienst van het winterwerk. Het thema sluit aan bij de landelijke kerk “Van U is de toekomst”. Om iedereen de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn, wordt de dienst gevierd op RCN- het Grote Bos. Bij mooi weer buiten, bij minder weer in de grote recreatiezaal. Musici zijn Wouter Harbers en Robert Cekov. In deze dienst nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en zijn we dankbaar een aantal te mogen bevestigen. Na de dienst is er voor iedereen wat wils (o.a. midgetgolfen), is er veel ruimte voor ontmoeting met overheerlijke eigen baksels en sluiten we af met een maaltijd. Zie verder de nieuwsbrieven.

Op zondag 19 september gaat proponent Jan Mulder uit Nijkerkerveen voor. Fijn dat onze preekbeurtenregelaar Leo Blom voor mij een vervanger wist te vinden. Dat weekend staat nl. in het teken van de viering van het huwelijk van onze jongste dochter Lydia met Thom Broekhuis.

Op zondag 26 september gaat ds. Irma Jansen uit Zeist voor. Irma is samen met haar man Henk onlangs verbonden aan de Oosterkerkgemeente in Zeist. Ze zijn dus onze buren.

We wensen elkaar waar we ons ook bevinden, en hoe ook verbonden, goede en gezegende diensten toe.

Aanmelden

Opgave voor de erediensten blijft noodzakelijk i.v.m. het blijven bestaan van de regel om anderhalve meter afstand te houden. We kunnen ongeveer 60 gemeenteleden per dienst ontvangen. U, jij kunt zich hiervoor opgeven bij Henk van Voornveld. Tot vrijdag 20.00 uur mogelijk via telefoon of app 06 52646116 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nieuwe ambtsdragers en medewerkers, maar ook afscheid

Met dankbaarheid dat onze goede God voorziet, hopen wij op zondag 12 september de volgende gemeenteleden in een ambt of taak te bevestigen:

Carl Altena als ouderling-kerkrentmeester en vicevoorzitter van de wijkkerkenraad.

Joke van Heusden – van Ommeren als ouderling voor vorming en toerusting.

Lex Lemckert als diaken met bestuurlijke taken binnen de PGD.

Leo Blom als kerkrentmeester met als taak het secretariaat.

In verband met zijn vakantie zal Esse van den Burg als ouderling-scriba op zondag 3 oktober bevestigd worden.

Daarnaast bedanken we van harte een aantal mensen die gedurende vele jaren zich met hart en ziel voor de gemeente hebben ingezet, maar voor wie nu de tijd is gekomen om dat stukje werk aan anderen over te dragen: Ellen van Amerongen, diaken gedurende 12 jaar; Peter Kingma, diaken gedurende 6 jaar en tijdelijk scriba; Magda Lijftogt, jeugdouderling gedurende 6 jaar en vicevoorzitter wijkkerkenraad; Erna Allaart, ouderling gedurende 6 jaar en Klaas Allaart, secretaris–kerkrentmeester gedurende ruim 8 jaar; Joop Koster, pastoraal medewerker gedurende ruim 6 jaar en 13 jaar tuinman van de kerk. Ook zijn vrouw Nel treedt terug als wijkbezoekster.

 

Bevestiging en inzegening huwelijk

“U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in Uw nabijheid”. (Psalm 16:11). Vanuit dit geloof in Gods weg met hen, vanuit hun gegroeide liefde voor elkaar, geven Gerrit Pijper en Lyda de Jong elkaar het ja-woord op vrijdag 24 september. Het burgerlijk huwelijk zal plaatsvinden in Wageningen, tot dan de woonplaats van Lyda.

De kerkelijke bevestiging en inzegening zal om 14.30 uur in ’t Hoge Licht zijn, waarin ze ook samen God danken. Ik ervaar het als een voorrecht om dit stel te mogen zegenen.

Helaas kan er door de geldende COVID-maatregelen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, zodat alleen genodigden de kerkdienst en de receptie mee kunnen maken. Maar de dienst is wél om 14.30 uur via www.kerkdienstgemist.nl mee te beleven. We wensen het bruidspaar een prachtige dag toe, Gods zegen, met degenen die hen lief zijn. Toekomstig adres: Florastraat 5a, 3972 ES.

Terugblik zomerdiensten met de RCN

Als wijkkerkenraad kijken we terug op drie mooie gezamenlijke zomerdiensten met RCN – het Grote Bos. Twee diensten konden in de open lucht en een dienst moest in de recreatiezaal gehouden worden. Ze werden steeds beter bezocht, de samenwerking met parkmanager Eelco Stienstra en recreatieleider Tim van Roon was stimulerend, alsook de samenwerking tussen de predikanten, die in duo’s voorgingen.

Wat ons betreft voor herhaling vatbaar; volgend jaar alle zes de zomerdiensten gezamenlijk? We horen graag van u, jou hoe u, jij de diensten beleefd hebt.

Winterwerk

Achter de schermen wordt er zowel in de wijk, als tussen de drie wijken van de PGD, nagedacht over het vormgeven van het winterwerk voor de diverse leeftijdsgroepen: kringen, catechese, filmavonden etc. In de loop van deze maand hopen we daar wat meer via diverse kanalen over te kunnen publiceren.

Tenslotte

Tijdens mijn zomervakantie las ik het boek “Searching for Sunday: Loving, Leaving, and Finding the Church” (2015) van de helaas veel te jong gestorven Amerikaanse schrijfster en blogger Rachel Held Evans (in 2019 op 37-jarige leeftijd gestorven.) Een eerlijk, herkenbaar en ook humorvol boek over de rommeligheid, warboel van de christelijke gemeenschap en de kracht van genade. Het gaat over cynisme overwinnen en hoop vinden en ergens daartussen, de kerk. Aanrader!

Na een fijne vakantie in Zweden staan we aan het begin van een nieuw winterseizoen. Opnieuw in coronatijd, die hoe dan ook Gods tijd is. Al onze tijden zijn in Zijn Hand: in elk moment, in elke ontmoeting, in tijden van verwarring, zorg, boosheid en teleurstelling, is Jezus Christus met ons, geeft Hij zichzelf aan ons. Laat Hij ons weten: raak niet in paniek als je de zaken niet onder controle hebt, je waardigheid en kwetsbaarheid is veilig bij Hem.

In Christus verbonden, met hartelijke groet,

Henk Reinders

 

Parklaankerk

 

Parklaankerk open

De Parklaankerk is open voor onze zondagse vieringen maar wel geldt helaas nog steeds de anderhalve meter beperking, waarmee wij het bezoekersaantal moeten limiteren. Dus tot die tijd alleen bezoekers die zich tevoren hebben aangemeld en bevestigd kregen dat er ruimte is. Mail daartoe Jetty op mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vieringen in de Parklaankerk

Zondag 05 sept.: Zondagsviering met ds. E. Braaksma

Zondag 12 sept.: Zondagsviering met ds. J. de Wit

Zondag 19 sept.: Startzondag met Willem van der Meiden

Zondag 26 sept.: Zondagsviering met dr. ds. D. Gutter

Agenda

03 september:  Chez Baas ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur

07 september:  Filmhuis ‘Who is afraid of Virginia Woolf’, 20.00 uur

11 en 12 sept.: Open Monumentendagen, 13.00 -17.00 uur

17 september:  Filmhuis ‘Call me by your name’, 20.00 uur

 

 

 

Open Monumentendagen

Op 11 en 12 september a.s. zijn weer de Open Monumentendagen gepland. Ook de Parklaankerk valt onder de categorie fraaie monumenten in ons dorp en is al vele jaren op die dagen ‘open’ om te bezichtigen en informatie over de geschiedenis van ‘ons monument’ te krijgen.

Zowel op zaterdag 11 september als op zondag 12 september a.s. is de kerk open van 13.00 -17.00 uur voor iedereen die er eens wil kijken.

Voor de Parklaankerk is er dit jaar een extra aantrekkelijk thema, namelijk ‘het muziekfestival’ gepland. Op zaterdag is er orgelspel en op zondagmiddag is er een afwisselend muzikaal programma. Iedereen van harte welkom!

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

Vooraan in dit Kerknieuws in het kerkdienstenrooster staan de sprekers vermeld voor de komende zondagen.

Over de Corona-regels: We mogen steeds meer, als het maar op 1,5 meter is. Dat geldt gelukkig ook voor Traject24. Omdat de plaatsen in de zaal nog gelimiteerd zijn, werken we voorlopig nog met de zogenaamde ’kerktijd-uitnodigingen’ voor onze gemeenteleden. Daarmee blijft er voor onverwachte gasten ook een plekje. En we mogen ook weer zingen. Laten we op elkaar blijven letten en alleen komen als we gezond zijn. En we blijven de bijeenkomsten op zondag natuurlijk uitzenden via www.kerkdienstgemist.nl.

Zomerontmoetingen

De zomer lijkt weer wat achter ons te liggen. We hadden 6 bijzondere zomerdiensten, waarbij steeds het voortouw genomen werd door gemeenteleden. Als je hiervan nog wat wilt ’nagenieten’, dan kan dat via www.kerkdienstgemist.nl.

 

Kidszondagen weer van start

Zondag 29 augustus zijn we weer gestart met een nieuw kinderrooster. Alle kinderen zijn verdeeld over 3 groepen:

Groep 1 – 0 tot 4 jarigen

Groep 2 – 5 tot 9 jarigen

Groep 3 – 10 tot 12 jarigen

In verband met de corona-maatregelen gaan ze direct bij aanvang naar hun eigen ruimte. Daar is drinken en iets lekkers voor ze. Op de website vind je uitgebreide informatie: www.traject24.nl/kidstraject.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welkom in Gods huis

Op zondag 12 september is het voor Traject24 startzondag. We zullen beginnen met een mooie bijeenkomst waarin het thema voor de komende periode 'Welkom in Gods huis' wordt geïntroduceerd. We hopen vervolgens met elkaar te lunchen; bij mooi weer buiten picknicken en anders in 't Hoge Licht.

Details worden later bekendgemaakt via de (digitale) weekbrief, die ook via de homepage van de website is te bekijken www.traject24.nl.

Seminar Openbaring

In het najaar worden 8 zondagmiddag-lezingen belegd, waarin Douwe Semmelink het boek Openbaring behandeld. Zie hiervoor het aparte bericht in de algemene kolommen van dit Kerknieuws.

Roel Vermaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide, (Silverein, voorheen De Brug)

Onze aanleunbewoner de heer E. Aalbertsen is overleden. Na het overlijden van zijn vrouw in 2013 is hij in Sparrenheide komen wonen. Vorige week is hij begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats.

Op maandag 27 september a.s. is er weer Zingend Geloven in de Vierhoutzaal.

Ik wens u allen goede nazomerweken toe.

Met een hartelijke groet, Elly Heek- van Doorn

Rehoboth

Na lange tijd is het weer mogelijk om te starten met de maandopeningen, deze zijn in het vervolg op een woensdagmorgen.

We beginnen op woensdag 1 september 10.30 uur in de salon, voorganger is de geestelijk verzorger Kees Maasland, pianiste  Marieke v.d. Linden. Fijn dat we ook weer met elkaar kunnen zingen, moge het een goed samenzijn worden.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet,

Tiny Liebeek

 

Algemene informatie

Monumentenweekend 11 en 12 september

Tijdens het Monumentenweekend op 11 en 12 september wordt aandacht besteed aan het kennismaken met de monumenten door nieuwe doelgroepen.

Ook in de Grote Kerk willen we aandacht besteden aan INCLUSIE: iedereen is waardevol, iedereen hoort erbij.

Er komt een kleine expositie over onze oud plaatsgenoot Feitse Boerwinkel, een van de grondleggers van Academie De Horst en van het Grote Bos.

Hij was ook de schrijver van het bekende boek INCLUSIEF DENKEN en van MEER DAN HET GEWONE. Ook is er een expositie van Bartiméus waar voortdurend wordt gewerkt aan integratie van ziende en slechtziende mensen.

Bij het inclusieve denken in de kerk hoort ook aandacht voor andere volkeren, andere religies. Ook daarvan wordt iets getoond in de kerk.

Op de zaterdagmiddag is er een Gospelworkshop onder leiding van Glenn Banda van het Afrikaans gospelkoor uit Nieuwegein.

Verder kerk bezichtigen, kaarsje aansteken en bezoek aan de toren in 117 treden!

IKO bijeenkomsten

Vanaf september starten we weer met de IKO bijeenkomsten.

Op 15 september beginnen we om 10.00 uur met een concert in de Grote Kerk met “Lieder ohne Worte” door Bas Verheijden. Bas speelt Mozart en Schubert op zijn eigen vleugel in de Grote Kerk.

Ingang: De Lei  86

In verband met de corona maatregelen wordt alleen vooraf koffie geschonken en is er geen pauze.

Wij vragen een tegemoetkoming in de kosten €5,--

Dit concert belooft weer een muzikaal feest te worden.

 

Seminar over het boek Openbaring

Als je geïnteresseerd bent om het boek Openbaring in de Bijbel te begrijpen, dan ben je hartelijk welkom bij een zondagmiddag-seminar over dit Bijbelboek. De - in totaal acht - lezingen worden in najaar 2021 verzorgd door emeritus zendingswerker Douwe Semmelink. Douwe heeft als zendeling gewerkt in Azië en het Midden Oosten. Hij is samen met zijn vrouw een paar jaar geleden in Driebergen komen wonen.

De bedoeling is om acht keer bij elkaar te komen voor sessies van vijf kwartier. Daarin willen we het volgende doen:

De eerste keer een inleiding op het boek: de verschillende visies en de sleutels om het boek te begrijpen.

Vervolgens de zeven delen van het boek Openbaring: hoofdstuk 1-3, 4-7, 8-11, 12-14, 15-16, 17-19 en 20-22.

De data: 19 en 26 september 2021; 3, 10 en 31 oktober; 7, 14 en 21 november.

Steeds op zondagmiddag van 16.30 tot 17.45 uur.

In ’t Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen.

Graag meenemen: een bijbel, notitieblok en pen.

Als je van plan bent te komen, vinden we het fijn als je je van tevoren even opgeeft bij Frank Van den Heuvel: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

onder vermelding van je naam en de toevoeging ’Seminar Openbaring’.

VRIENDENMIDDAG TENT OF NATIONS OP 25 SEPTEMBER TE DRIEBERGEN

Op zaterdag 25 september worden er op 21 plekken in Nederland Vriendenmiddagen georganiseerd rond de Tent of Nations, een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Hun levensmotto: ‘wij weigeren vijanden te zijn’, geschreven in verschillende talen op een grote steen aan de ingang van deze bijzondere woonplek.

De familie wordt al jaren aan alle kanten bedreigd. De kolonisten willen de boerderij en bijbehorend land in bezit nemen, goedschiks of kwaadschiks. Met Pinksteren zijn ruim 1000 vruchtbomen in de brand gestoken, nadat zo’n vier jaar geleden 1500 vruchtbommen met een bulldozer zijn omgeploegd. Deze zijn en waren met internationale hulp juist weer opnieuw geplant. Ondanks dit alles gaan Daoud en zijn broer Daher door! Hun innerlijke geestkracht is enorm.

Helaas kunnen er op dit moment, vanwege Corona, geen vrijwilligers daar verblijven om te helpen. Meta Floor, de ambassadrice van dit project organiseert mede hierom deze Vriendenmiddagen.

Op zaterdag 25 september bent u vanaf 14.00 uur welkom in het parochiecentrum van de St. Petrus’ banden kerk te Driebergen. Er zijn bijdragen van Daoud Nassar, Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist). Daarnaast een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie. U kunt zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van naam, mailadres en telefoonnummer en de locatie van de Vriendenmiddag. Verder kunt u bij ondergetekende alle informatie krijgen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het is een mooi project tijdens de Vredesweek, met als thema: Op weg naar een inclusieve samenleving. Doet u mee?

Namens het voorbereidingscomité van de Ambassade van Vrede

Marijke Egelie-Smulders

 

 

Deadline KerkNieuws 10 >  24 september 2021

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: donderdag van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hester van Gurp (06-44267373)  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

vaste werkdag: woensdag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (06-17475319)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter a.i.: R. van den Hoek

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: vacant

mail: ……

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Clara Hagen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: vacant

Benader voor vragen de secretaris of het bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.