zwo01

De Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) biedt wereldwijde hulp op het terrein van de Zending, het Werelddiaconaat en de Ontwikkelingssamenwerking. De Commissie ZWO is onderdeel van de Diaconie. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.

De Commissie ZWO vraagt de gemeenteleden om over grenzen heen te kijken, om te zien naar mensen ver weg, mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit.

Ons werkveld sluit ondermeer aan bij de activiteiten van Kerk in Actie/ICCO (www.kerkinactie.nl) en de Gereformeerde Zendingsbond (www.gzb.nl), die wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties steunen. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid. Door op deze wijze onze krachten te bundelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

De Commissie ZWO verstrekt giften aan projecten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en reageert op vragen voor hulp in acute noodsituaties. Verder worden specifieke projecten uitgezocht om opgenomen te worden in het jaarlijkse collecterooster en kiezen wij elke twee jaar een speciaal ZWO project om onder de aandacht van de gemeente te brengen.
Momenteel is dit het Themajaar Kinderen in de Knel “Geef kinderen een Toekomst”. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen wij onze aandacht richten op de bestrijding van kinderarbeid: in Colombia, door het verbeteren van werkomstandigheden en onderwijs; in Oeganda, door de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken; in Zuid-India, door op verschillende niveaus te strijden tegen kinderarbeid.

De Commissie heeft een beleidsplan opgesteld waarin de taken en wekwijze van de Commissie zijn neergelegd.

Giften voor ZWO doelen kunnen worden gestort op bankrekening NL47RABO0385253818 van de Diaconie, o.v.v. ZWO en het specifieke doel wat u wilt steunen.

U kunt met ons persoonlijk contact opnemen (Commissie ZWO) of schrijven naar Commissie ZWO van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg, De Lei 86 3971 CA Driebergen. Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.